Historik

Bildandet

På initiativ av Kalmar läns Fornminnes- och Hembygdsförbund tillsattes den 4 mars 1980 en kommitté som skulle utreda möjligheterna att bilda en hembygdsförening i Kalmar stad. Ordförande i kommittén blev Lars Schött. Redan efter 6 månader bildades föreningen vid ett möte i högskolans aula Rostad den 25 september 1980. Interimstyrelsen fram till första årsmötet kom att bestå av ordförande Lars Schött och ledamöterna Gunnel Björkman, Arne Collmo, Dan Frostberg, Göran Gerner, Anna Maria Hoke och Gunnar Magnusson. Vid mötet antecknade sig 41 personer som medlemmar.

Ordföranden

1980-1988 Lars Schött
1989-1990 Arne Collmo
1991-1999 Per Jarlbo
2000 Åke Wahlgren
2001-2009 Gunnar Magnusson
2010 Inger Adriansson

Hedersmedlemmar

1989 Lars Schött
2000 Per Jarlbo och Hans Bernsby
2008 Ivar Glebe
2009 Nils-Olof Jonsson
2011 Gunnar Magnusson
2014  Bengt Bengtsson