Om oss

Ordf. Olle Johansson, tel: 0498-48 12 49

Nyheter

Välkommen till Havdhems Hembygdsförenings hemsida!

Havdhem hembygdsförening bildades 1952. Socknarna i Havdhem gamla storkommun, utom Eke, ingår i föreningen. Eke hade då redan en hembygdsförening och de övriga Havdhem, Hablingbo, Silte, Grötlingbo och Näs enades då om att bilda en förening. Anledningen just då var att en hembygdsförening skulle kunna få bli ägare av ett änge. Något...

Läs mer >