Välkommen till Häverö-Edebo Hembygdsförening!

Hembygdsgården har nio byggnader från 1700- och 1800-talen, hitflyttade från olika byar i bygden och fyllda med tidsenliga föremål, verktyg, redskap, husgeråd, dräkter, åkdon. Där finns parhuset från Gammelgården i Gråska, Dragontorpet/Vitstugan från Väst-Gribby, Bagarstugan från Edebo med skolmuseum på övervåningen, smedja, linbasta och fyra lador för olika ändamål. Läs mer i menyn Hembygdsgården t v

Sommartid är gården öppen alla söndagar i juli-augusti kl 12-15. Servering av kaffe, saft, och hembakat bröd. Visning av byggnaderna och skolmuseet. Fri entré.

Extra visning kan ordnas på begäran också höst och vår. Kontakta Erling, tel 076 114 26 45 eller Calle 070 634 80 10.

Hitta hembygdsgården:
Adress Hantverksvägen 17, Häverödal, tel 070 634 80 10
Ta buss 639 eller 641 till Häverödals hotell. Gå 300 m uppför backen mellan hotellet och Roslagshallen så ser du gården på vänster sida. Möjligt att parkera i gräset t h om grinden.

HÖSTPROGRAM:

Höstens BERÄTTARKVÄLL ägde rum onsdagen 31 oktober kl 19 i HSKs Klubbstuga på Lundåsvallen, Häverödal.
Då berättade Mariana Brus om sin uppväxt som ung flicka på en skärgårdsö – Singö – under första hälften av förra seklet, och om sin tid på Understens fyr som Sveriges första och hittills enda kvinnliga fyrmästare.

Under Marianas allra första levnadsår bodde familjen just på Understen, där fadern då var en av flera fyrvaktare. På den mycket karga och primitivt utrustade lilla ön fanns många barn, en egen skola och en enastående sammanhållning mellan alla. Sammanhållning var det också mellan de många små byarna på Singö – kanske var det de karga levnadsförhållandena som gjorde det naturligt att hålla ihop?

Mariana är en helt fascinerande berätterska och trollband verkligen ett drygt 60-tal åhörare, bland dem flera med en bakgrund på Understen och Singö. Varje fråga och varje foto som visades väckte starkt levande minnen till liv. Vi som var med hade kunnat lyssna lika länge till!

VAD HÄNDER NU UNDER HÖSTEN?

Rysshärjningarna 1719

I sommar är det 300 år sedan ryssen var här och brände ner nästan allt i byarna häromkring. Många av er minns Olle Edvinssons berättarkväll för 2 år sen. Den beskrev förspelet till de sk rysshärjningarna, och en fortsättning utlovades år 2019. Nu har vi i en arbetsgrupp börjat förbereda sommarens temautställning med fokus på hur härjningarna drabbade just byarna i våra socknar, främst Häverö och Edebo, något också om närmast kringliggande. Varför? Hur drabbades folket? Vad hände sen? Det är några av frågeställningarna. Du som har något att berätta, kanske ur din släkts historia, eller vill hjälpa till på annat sätt – kontakta Olle, tel 073 334 45 84 ! Vi tänker oss att utställningen, som kommer att kunna flyttas mellan hembygdsgården, centrum och andra platser, skall kompletteras med en ny berättarkväll, kanske också en liten skrift.

Växtgruppen har legat lågt denna varma och torra sommar – men ser fram emot lite höstplantering. Det finns gott om planer! Vi söker just nu giftfri jord och ett par pallkragar, gärna också gammaldags växter om någon vill dela. Kontakt: Inga-Lisa, tel 0175 130 27

Filmprojektet i samarbete med bl a Stockholms länsmuseum och Tensta Konsthall avslutas med
urpremiär lördag 24 november kl 16 på Folkets Hus – fri entré!

Hösten 2017 inbjöds föreningen att delta i ett samarbetsprojekt som nu har resulterat i en färdig kortfilm (30 min). Den har arbetats fram och spelats in på Hembygdsgården, Pappersbruket och Folkets Hus. Projektets syfte har varit att, med olika konstnärliga medel och i samarbete mellan olika grupper, belysa vad kulturarvet, situationen i bygden i dag och våra framtidsdrömmar för bygden kan betyda för dess och vår egen utveckling. Inspelningen har letts av Christian Nyampeta från Rwanda, Amsterdam och New York. Filmen kommer sedan att visas på Etnografiska museet fram till jul och spridas vidare runt om i världen.
I projektet har också deltagit Sorunda och Spånga hembygdsföreningar som arbetat med andra uttrycksmedel – vi väntar hit en hel busslast till premiären, som ska föregås av besök på bruket och Hembygdsgården och avslutas på Folkets Hus.

Det inre arbetet på gården
handlar så här års mest om inventering, sortering och arkivering.

Men fortare än vi tror rinner tiden iväg och det blir dags för våra öppna arbetsträffar på Hembygdsgården.
Se vidare under VERKSAMHETSPLAN och ARBETSMÖTEN.

Öppna arbetsmöten 2018.

Som medlem är du mycket välkommen till våra arbetsträffar under sommarhalvåret, vanligen varje måndag från kl 15 – och så länge ljuset och krafterna räcker.
Då hjälps vi åt med att underhålla byggnaderna, sortera, vårda och placera de många gamla redskapen, verktygen och andra föremålen så att de ska gå lättare att visa för besökare, bl a i våra årliga temautställningar.

För det söker vi just nu ännu en lada, max 10×10 m! Hör av dig om du vet någon som vill bli av med en! Vi hämtar! Kontakt: Calle, tel 070 634 80 10

Vi planerar också att plantera gamla växter och göra en örtagård. Plantor och frön har vi redan börjat få från medlemmar – men vi behöver fler som vill hjälpa till, med planering, plantering och skötsel! Just nu behöver vi också pallkragar, naturgödsel och planteringsjord! Kontakt: Inga-Lisa, tel 0175 130 27

För VÅRSTÄDNING, fönstertvätt och genomgång av vår dräktsamling tar vår husmor gärna emot hjälp!
Kontakt: Elizabeth, tel 073 935 22 18

Alla är varmt välkomna att hjälpa till med vad man känner för, när man vill! Fika och gemytlig samvaro ingår förstås.Och ta gärna med en kompis, alla goda krafter behövs!

Häverö-Edebo Hembygdsgård, Hantverkarvägen 17/ Brunnsvägen, i Häverödal / Hallstavik.

Häverödräkten

IMG_0525

Vår uppgift

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nuet och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.
(Stadgar för Häverö-Edebo Hembygdsförening § 2)

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för

– att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur-och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
– att kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
– att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
– att med kunskap om kultur-och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
(Stadgarna § 3)

Föreningen är en allmännyttig,ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Den är Sveriges Hembygdsförbunds lokala organ.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter