Besöksadress:
Örebrovägen 263, 612 75 Hällestad, Sverige

Ni kan kontakta oss i styrelsen per telefon eller E-post

Ordinarie ledamöter: 
Telefon E-post
Sune Horkeby, ordförande
070 395 36 69
John Haraldsson, kassör
070 624 90 30
Eva Haraldsson, sekr.
070 582 33 08
Hans Lindberg
070 545 60 74
Hans Skoglund
073 804 68 78 
 
 
 
Suppleanter
 
 
Per Olov Petersson
070 284 19 29
Marianne Henriksson
070 354 07 76
Birgitta Andersson
070 207 35 13
 
 
 
 
 
 
     

Våra funktionärer

   
Hällestadsgårdens vänner    
Birgitta Andersson 070 207 35 13 [email protected]
Birgitta Hammar 070 600 35 09 [email protected]
Nationaldagskommitten    
Eva Haraldsson, ordinarie 070 582 33 08 [email protected]
John Haraldsson, ersättare 070 624 90 30 [email protected]
Marknadskommitté    
John Haraldsson, ordinarie 070 624 90 30 [email protected]
Eva Haraldsson, ersättare 070 582 33 08  [email protected]
Arkivansvariga    
Birgitta Andersson 070 207 35 13 [email protected]
Birgit Johansson 070-395 32 13 [email protected]
Föremålsansvarig    
Per Olov Petersson 070 284 19 29 [email protected]
Textilsamling ansvarig    
Birgitta Andersson 070 207 35 13 [email protected]
Gruvstugan    
Gösta Johansson, sammankallande 070 235 95 27 [email protected]
Jan Eric Karlström 070 284 92 57 [email protected]
Per Olov Petersson 070 284 19 29 [email protected]
Maria Ekholm 070-325 28 08 [email protected]
Hans Lindberg 070 545 60 74 [email protected]
Sölve  Holgersson 070 632 76 08  [email protected]
Tillväxt Finspång    
Per Olov Petersson 070 284 19 29 [email protected]
Hemsida och Facebook    
Hans Lindberg 070 545 60 74 [email protected]
Sune Horkeby 070 395 36 69 [email protected]
Årsskrift    
Hans Lindberg 070 545 60 74 [email protected]
Sune Horkeby 070 395 36 69 [email protected]
Onsdagsgruppen. samordnare    
Hans Skoglund 073-804 68 78 [email protected]
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens adress:
Hällestads hembygdsförening
c/o Hans Skoglund
Skånstorpsvägen 38
612 75 Hällestad

e-post skickar du till:
[email protected]

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]