Om oss

"Den 7 oktober 1941 samlades i Folkets Hus, på inbjudan av inköpschefen vid Ebbes Bruk, Gustaf Granquist, ett antal personer för överläggning om bildandet av en hembygdsförening inom Hakarps socken. Det var en bister tid ute i världen. Det andra världskriget hade pågått i över två år. I vårt land...

Läs mer >

Aktiviteter i Hakarps Hembygdsförening hösten 2020

Som läget i Hakarp och hela vår omvärld är just nu, har vi i styrelsen och programkommitén beslutat att inte

genomföra några trivselträffar i Hembygdsgården under hösten.

 Däremot planerar vi att ta upp traditionen med torpvandring, och passar på medan vädret så tillåter.

Generellt gäller naturligtvis att var och en deltar på eget...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]