Om oss

Jönköpings hembygdsförening

Jönköpings hembygdsförening har till syfte att inom Jönköpings stads gamla gränser öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hemstad och hembygd, dess natur och kultur, dess minnen och traditioner, dess framtid och utveckling.

I detta syfte vill föreningen
• verka för vård av byggnader, minnesmärken och miljöer värda att bevara.
• ge myndigheter och institutioner impulser till att staden Jönköping utformas med anknytning äldre tiders kultur.
• samla och bevara dokumentation belysande Jönköpings kulturtradition.
• verka för att vederhäftigt och begripligt utställa och publicera material av allmänt intresse.
 

Som framgår ovan är det egentliga området för verksamheten begränsad till det som en gång var Jönköpings stad. Detta är väl ingen benhård regel idag. Dock är det så att många delar av vad som numera ingår i Jönköpings kommun har egna hembygdsföreningar.

Jönköpings Hembygdsförenings styrelse:

Ordförande:
Gunlög Ingolf
Tel. 070 537 54 86

 
Övriga i styrelsen
Göran Gynnerstedt, vice ordförande
Elisabet Granath-Carlheim
Erik Sterner, kassör
Gerd Forsblad Krig
Göran Nell
Bo E. Karlson
Lena Bergqvist, sekreterare
Karin Alberts-Erlandsson, webbredaktör, 073 563 1207, [email protected]
Svante Stroh, suppleant
Nils Hjort, suppleant
 
 

MEDLEMSKAP 

Årsavgiften är 300 kr per hushåll. I avgiften ingår föreningens årsbok.
Glöm inte att meddela Namn, Mejladress och Telefonnr på vem inbetalning gäller.
Bankgiro: 5534-8312
Swishnummer:  1232336857

Image

Postadress och kontaktinformation.

c/o Gunlög Ingolf

Stenhuggargatan 24, 553 23, Jönköping
Bankgiro: 5534-8312
Organisationsnummer: 82 60 00-9827

Kontakta oss

 c/o Gunlög Ingolf, Stenhuggargatan 24, 553 23, Jönköping
 070-537 54 86[email protected]