Stocksätersgården – Hallsbergs hembygdsgård


Området har troligen använts sedan länge – en båtformad stenyxa har hittats strax öster om gården. Hemmanet är känt från skattelängder sedan 1600-talet. Siste ägaren var VERNER NILSSON, f. 1888, vilken 1962 testamenterade markområdet med befintliga byggnader att "användas till Hembygds- och Fornminnesgård".
Hallsbergs Hembygdsförening bildades 1963 och har sedan dess haft glädjen att
förvalta gård och samlingar i donators anda.
Detta är huvudbyggnaden, uppförd 1815.

Stocksätersgården

Förening:

Hallsbergs Hembygdsförening

Skapad av: Sture Hermansson (2012-07-23 15:48:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hallsbergs Hembygdsförening (2018-11-20 21:02:41) Kontakta föreningen