Vedermödan under Stensholm


Vedermödan under Stensholm: Kartposition N 6405760 O 1411370.

Vedermödan och Fintorp var dubbeltorp med ett gemensamt bostadshus som var 14 meter långt och sex meter brett, en så kallad parstuga där vardera familjen disponerade varsitt rum, men fick samsas om det gemensamma köket som låg mitt i huset. Stundom blandade prästen ihop begreppen, och skrev in personer ömsom på Fintorp och ömsom på Vedermödan.

Vardera torpet hade sitt eget jordbruk och de fungerade som två skilda dagsverkstorp fram till år 1884 då Vedermödans jord sammanlades med Fintorps. Därefter brukades den utökade arealen som en enhet till 1907 då herrgården övertog skötseln av jorden.

Namnet Vedermödan får väl betecknas som en något skämtsam benämning på ett torp med besvärliga odlingsförhållanden. Kanske kan man se namnet Fintorp som ett torp med bättre möjligheter att bedriva jordbruk. Alltså ett fint torp. I varje fall blev torpens skämtsamma namn vedertagna och inskrivna kyrkböckerna.

Själva boningshuset stod tomt från 1907 till 1911 då byggnaden togs i bruk som epidemisjukhus för Hakarp. Stugan revs 1921 och virket användes när arbetarebostaden Fridhem 2 uppfördes framme vid herrgården.

av Ragnar Karlsmo

Bosatta på torpet

Nämnda 1740-1741

Torpare Erik Larsson, född 1708, död 24/5 1741
hustru Sara Johansdotter

son Johan, född 1/8 1740

Nämnda 1745-1768

Torpare Lars Jönsson, född 20/2 1719, död 27/8 1768
hustru Cathrina Jönsdotter, född 25/2 1715

son Jöns, född 13/3 1745
son Lars, född 5/2 1748
son Jonas, född 17/3 1752
dotter Elisabet, född 24/11 1755

Sonen Jöns övertog torpet efter sin far. Sonen Jonas blev torpare på Stora Lyckorna under Stensholm.

1768-1799

Torpare Jöns Larsson, född 13/3 1745, död 29/2 1819
hustru Kerstin Bengtsdotter, född 1734, död 5/5 1810

dotter Maria, född 14/10 1769
son Lars, född 26/3 1772
son Bengt, född 13/5 1774
dotter Cajsa, född 6/7 1777

inhyses torparens mor
Catharina Jönsdotter, född 25/1 1715, död 6/5 1771

Torpare Larsson var född på Vedermödan. Torparen Jöns Larsson var född på Vedermödan, och hans son Bengt fick överta torpet. Dottern Maria flyttade till Svarttorp (F) socken år 1797 och blev hustru till korpral Lejon.

1799-1847

Torpare Bengt Jönsson, född 13/5 1774
hustru Maria Nilsdotter, född 10/5 1775

son Johannes, född 15/5 1799
son Gustaf, född 11/2 1801
son Lars, född 16/2 1804
dotter Cathrina, född 25/1 1806
son Nils, född 1/11 1810
son Magnus, född 24/11 1812
son Fredrik, född 6/4 1815
son Johan, född 14/6 1819

Torpare Jönsson var född på Vedermödan. Torparen Bengt Jönsson var född och uppvuxen på Vedermödan. Hans son Johan efterträdde honom som brukare. En annan son, Johannes blev torpare på Erikstorp och dottern Cathrina blev torparmor på Arvidstorp, Hallen och Fällan. Alla de nämnda torpen tillhörde Stensholm.

1847-1884

Torpare Johan Bengtsson, född 14/6 1819
hustru Anna Stina Jönsdotter, född 15/2 1820, död 2/11 1880

son Sven Peter, född 1/2 1848, död 25/9 1857
son Carl Johan, född 6/10 1853
son Per August, född 21/1 1860
dotter Johanna Sophia, född 20/7 1862

inhyses torparens föräldrar
Bengt Jönsson, född 13/5 1774, död 4/12 1848
hustru Maria Nilsdotter, född 10/5 1775

Johan Bengtsson var fjärde generationen som brukade Vedermödan. Som änkling flyttade han och dottern Johanna till backstugan Nydala 1884. Därefter sammanlades Vedermödan med torpet Fintorp.

 

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-25 11:02:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-03 18:19:41) Kontakta föreningen