Om Hällestads hembygdsförening

Hällestads hembygdsförening bildades 22 juli 1923 och en av initiativtagarna var Gustav Olsson-Rämninge.
Föreningen, vars upptagningsområde bl.a. omfattar Sonstorp, Sonstorps bruk, Ljusfallshammar, Borggård, Prästköp och Grytgöl, hade inför 90-årsfirandet 2013 ca. 425 medlemmar.
Föreningens verksamhet består till stor del av underhåll av byggnader och guidning av hembygdsgården och de samlingar som finns där. Det finns material av intresse för släktforskare. I arkivet förvaras bl.a. fotografier, ljudband med inspelade intervjuer samt klippsamlingar
Samlingarna, som omfattar ca. 2000 föremål, består i huvudsak av bruksföremål från bygden och en del av dessa har anknytning till de många bruken i området.
Andra aktiviteter i föreningen är torpvandringar som företas runt om i bygden men även att märka upp gamla husgrunder med skyltar. Det förekommer också viss verksamhet mot skolan då vi förevisar samlingarna och vissa äldre hantverk.
Tillsammans med kyrkan arrangeras varje år på hembygdsgården en friluftsgudstjänst och nationaldagsfirande. Vid nationaldagsfirandet finns även andra föreningar i bygden med som medarrangörer.
Varje år, 2:a lördagen i augusti, arrangeras också Hell’ste Marken vid hembygdsgården. Hembygdsföreningen har också tillsammans med Gruvspelsgruppen, NBV och Holmen Skog under ett antal år uppfört historisk friluftsteater främst vid Gruvstugan i Hällestad.
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter