Arbetsgrupper


ALL VERKSAMHET ÄR INSTÄLLD FRAM TILL 20 AUGUSTI!

Ett antal arbetsgrupper träffas regelbundet. Alla nya och gamla medlemmar är välkomna. Mötena är oftast i Tingshuset men kontakta, för säkerhets skull, resp. kontaktman innan så att mötet inte är flyttat.

Grupperna är:

Editerad av: Sune Nilsson (2020-04-05 21:27:21)