Om oss

Kållandsö Hembygds- och Fornminnesförening bildades 1919 med syfte att bevara de närmast föregående generationernas bostads- och levnadsförhållande till eftervärlden.

Redan första året byggdes en krake och en gammal torpstuga flyttades till platsen. Under årens lopp har sedan hembygdsgården utökats med ett antal gamla och nya hus.
Midsommarfirandet på hembygdsgården är en...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Hembygdskväll

November 16, 2022, 7:00 PM - November 16, 2022, 9:00 PM

Hembygdskväll. 

Uppdateras senare.

Läs mer >