Om oss

Kållandsö Hembygds- och Fornminnesförening bildades 1919 med syfte att bevara de närmast föregående generationernas bostads- och levnadsförhållande till eftervärlden.

Redan första året byggdes en krake och en gammal torpstuga flyttades till platsen. Under årens lopp har sedan hembygdsgården utökats med ett antal gamla och nya hus.
Midsommarfirandet på hembygdsgården är en...

Läs mer >