Renoveringen av Kärleken!

Torpet är i stort behov av att renoveras. I Marks Kommuns kulturmiljöprogram finns Kärleken upptaget som ett av de värdefulla objekten i kommunen.  Detta har varit viktigt för att vi nu kunnat söka bidraget, värdefulla kulturmiljöer i lantbruket, från länstyrelsen.
Som antikvarisk expert har vi tagit hjälp av Karin Lundberg, Västarvet. Hennes bedömning är att vi har goda möjligheter att få bidrag till renoveringen. Så nu är det bara att hålla tummarna och hoppas att den går igenom.


Editerad av: Lars-Göran Bengtsson (2020-06-06 06:20:18)