Om oss

Kållandsö Hembygds- och Fornminnesförening bildades 1919 med syfte att bevara de närmast föregående generationernas bostads- och levnadsförhållande till eftervärlden.

Redan första året byggdes en krake och en gammal torpstuga flyttades till platsen. Under årens lopp har sedan hembygdsgården utökats med ett antal gamla och nya hus.
Midsommarfirandet på hembygdsgården är en populär tradition som pågått under många år. Numera firas även nationaldagen med tal och allsång.