Om oss

Hässelby Museum
Adress: Riddersviksvägen 116

 

Museets historia:
Det hus där Hässelby museum är inrymt byggdes 1925 för att bli kommunalhus i Hässelby köping som bildades vid årsskiftet 1925/1926. Huset inrymde förutom den kommunala administrationen även polisstation och poststation.Kommunalhuset hade kvar sin funktion fram till inkorporeringen med Stockholm vid årsskiftet 1948/1949. Därefter kom huset att användas som skola, tandläkarlokal, m.m. Det övergavs så småningom och fick förfalla fram till mitten av 1980-talet då det reparerades för att bli lokal för Hässelby trädgårds- och hembygdsmuseum under förvaltning av Hässelby hembygdsförening.
Traditionellt söndagsöppet där man kan bese museets utställningar och samlingar. Museets söndagsvärdar finns på plats för att svara på frågor och hjälpa till. Möjlighet att köpa böcker. Alla söndagar anordnas programtimme med start kl. 13 (Se under aktiviteter till höger). OBS! Av brandskäl är antalet besökare i föreläsningssalen begränsat till 30 personer. Kom därför i god tid till evenemangen. Om fler än 30 personer vill lyssna kan programmet i de flesta fall dubbleras.
Museet är i vanliga fall öppet söndagar kl. 12–15. Entréavgift 25 kr.

Kaffeservering
Museicaféet serverar gott kaffe med dopp för endast 25 kr. Varför inte bara gå in och ta en fika? Deltagande i programtimmen är naturligtvis frivilligt.

Guidad visning
Grupper kan få särskild visning av museet med guide. Kostnad enligt överenskommelse, kan bokas även när museet är stängt. Skolklasser gratis. För andra kostar en visning minimum 300 kr. För varje person flera än 10 tillkommer 25 kr per person. Boka via: [email protected]

Utställningslokalerna
Museets permanenta utställning visar föremål och bilder från hur det var förr i stadsdelarna Hässelby villastad, strand och gård. Ett av utställningsrummen innehåller tidstypiska föremål från Hässelbys handelsträdgårdar. Du kan också bland annat finna föremål och bilder från 1900-talets borgarbrandkår, en kakelugn som tillverkats vid Björnbergs krukmakeri i Hässelby och gamla oljemålningar med motiv från Hässelby.

I museets källarvåning visas ett skomakeri och ett snickeri med föremål och foton. I en av före detta polisstationens finkor har arrangerats en tvättstuga och den andra finkan ligger en arrestant i form av en docka. Museet har sammanlagt fem dockor, designade av hässelbykonstnären Per-Erik Willö.

Många av museets alla foton kommer från Harry Grips arkiv. Fotoalbum finns utställda från Richard Modig, Johan Åberg och Hässelby gille samt två album med konfirmationsbilder. Såväl föremål som utställda foton finns registrerade i en databas.

Arkivet
Museets arkiv innehåller ett stort antal dokument av historiskt intresse. Det gäller både kommunala handlingar och handlingar från föreningar som tidigare funnits i Hässelby, föreningar med anknytning till trädgårdsnäringen och till Hässelby i allmänhet. Ett urval av tidningar och tidskrifter med anknytning till Hässelby finns arkiverade: Komposten 1914 – 1937, Trädgårdstidningen Viola 1935 – 1950, Allmänna Svenska Trädgårdstidningen 1934 – 1977 med vissa avbrott.

Kartor över Hässelby från mitten av 1600-talet och framåt finns arkiverade. I arkivet finns dessutom flera tusen digitalt arkiverade foton. Motiven täcker hela 1900-talet och visar både det gamla och det nya Hässelby. Fotona kommer från flera källor. Rune Melander har ställt sitt fotoarkiv om ca 650 foton till museets förfogande för kopiering. Många foton har också skänkts till museet av hembygdsföreningens medlemmar.

I museets arkiv finns också en samling om drygt 60 ljudkassetter innehållande bandade intervjuer med gamla hässelbybor.

Inbundna exemplar av tidningen Västerort för perioden 1955 – 1971 finns i arkivet.

Det bör tilläggas att flera museer i Stockholm har material som rör Hässelby. Stockholms stadsmuseum har bl.a. ett fotoarkiv med Hässelbybilder, Nordiska museets fotoarkiv innehåller ett antal flygfotografier från 1920-talet och Stockholms länsmuseum bygger just nu ut ”Stockholms läns museums kulturhistoriska databas” på sin hemsida på Internet, där man kan få information om länets kulturmiljöer.