Om oss

Häverö-Edebo Hembygdsgård har nio byggnader från 1700- och 1800-talen, hitflyttade från olika delar av de gamla socknarna Häverö och Edebo i dagens Hallstavik. Här finns Gammelgården från Gråska, Dragontorpet från Väst Gribby, Bagarstugan från Edebo, ett klassrum från Ronöholms skola, smedja, linbasta, trösklada och andra lador – alla fyllda av föremål från tiden: husgeråd, verktyg, redskap, dräkter, åkdon och annat. Läs mer om hembygdsgården >

Byggnader och samlingar bevaras genom frivilliga arbetsinsatser, medlemsavgifter, bidrag från kommunen och enstaka projektbidrag.

Extra guidad visning för grupper kan ordnas på begäran,   kontakt  tel 0706 34 80 10.

Häverö-Edebo Hembygdsförening är Sveriges Hembygdsförbunds lokala förening i Häveröbygden. Den är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden och öppen för alla som vill stötta dess uppdrag: att förvalta, underhålla och visa de hus som har anförtrotts föreningen, för att hålla vårt kulturarv levande för nuvarande och kommande generationer. Läs mer om hembygdsföreningen >

Hitta hit: Ta buss 639 eller 641 till Häverödals hotell, gå 200 m uppför backen mellan Tempo och hotellet så ser du gården på vänster sida. Liten P-plats finns i gräset alldeles norr om grinden.

Karta