Aktiviteter

FLYTTAS TILL SENARE DATUM P G A PANDEMIN. Fornvandring från Trångsund till Vattentornet (även 3 maj)

11 May 2021

Vandringen leds av Stig Enström. Han har lagt ner ett engagerat arbete på att utforska de områden som vi kommer att passera. Han är bl a känd genom sin bok Kalmar - Vikingatidens centrum. Stig har genom markradar påträffat flera tidigare okända gravplatser vid Brukshundsklubben och Djurängen.

Vi utgår från Brukshundsklubbens parkering på...

Läs mer >

Kalmar Stads Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 11 May 2021 18:00

Slutar: 11 May 2021 20:00

Kungliga Amiralitetsvarvet vid Kalmar (även den 16 juni)

07 June 2021

I slutet av 1600-talet fanns på Varvsholmen och Laboratorieholmen ett örlogsvarv där man under en tioårsperiod byggde 16 krigsfartyg till den svenska örlogsflottan. Två av dessa var nästan lika stora som regalskeppet Kronan som förliste utanför Öland 1676.

Verksamheten på örlogsvarvet pågick samtidigt som Kalmarborna på kunglig order, tvingades...

Läs mer >

Kalmar Stads Hembygdsförening

Plats: Varvsholmen Kalmar

Börjar: 07 June 2021 18:00

Slutar: 07 June 2021 18:00

Kungliga Amiralitetsvarvet vid Kalmar (även den 7 juni)

16 June 2021


I slutet av 1600-talet fanns på Varvsholmen och Laboratorieholmen ett örlogsvarv där man under en tioårsperiod byggde 16 krigsfartyg till den svenska örlogsflottan. Två av dessa var nästan lika stora som regalskeppet Kronan som förliste utanför Öland 1676.Verksamheten på örlogsvarvet pågick samtidigt som Kalmarborna på kunglig order, tvingades lämna...

Läs mer >

Kalmar Stads Hembygdsförening

Plats: Varvsholmen Kalmar

Börjar: 16 June 2021 18:00

Slutar: 16 June 2021 20:00

Visa fler aktiviteter

Nyheter

Extraläsning för våra medlemmar

Nu när vi inte kan ha föreläsningar på vanligt sätt på grund av pandemin har intressanta "Extraläsning för våra medlemmar" skickats ut. Den senaste, nr 13, gavs ut i april 2021 och är den andra som avhandlar  Norrgård.  Den som vill ta del av tidigare utgåvor kan kontakta ordförande Bengt Bengtsson.

 

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 30 mars. Bengt Bengtsson omvaldes som ordförande för 1 år. De styrelseledamöter vars mandatperiod gick ut omvaldes på två år. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  I brist på möjligheter att hålla föreläsningar har föreningen givit ut s k extraläsningar en...

Läs mer >

Gåva till kultursarvsfond

Museichefen Örjan Molander på Kalmar läns museum har startat en kulturarvsfond för att förstärka kulturarvsarbetet i Kalmar län. Kalmar stads hembygdsförening tycker att satsningen är viktig och vill bidra till den utveckling som fonden syftar till. Föreningen har därför beslutat att ge fonden ett bidrag på 50 000 kronor. På bilden Örjan...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Föreningen bildades 1980 och verkar inom stadsområdet fram till gränserna för Dörby och Kläckeberga socknar. Vi sysslar med att dokumentera allt som har med staden att göra från dess grundande fram till idag. I synnerhet samlar vi på fotografier, kartor, böcker, berättelser, filmer och annat som kan bidra till att...

Läs mer >