Bli medlem

Medllemsagiften är 100 kr för en person och 50 kr för övriga i samma familj. Avgiften kan sättas in på bankgironr 360-4998 eller swishkonto 1233615887.  Man kan också lämna den till någon av våra byaombud.

Vi behöver uppgift om ditt namn och helst också adress för vårt medlemsregister.