Logen


Då logen användes som gårdens uthus, var den belägen vid sluttningen öster om gården. Den flyttades dock på Werner Nilssons förslag till denna plats.
Årtalet 1750 är inhugget i byggnadens timmer. På logens baksida finns en s.k. köttvandring, där man med hjälp av dragare, t.ex. ko eller oxe kunde driva ett tröskverk.

Editerad av: Sture Hermansson (2018-11-20 21:15:07)