Bli medlem

Årsavgiften är 300 kr för såväl enskild person som för familj. Medlemskap 
berättigar till deltagande i föreningens sammankomster. Medlemmarna erhåller 
dessutom föreningens program samt årsboken.

Du som vill bli medlem, mejla dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnr och mejladress) till vår kassör: [email protected]

Det är viktigt att vi får din mejladress, då vi skickar inbjudan till aktiviteter och information från föreningen via mejl.

Medlemsavgiften kan sättas in på Jönköpings Hembygdsförenings bankgiro nr 5534-8312. Glöm inte att meddela för vem eller vilka medlemsavgiften ska gälla.

Det går också bra att swisha medlemsavgiften ange ditt namn och mejl samt att det gäller medlemsavgift. Swishnummer:  1232336857

Om du bor utomlands eller är osäker om hur du ska betala kontakta gärna föreningens kassör Erik Sterner.

Erik kan nås via

mobil: 0708-12 47 60
e-post: [email protected]