Bli medlem

Vill Du bli medlem i vår förening? Genom din medlemsavgift, stödjer Du oss i vårt arbete med att bevara den vackra möllan.

Medlemsavgiften är minst 100 kronor per person. Alla övriga bidrag mottages med största tacksamhet.

Sätt in medlemsavgiften på Bg.nr. 5080-5993 och ange "ny medlem".

Glöm inte att ange namn och fullständig adress.