Kontaktuppgifter till styrelsen

Ole Settergren, Ordförande

Magnus Eriksson, Sekreterare

Per Ahlander, Kassör
per.ahlander(a)alumni.hhs.se

Birgitta Palmertz, Ledamot
birgitta.palmertz(a)gmail.com

Håkan Eriksson, Webbredaktör
h_eriksson(a)hotmail.com