Årsmöte hölls onsdagen den 20 mars och följande valdes i styrelsen:
Som ordförande valdes Camilla Mellgren Tikka, tidigare ledamot.
Övriga ledamöter:
Sandra Albertus 2024–2025 Nyval
Gunnar Larsson 2024–2025 Nyval
Anitha Hultgren 2024–2025 Omval
Terese Söderlund 2024 Omval/fyllnadsval
Mikael Blomquist Ett år kvar
Lars Österdahl Ett år kvar
Val av styrelsesuppleanter ett år
Olle Andersson omval
Arne Söderberg omval

Avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor och gåvor.
Bengt Olof Lysell (ordförande sedan 2017)
Anna-Lena Wallin (i styrelsen sedan 2015, vice ordförande 2022)
Hans Löfner (sedan 2019)

Efter årsmötet fick vi ett föredrag av karlstadsförfattaren Marcus Grahn som berättade om Hybelejen och hans bedrifter.


Förening:

Karlstads Hembygdsförening

Skapad av: mikael Blomquist (2024-03-24 18:11:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: mikael Blomquist (2024-03-24 18:24:48) Kontakta föreningen