Hällbybrunns hembygdsförening


Image

Föreningen startades 1986

Vid Hällby kyrkoråds marssammanträde 1986 kom frågan om Lillstugans framtid upp. Ett förslag var att stugan skulle säljas och flyttas, ett annat förslag kom från kyrkorådets ordförande Holger Hellquist att stugan skulle vara kvar och hyras ut till en hembygdsförening om en sådan bildades. Enligt §45 beslutades att stugan skulle stå kvar och hyras ut enligt ordförandes förslag.

Den 26 maj 1986 utgick kallelse till en sammankomst för att höra om det fanns något intresse för bildandet av en hembygdsförening. Ett 40-tal intresserade kom, intresset föreföll stort och en interimsstyrelse valdes. Föreningen som kom att bildas fick namnet Hällbybrunns hembygdsförening.

Den ursprungliga stugan

Den ursprungliga stugan – Lillstugan - byggdes 1964 av timmer från Bollnäs hamnmagasin. Knut Egnerfors förmedlade köpet. Grunden gjordes i förväg efter mått som man fått, men det visade sig att huset var lite större än grunden. Nedersta stockarna snedhuggs för anpassning till grunden. Det var en duktig timmerman som byggde upp stugan, han bilade till stockarna, det som behövdes för anpassning och baxade upp dem efter hand med axeln. Stugan hade två sovrum till höger om entrén, de var mycket små och det blev ingen bra längd på rummen. Huset byggdes senare till på den högra sidan med timmer från Nysätter.

Utbyggnad av hembygdsstugan

Så snart föreningen hade bildats valdes en byggnadskommitté som fick till uppgift att så fort som besked kom från kyrkorådet göra iordning stugan. I byggnadskommittén ingick Ivar Lindblom och Alvar Lundgren som tillsammans med Holger Hellquist började ta bort innerväggar i Lillstugan.

När så tillståndet ifrån kyrkorådet kom att bygga ut stugan ingavs ansökan om bygglov den 7 april 1990. Timmer till utbyggnaden fick föreningen rätt att ta från AB Lundbergs fastighet Nysäter. Stockarna till utbyggnaden kommer från Nysäters tvättstuga, takteglet från tvättstugan och ladugården. I april 1990 plockades tvättstugan ner och stockarna lades i prydliga travar liksom takteglet. Allt transporterades sedan till hembygdsstugan. I maj grävdes för bottenplattan och i juni blev det gjutning. I september lades den första stocken på den gjutna sockeln och utbyggnaden började växa fram. Allt arbete gjordes av ideella krafter som var ivriga att få en rymligare byggnad för sin hembygdsförening.

 

Förening:

Hällbybrunns Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-23 00:54:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hällbybrunns Hembygdsförening (2021-06-21 19:09:27) Kontakta föreningen