2021-09-06 Linberedning

2021-09-06 Linberedning

Linet är torrt och det är dags att harpa rent det från linfrö. De verktyg som lånats in fungerade inte som det var tänkt utan Christer hjälpte till att göra en harpa av en planka och några spik. Det blev ganska mycket linfrö som kommer att använda nästa år. Efter att linet harpats lades det på rötning och i nästa steg kommet linets fibrer att utvinnas.


Editerad av: Inge Börjesson (2021-09-14 14:04:26)