Välkommen till Hemmesjö hembygdsförening

Hjälp till att identifiera

Kan du hjälpa till att identifiera personer på fotot?
Fr.v. står Alvar Persson och Torsten Jonasson. De båda som kammar sig är Göran och Kjell Johansson. Men vilka är de övriga? Hör av dig på epost, som du hittar under Kontakta Oss, här till vänster. Bilden är nog tagen på slutet av 1940-talet.
Det har kommit kompletterande uppgifter: Mannen näst längst till höger är Helge Andersson, Åryd. De båda personerna som kammar sig är bröderna Göran och Kjell Johansson.
Pojke nr 2 fr.v. är troligen Uno Johansson, Skogstorp. Pojke nr 3 är Stig (Jean) Andersson, Skogstorp.

Program 2018

Nu pågår förberedelserna för 2018 års verksamhet i Hemmesjö hembygdsförening. Inom några veckor kommer Hemmesjöbygden med inbjudan till årsmöte och årets övriga träffar.
Redan nu kan vi avslöja att på årsmötet kommer Per-Johan Weidolf från Växjö med ett unikt program i ord och bild om en resa på smalspårsjärnvägen 1929. Detta får du inte missa! Tid och plats meddelas här och i Hemmesjöbygden.

Provtagning vid Åryds glasbruk

Från 1910 och drygt 10 år framåt tillverkades glas på Åryds glasbruk. Hyttan var placerad mitt emellan masugnen och rostugnen i det gamla järnbruket. Nu, ca 100 år senare, undersöks mark och vatten runt omkring för att se vilka gifter som finns kvar och om de har spridit sig. Provtagningar har gjorts dec 2017 – jan 2018 med grävskopa och borrutrustning. Kvar står några plaströr som når ner till grundvattnet. I dessa kan man fortsätta att ta vattenprover. Nu återstår att göra sedimentprov i sjön, kvarndammen och ån. Och sedan kan proverna analyseras.

God Jul 2017 och Gott Nytt År 2018

Vi önskar alla Hemmesjö hembygdsförenings medlemmar och sympatisörer en God Jul 2017 och ett Gott Nytt År 2018! Vi ses kanske på Öppet Hus i hembygdsstugan den 7 januari 2018 mellan kl 10 och 15.

Föreningsarkiv

Arkivförteckningen är nu uppdaterad med det senaste halvårets tillskott. Fram till 171203. Klicka på ”Föreningsarkiv” i vänster kolumn så kommer du till arkivförteckningen.

Höstträff i församlingshemmet den 23 nov kl 19

Nästa nummer av Hemmesjöbygden kommer ut i mitten av november. Den kommer till alla hushåll inom gamla Hemmesjö socken och till alla medlemmar som bor på annan ort.

Glasbruket i Åryd

Provtagning på gång! Åryds glasbruk fanns från 1910 och 10 år framåt. Det var beläget mitt i bruksområdet vid masugnen i Åryd. Som kring de flesta glasbruk finns det också här mindre trevliga rester kvar i marken. Tungmetaller och andra gifter.

Nu i november 2017 kommer det att ske en omfattande provtagning i området kring det f.d. glasbruket men också i Årydsjön, åfåran och kvarndammen. Det är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som gör arbetet. En del av provutrustningen kommer att sitta kvar för att mäta under längre tid.

Bifogade karta visar provtagningsområdet. Vill du läsa hela provtagningsprogrammet så hör av dig.

Kyrkogårdsvandring 23/9

Byvandring i Risinge 10 sept 2017.

En strålande dag för byvandring, lagom varmt, soligt och regnet som man hotat med i tidiga prognoser var bortblåst. Vi samlades, ett 20-tal personer i korsningen mellan gamla väg 25 och Vikensvedsvägen. Därifrån gick vi österut några hundra meter och därefter västerut på småvägarna förbi Källedal nästan ända ner till Anebäcken. Där gick vi över till gamla 25:an som vi följde tillbaka. Något av det vi tittade på och pratade om på vägen:

Telubs robotverkstad för Robot68. Lämningar av en gammal kvarn och dammanläggning.
De gamla vägarna och trafiken.
Olsabacken, Lyckanshöjd, Erland Skoogs såg, Johanneshus, Källelund, Stenslund och Källedal. Sedan kom Stora Fälletorpet och vi tittade bort mot Lilla Fälletorpet, Nybygget och Lybäck. Vi passerade resterna av torpet Törnalyckan, tittade på ett fynd av järn från en blästugn, läste minnesinskriptionen i bergväggen från bygget av väg 25 på 1930-talet. Vid ”Inges rastplats”, nästan vid Anebäcken vände vi tillbaka.
Där tittade vi på ett herbarium som sammanställts av Alva Gustafsson, som förr bodde på Karlsberg (numera Olsalyckan).

Från hembygdsdagen 6 aug 2017

Tur med vädret, härlig dragspelsmusik, goda kakor och mycket annat. Av olika anledningar fick några punkter utgå. Det var talet som skulle komplettera utställningen om ”Skolan i Hemmesjö socken” och så var det svaren på tipsfrågorna. Här kommer lite om talet och de rätta svaren: Läs mer »