Hembygdsdag 2018

Du är välkommen till vår Hembyggdsdag i Lövhagen den16 juni kl 11.

Motioner till årsmöte

Enligt stadgarna skall motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari för att de skall hinna behandla dessa och införa den i kallelsen.

Har du någon viktig åsikt som du vill ta upp på årsmöte så var vänlig och skicka in den via brev eller till vår e-mail adress.

HEMBYGDSDAG

Välkomna till Lövhagen lördagen 16 juni mellan klockan 11:00-14:00.

HEMBYGDSDAG

Förra året öppnade sig himlens portar och vi var tvungna att flytta till Granhammars skola så i år håller vi tummarna för fint väder så vi kan njuta av natursköna Lövhagen.

Vi serverar fika och har korvgrillning samt har vissa prova-på-aktiviteter. En hel del gamla sevärda motorfordon finns till beskådan och de lite yngre kan prova på ponnyridning.

Då det är ont om plats vid Lövhagen och dålig och smal väg dit har vi parkering vid Granhammars gård för vidare transport med traktor och skrinda.

20160618_120129Fotograf: 20160618_120129

Väl mött!

 

Välkommen till Järlåsa Hembygsförening!

Hej spelvänner!

Måndagen den 30 januari 2017 fortsätter vi med våra populära spelkvällar i Granhammar skola.
Vi är ett gäng glada amatörer som träffas och har kul, tar en fikapaus mot en frivillig avgift. Så kom, tag med instrument och dela glädjen med oss.

Tid: Måndagar mellan kl 18.00-21.00.
Plats Granhammar Skola
Välkomna!IMG_20161128_192938aFoto på höstens avslutning 2016


Årsmöte 2016-2017

Plats: Granhammar skola
Tid; Onsdag den 15 mars, klockan 18:45

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Årsmötes öppnande
2. Val av funktionärer för mötet:
A) Ordförande
B) Sekreterare
C) Protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
10. Val av styrelsen och ledamöter jämte suppleanter:
A) Val av ordförande 1 år
B) Val av övriga styrelseledamöter
C) Val av styrelsesuppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. (nuvarande 120 kr ensk., 200 kr fam.)
14. Inkomna motioner och skrivelser
15. Kommande års verksamhetsplan
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutande

kaffekopp


Välkommen till 2017

Nu kan du betala medlemsavgiften för 2017 på vårt Plus Giro nummer 72 84 19-3.

200 kr för familj och 120 kr för enskild medlem.


Kallelse till extra årsmöte för Järlåsa Hembygdsförening

Plats: Granhammars skola
Tid; Tisdag den 22 november, klockan 19:00

Det extra årsmötet avser beslut om föreningens försäkringar. Föreningens kostnader är för
stora i förhållande till intäkter. I dagsläget har föreningen inte tillräcklig arbetskapacitet för att kunna höja intäkterna varvid styrelsen finner det nödvändigt att sänka föreningens fasta kostnader. Den enskilt största kostnaden är föreningens försäkringar. Styrelsens förslag för att få en ekonomi i balans med visst investeringsutrymme är därför att föreslå att föreningens försäkringar sägs upp.

Dagordning:

1 Extra årsmötets öppnande.
2. Val av funktionärer för mötet:
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Protokolljusterare tillika rösträknare
3 Fastställande av dagordning.
4 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
5 Fastställande av röstlängd.
6 Beslut om ge styrelsen mandat att säga upp föreningens försäkringar.
7 Mötet avslutas.


Grill och fixardag i Lövhagen

Lördagen den 27:e augusti kommer vi att ha Grillen vid Lövhagen tänd hela dagen för den som vill ha en Picknick. Om du kan göra en arbetsinsats i form av tjära tak, slå i några spikar eller klippa gräs/häck så blir vi mycket glada. Vi ser fram emot att få träffa lite nya Järlåsabor för god samvaro någon gång mellan 11 och 16
Med vänlig hälsning Järlåsa Hembygdsförening gm Gunvor Pettersson 0706404361 och Kenneth Lindh 0706649993

Gå med som medlem i föreningen och anslut dig till våran e-postgrupp.

E-post Järlåsa hembygdsförening

 

Renovering 2014

Järlåsa Hembygdsförening rustade under 2014 upp Hembygdsgården Lövhagen. Taket på Mangårdsbyggnaden lades om och stora Asken togs ned.

Dessutom totalrenoverades den gamla Finnbostaden med stöd av Länsstyrelsen i Uppsala i originalskick.

Finnbostad11Fotograf: Finnbostad11

Tjärning av tak på gamla byggnaden vid Lövhagen.

20141120_103819Fotograf: 20141120_103819

Helt nyrenoverad där så mycket av det ursprungliga som möjligt bevarats för att förhoppningsvis kunna stå kvar i 300 år till.

Den 21 Maj 2015 blev Finnbostaden officiell invigning av Landshövding Peter Egardt. Dagen började med att ordföraren Kenneth Lindh hälsade alla välkomna och gav en kort historia om Järlåsa Hembygdsförening och hur vi fick Lövhagen med alla dess hus med tillhörande Finnbostad. Håkan Liby Landsantikvarie/länsmuseichef berättade lite historia om Finnbosättningar i Uppland. Per från Nordsjö Bygghantverk berättade lite om projektet och byggtekniken som var unik på detta gamla hus.

Därefter tog Landshövdingen Peter Egardt över och klippte det blå/gula bandet och förklarade byggnaden invigd. Det planterades även en Ek på kortsidan som en symbol för bygget.

Klicka på bilden för meraFotograf: Klicka på bilden för mera

Finnbostaden Lövhagen

Ladda ned en folder om historian om byggnaden ISBN- 978-91-637-0785-8

För mer bilder klicka här på Invigning av Finnbostaden Lövhagen 2015

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter