Välkommen till Hemmesjö hembygdsförening

Föreningsarkiv

Arkivförteckningen är nu uppdaterad med det senaste halvårets tillskott. Fram till 171203. Klicka på ”Föreningsarkiv” i vänster kolumn så kommer du till arkivförteckningen.

Höstträff i församlingshemmet den 23 nov kl 19

Nästa nummer av Hemmesjöbygden kommer ut i mitten av november. Den kommer till alla hushåll inom gamla Hemmesjö socken och till alla medlemmar som bor på annan ort.

Glasbruket i Åryd

Provtagning på gång! Åryds glasbruk fanns från 1910 och 10 år framåt. Det var beläget mitt i bruksområdet vid masugnen i Åryd. Som kring de flesta glasbruk finns det också här mindre trevliga rester kvar i marken. Tungmetaller och andra gifter.

Nu i november 2017 kommer det att ske en omfattande provtagning i området kring det f.d. glasbruket men också i Årydsjön, åfåran och kvarndammen. Det är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som gör arbetet. En del av provutrustningen kommer att sitta kvar för att mäta under längre tid.

Bifogade karta visar provtagningsområdet. Vill du läsa hela provtagningsprogrammet så hör av dig.

Kyrkogårdsvandring 23/9

Byvandring i Risinge 10 sept 2017.

En strålande dag för byvandring, lagom varmt, soligt och regnet som man hotat med i tidiga prognoser var bortblåst. Vi samlades, ett 20-tal personer i korsningen mellan gamla väg 25 och Vikensvedsvägen. Därifrån gick vi österut några hundra meter och därefter västerut på småvägarna förbi Källedal nästan ända ner till Anebäcken. Där gick vi över till gamla 25:an som vi följde tillbaka. Något av det vi tittade på och pratade om på vägen:

Telubs robotverkstad för Robot68. Lämningar av en gammal kvarn och dammanläggning.
De gamla vägarna och trafiken.
Olsabacken, Lyckanshöjd, Erland Skoogs såg, Johanneshus, Källelund, Stenslund och Källedal. Sedan kom Stora Fälletorpet och vi tittade bort mot Lilla Fälletorpet, Nybygget och Lybäck. Vi passerade resterna av torpet Törnalyckan, tittade på ett fynd av järn från en blästugn, läste minnesinskriptionen i bergväggen från bygget av väg 25 på 1930-talet. Vid ”Inges rastplats”, nästan vid Anebäcken vände vi tillbaka.
Där tittade vi på ett herbarium som sammanställts av Alva Gustafsson, som förr bodde på Karlsberg (numera Olsalyckan).

Från hembygdsdagen 6 aug 2017

Tur med vädret, härlig dragspelsmusik, goda kakor och mycket annat. Av olika anledningar fick några punkter utgå. Det var talet som skulle komplettera utställningen om ”Skolan i Hemmesjö socken” och så var det svaren på tipsfrågorna. Här kommer lite om talet och de rätta svaren: Läs mer »

Hembygdsdag, hemvändardag den 6 aug

Titta på programmet här till höger och håll tummarna för bra väder den 6 augusti. Masugnsvägen 12 i Åryd.
Om det trots allt skulle bli tveksamt väder är vi i det gamla stallet vid uppfarten till Åry herrgård.

Välkomna!!

Hembygdsstugan

Hembygdsstugan på Masugnsvägen i Åryd är sig inte riktigt lik. I två  dagar har tre av de engagerade i stickcaféet dammsugit, tvättat golv och och textilier, strukit, hängt gardiner mm. Aldrig har det varit så rent och fint i stugan som det är nu. Stort tack för det grundliga arbetet.

Gökotta på Vik i Risinge

Morgonen inleddes med en tipspromenad runt torpet. Lite regn och småkyligt men trevligt ändå. Marie-Louise Jimson berättade om torpet Vik som varit i släktens ägo sedan 1840-talet.

Tisdagsgruppen i hembygdsstugan

Här kommer några bilder som visar något av allt vi sysslar med. Välkommen du också!