Bli medlem

Medlemskap i Hässelby hembygdsförening kostar 170 kr för enskild medlem, 
220 kr för familjemedlemskap och 270 kr för föreningar och företag.

I medlemskapet ingår Hässelby hembygdsblad som utkommer med 4 nummer per år.

Vill Du bli medlem?
Sätt då in medlemsavgiften 170 kr för enskild medlem,
220 kr för familjemedlemskap eller 270 kr för företag och organisationer på Plusgirokonto 435 47 52 – 0.
Betalningsmottagare är Hässelby Hembygdsförening och glöm inte att ange avsändare med namn och adress.