Om oss

Hembygdsrörelsen vill skapa broar mellan det förgångna, nuet och framtiden och vara en del av det levande samhället. Häverö-Edebo Hembygdsgård har öppet varje söndag juli-augusti kl 12-16. Här finns nio byggnader från 17- och 1800-talen, fyllda av tidsenliga föremål. De kommer från olika delar av bygden, har återuppförts och bevaras genom arbetsinsatser från medlemmar, gåvor och kulturbidrag. Häverö-Edebo Hembygdsförening grundades 1928 som en del av Sveriges Hembygdsförbund, med målsättningen att "förvalta, underhålla och visa de hus och föremål som har anförtrotts föreningen, för att hålla vårt kulturarv levande för nuvarande och kommande generationer" (ur föreningens stadgar). Föreningen verkar helt ideellt och är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen och gården är öppen för alla - här möts alla generationer och kulturer. VÄLKOMMEN!

Läs mer >

Nyheter

TEMA år 2020

År 2020 blir temat på hembygdsgården GÖMD/GLÖMD KVINNOKRAFT (arbetsnamn) - om våra förmödrars historiska visdom och kunskap om hantverk, örter, odling, omsorg och överlevnad. Temat vänder sig till alla: män, kvinnor och barn som vill ta del av en grundläggande del av vårt kulturarv. Det vill vi förmedla genom workshops med prova-på-hantverk, föreläsningar och...

Läs mer >

Skriften "Rysshärjningarna 1719 i vår bygd"

Skriften "Rysshärjningarna i vår bygd 1719" är en enkel sammanställning av allt det material, kartor, bilder och texter, som ingår i sommarens temautställning, skapad av Olle Edvinsson i Gribby med hjälp av några medlemmar i föreningen. Det blev 28 A4-sidor i färg. Till skriften finns också 12 studiefrågor, tänkta för...

Läs mer >

RYSSHÄRJNINGARNA 1719 I VÅR BYGD - VÅR EGEN TEMAUTSTÄLLNING

Utställningen blev kvar ute på gården t o m oktober!

Sommarens temautställning på Häverö-Edebo Hembygdsgård har dragit mycket folk, lett till många frågor och berättelser och många givande möten. Inte minst med många som vuxit upp i bygden och nu bor här sommartid, kanske i sin fädernegård, och nu fått...

Läs mer >

Visa fler
Visa fler aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]