Varmt välkommen till Häverö-Edebo Hembygdsgård!

ÅRSMÖTE onsdag 27 mars kl 19 i Lundåsvallens Klubbstuga

Carita Holmberg i den nybildade Häveröstiftelsen berättar om visioner och planer för Häveröbygden, och visar en del av sina naturbilder.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, till vilka handlingar kommer per post, samtal, kaffe och tårta blir det också.

Rösträtt har alla som betalat sin årsavgift för 2018! 150 kr till bg 5530 – eller swisha till 123 137 86 29. Glöm inte namn och adress! Se också under MEDLEMSKAP.

VÄLKOMMNA!
Styrelsen

I sommar har Hembygdsgården, med sina 9 byggnader från 17-och 1800-talen med möbler, dräkter, redskap, gamla åkdon och mycket annat från den tiden, varit öppen varje söndag under juli-augusti. För grupper kan vi ännu ordna besök.

Det är i år 175 år sedan den svenska folkskolan kom till. Om den handlar årets temautställning, EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR. I Gammelgården från Gråska (Parstugan), som är lika gammal, visar vi bland annat ett klassrum från Ronöholms gamla skola (1883-1947). Där finns de gamla skolplanscherna, skolböckerna, svarta tavlan, pekpinnen, riset och en nästan levande skolfröken. Välkommen att prova den gamla tidens skola i en av de gamla skolbänkarna!
Utställningen, som i början av september haft drygt 270 besökare, hålls öppen för skolbesök fram till våren, och kan visas på begäran också för andra intresserade. Kontakt: tel 072 222 49 31 (Ingrid, närmast för skolbesök) eller 070 634 80 10 (Calle).

SERVERING av kaffe, våfflor och glass i trädgården eller i Bagarstugan, och LOPPIS i tältet på skänkta föremål har vi också haft varje söndag samma tid. Vi vill tacka alla våra besökare för visat intresse och många goda samtal. Välkomna åter!

HÖSTPROGRAM

I höstas började vår lilla TRÄDGÅRDSGRUPP sitt planerings – och planteringsarbete. Vi träffades första gången i Bagarstugan måndag 25 september – och vi vill bra gärna bli fler! Kontakt: IngaLisa Jansson, tel 0175-130 27 Till våren planerar vi för en berättarkväll om örter och vad de har använts till genom åren och kan användas till i dag, kanske gör vi också örtvandringar tillsammans.

Höstens BERÄTTARKVÄLL gick av stapeln onsdag 8 november kl 19 i KlubbstuganLundåsvallen i Häverödal. Då berättade verksamhetsledaren vid Norrtälje Naturcentrum, biologen Per Bengtsson, under rubriken Så gynnar du fåglar, fladdermöss, igelkottar och andra vilda djur, och svarade på frågor om allt vi ville veta.

För VÅRSTÄDNING, fönstertvätt och genomgång av vår dräktsamling tar vår husmor gärna emot hjälp! Kontakt: 073 935 22 18 (Elizabeth).

Vi hoppas våren snart är på väg så vi kan börja arbetet på gården! ALLA är välkomna att delta!

Häverö-Edebo Hembygdsförening, adress Hantverkarvägen 17 i Häverödal, tel 070 634 80 10

Arbetsdagar / Arbetsmöten 2018.

Som medlem är du mycket välkommen till våra arbetsträffar under sommarhalvåret, vanligen varje måndag från kl 15 – och så länge ljuset och krafterna räcker.
Då hjälps vi åt med att underhålla byggnaderna, sortera, vårda och placera de många gamla redskapen, verktygen och andra föremålen så att de ska gå lättare att visa för besökare, bl a i våra årliga temautställningar.

För det söker vi just nu ännu en lada, max 10×10 m! Hör av dig om du vet någon som vill bli av med en! Vi hämtar!

Vi planerar också att plantera gamla växter och göra en örtagård. Plantor och frön har vi redan börjat få från medlemmar – men vi behöver fler som vill hjälpa till, med planering, plantering och skötsel!

Alla är varmt välkomna att hjälpa till med vad man känner för, när man vill! Fika och gemytlig samvaro ingår förstås.
Kontakt: Calle, tel 070 634 80 10

Häverö-Edebo Hembygdsgård, Hantverkarvägen 17/ Brunnsvägen, i Häverödal / Hallstavik.

Häverödräkten

IMG_0525

Vår uppgift

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nuet och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.
(Stadgar för Häverö-Edebo Hembygdsförening § 2)

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för

– att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur-och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
– att kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
– att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
– att med kunskap om kultur-och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
(Stadgarna § 3)

Föreningen är en allmännyttig,ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Den är Sveriges Hembygdsförbunds lokala organ.