Varmt välkommen till Häverö-Edebo Hembygdsgård!

I sommar har Hembygdsgården, med sina 9 byggnader från 17-och 1800-talen med möbler, dräkter, redskap, gamla åkdon och mycket annat från den tiden, varit öppen varje söndag under juli-augusti. För grupper kan vi ännu ordna besök.

Det är i år 175 år sedan den svenska folkskolan kom till. Om den handlar årets temautställning, EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR. I Gammelgården från Gråska (Parstugan, som är lika gammal, visar vi bland annat ett klassrum från Ronöholms gamla skola (1883-1947). Där finns de gamla skolplanscherna, skolböckerna, svarta tavlan, pekpinnen, riset och en nästan levande skolfröken. Välkommen att prova den gamla tidens skola i en av de gamla skolbänkarna!
Utställningen, som i början av september haft drygt 270 besökare, hålls öppen för skolbesök fram till mitten av december, och kan visas på begäran också för andra intresserade. Kontakt: tel 072 222 49 31 (Ingrid, närmast för skolbesök) eller 070 634 80 10 (Calle).

SERVERING av kaffe, våfflor och glass i trädgården eller i Bagarstugan, och LOPPIS i tältet på skänkta föremål har vi också haft varje söndag samma tid. Vi vill tacka alla våra besökare för visat intresse och många goda samtal. Välkomna åter!

HÖSTPROGRAM

I höst börjar vår lilla TRÄDGÅRDSGRUPP sitt planerings – och planteringsarbete. Vi träffas första gången i Bagarstugan måndag
25 september kl 15 – och vi vill bra gärna bli fler! Kontakt: IngaLisa Jansson, tel 0175-130 27 Till våren planerar vi för en berättarkväll om örter och vad de har använts till genom åren och kan användas till i dag, kanske gör vi också örtvandringar tillsammans.

Höstens BERÄTTARKVÄLL går av stapeln onsdag 8 november kl 19 i KlubbstuganLundåsvallen i Häverödal. Då berättar Norrtälje Naturcentrums verksamhetsansvarige, biologen Per Bengtsson, under rubriken Så gynnar du fåglar, fladdermöss, igelkottar och andra vilda djur – och svarar på frågor om allt vi kan vilja veta.

För HÖSTSTÄDNING, fönstertvätt och genomgång av vår dräktsamling tar vår husmor gärna emot hjälp! Kontakt: 073 935 22 18 (Elizabeth).

Vi hoppas på och önskar er alla en mild och vacker höst!

Häverö-Edebo Hembygdsförening, adress Hantverkarvägen 17 i Häverödal, tel 070 634 80 10

Arbetsdagar / Arbetsmöten 2017.

Som medlem är du mycket välkommen till våra arbetsträffar under sommarhalvåret, vanligen varje måndag från kl 15 – och så länge ljuset och krafterna räcker.
Då hjälps vi åt med att underhålla byggnaderna, sortera, vårda och placera de många gamla redskapen, verktygen och andra föremålen så att de ska gå lättare att visa för besökare, bl a i våra årliga temautställningar.

För det söker vi just nu ännu en lada, max 10×10 m! Hör av dig om du vet någon som vill bli av med en! Vi hämtar!

Vi planerar också att plantera gamla växter och göra en örtagård. Plantor och frön har vi redan börjat få från medlemmar – men vi behöver fler som vill hjälpa till, med planering, plantering och skötsel!

Alla är varmt välkomna att hjälpa till med vad man känner för, när man vill! Fika och gemytlig samvaro ingår förstås.
Kontakt: Calle, tel 070 634 80 10

Häverö-Edebo Hembygdsgård, Hantverkarvägen 17/ Brunnsvägen, i Häverödal / Hallstavik.

Nationaldagen 2017-06-06.

Nationaldagen 2017-06-06

genomfördes enligt gammal fin tradition, med runt 200 besökare.

Hembygdsföreningens ordförande C-G Wennerberg hälsade alla välkomna.

Operasångaren Christer Bladin framförde en nyfunnen äldre Sång till Häverö-Edebo Hembygdsgård med nyskriven musik av kantor Bert Eriksson – en verklig begivenhet som rörde vid många hjärterötter.

Roslagens Kulturskolas Blåsorkester ”You Name it” bjöd som vanligt på sin lika uppskattade musik som efter kaffet avslutades med Tapto när flaggan halades.

Tack alla medverkande och deltagande!

Häverödräkten

IMG_0525

Vår uppgift

Häverö-Edebo Hembygdsförenings uppgift är att förvalta, underhålla och visa de hus och föremål som har anförtrotts oss, och sprida kunskap till nuvarande och kommande generationer, i första hand om det förindustriella samhället på orten.

Det innebär att ge nuvarande och kommande släkten en åskådlig bild av hur livet gestaltade sig i bygden under gångna tider. Därför samlar och vårdar föreningen allt som kan bidra till att göra historien levande. Vi vill också visa hur man använde de föremål och verktyg som vi har i våra samlingar.

I vårt arbete ingår också bevakning av fornlämningar och äldre kultur- och naturstrukturer,
samt att vara en remissinstans åt myndigheter vid planering av kommande bebyggelse.

Föreningen är en allmännyttig,ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Den är Sveriges Hembygdsförbunds lokala organ.
(ur föreningens första Stadgar, 1928)

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nuet och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.
(nuvarande Stadgar § 2)