Smedjan


Har varit gårdssmedja vid gården Björstorp i Hallsbergs socken. I den smiddes allt järn för gårdens behov, även spik. Bälgen är en s.k. dubbelbälg och städet är det ursprungliga. Har också använts som linpörte. Gåva av Valter Åvall.

Förening:

Hallsbergs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-23 17:21:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hallsbergs Hembygdsförening (2018-11-20 21:21:50) Kontakta föreningen