Ebbes kvarn under Stensholm


Ebbes kvarn under Stensholm: Kartposition N: 6407680 O: 1410380 och torp kartposition N: 6407650 O: 1410290.

Varför kvarnen kom att heta Ebbes Kvarn är ett spörsmål som forskare inte lyckats få svar på. Någon har framlagt en teori om att kvarnen fått namn efter en dansk befälhavare, Ebbe, som (enligt sägnen) tillsammans med sin truppstyrka störtades utför berget och ner i Jutehålan omedelbart nedanför kvarnen. Enligt den sägnen skulle Jutaholm, Jutegärdet och Jutehålan fått sitt namn efter en drabbning mellan svenskar och danskar. Naturligtvis kan det ha varit så att danskarnas befälhavare hette Ebbe; men vem håller reda på vilket namn en stupad fiende bar ?

Någon har framlagt teorin att kvarnen fått namn efter den förste mjölnaren, medan någon annan har gissat att kvarnens byggmästare hette Ebbe. Något klart besked i den frågan lär vi inte få.

När kvarnen byggdes är inte känt. Inga handlingar om kvarnbygget har påträffats. Inte heller har vi hittat Ebbes Kvarn på de äldre kartor vi studerat.

I Kungliga kvarnkommissionens inventering 1697 är inte Ebbes Kvarn omnämnd, medan flera andra kvarnar i ån är uppräknade.

Den tidigaste uppgiften vi träffat på där Ebbes Kvarn har namngivits är i Hakarps församlings dödbok 1775; där hittar vi noteringarna:

20 maj 1755. Unge drängen Israel Larsson från Ebbes qvarn olyckligen drunknad, 16 år och 3 månader gammal.

11 maj 1760. Byggmästare Lars Nilssons hustru Ingeborg - - - på Ebbes qvarn 60 år och 7 veckor gammal, frossa.

Den unge drängen som drunknade var son till byggmästaren Lars Nilsson. Om man vill  spekulera kan man tänka sig att Lars Nilsson var byggmästaren som byggde Ebbes Kvarn eller kanske gjorde en grundlig renovering. Men det finns inga belägg för att dessa spekulationer har med det verkliga förhållandet att göra.

I Hovrättens arkiv i Jönköping finns ett testamente, upprättat 1760, som berör byggmästaren och hans hustru, boende i Ebbes Kvarn: Ett emellan Lars Nilsson och dess hustru Ingeborg Pärsdotter i Ebbes kvarn upprättat inbördes Testamente inlämnades till Tingsrätten och blivit uppå begäran uti Protokollet intagit, lydande som följer:

I anseende därtill vi undertecknade Lars Nilsson och Ingeborg Pärsdotter, under vårt äktenskap ej blivit av Gud begåvade med några barn och livsarvingar, hava vi för kärlek och endräktighets skull som alltid oss emellan varit, och intill vår död, genom Guda nåd vara skall.

Hava vi med sunt förstånd och moget betänkande å ömse sidor beslutat, såsom vi ock härigenom nu fastställa att vilkendera av oss Herren skulle tänkas först ifrån denna usla värld hädankalla, så skall då den som efterlever intill sin död uti vårt lilla bo och egendom. Den vi med våra egna anletens svett och igenom Guds välsignelse i vårt äktenskap oss förvärvat haver må sitta fri och orubbad av den avlidnes arvingar, så att ingen eho det vara må, skall hava något av den efterlevande att fordra eller bekomma evad den sedermera i annat äktenskap träder eller ej.

Detta vårt inbördes Testamente haver vi desto mera för säkerhet skull låtit gode män underskriva och bevittna.

Som skedde vid Ebbes kvarn 29 dagen i april månad 1760.

Lars Nilsson ----- Ingeborg Pärsdotter

-- Bomärke ----------  Bomärke

Såsom vittnen: Guds ords medtjänare i Hakarp

Joachim Bergman

Hans Hackberg organist och klåckare

Hustrun Ingeborg Pärsdotter avled 11 maj 1760 - två veckor efter testamentets upprättande

Lars Nilsson var alltså byggmästare. Den förste mjölnaren som nämns i Hakarps kyrkböcker är Per Jönsson som gifte sig annandag jul 1760. Sedan dess har mer än tjugofem mjölnare arbetat i Ebbes Kvarn och haft sin bostad i den tillhörande torpstugan som låg lite längre upp på sluttningen, 75 meter väster om kvarnen.

I juni månad 1873 drabbades kvarnen av eldsvåda, och brann ned till grunden. En av ortstidningarna berättar att två svinkreatur innebrändes. Tidningen uppger att kvarnens försäkringsbelopp var lågt, endast 2.240 kronor, trots att den hade genomgått en ombyggnad för 10 000 kronor år 1868. Enligt tillgängliga uppgifter kommer den att byggas upp igen, slutar tidningen.

Kvarnen blev uppbyggd och brukades ett kvarts sekel ytterligare. Sedan stundade nya tider med andra planer för vattenfallet. Brukspatron Friedländer vid Ebbes Bruk hade köpt in vattenrätten och överlät den 1898 till Munksjö Bolag i Jönköping som ämnade bygga en elektrisk kraftstation, och därmed hade kvarnen inte längre någon framtid, eftersom vattnet skulle ledas i en tunnel till kraftstationen, tre hundra meter längre ned i åravinen.

Kvarnen blev nedriven, omkring sekelskiftet, och där mjölnarens bostad legat byggde Ebbes Bruk en större arbetarebostad, kallad Kvarnalyckan. Numera är även den  byggnaden spårlöst borta, men ruinen efter kvarn och såg syns fortfarande nedanför Ådalsvägens övre bro.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1755-1760

   
Byggmästare Lars Nilsson    
hustru Ingeborg Pärsdotter 1700 11/5 1760
son Israel 1739 20/5 1755
       
 

Nämnda 1760-1765

   
Mjölnare Per Jönsson 5/9 1735  
hustru Cathrina Svensdotter 11/2 1721  
       
  Catharina var från Ammarp. Makarna vigdes 26/12 1760. De flyttade till Dunkehalla i Jönköping (F) 1765.    
       
 

1765-1771

   
Mjölnare Jonas Svensson 2/7 1740 10/1 1771
hustru Karin Andersdotter 1731  
son Sven 14/11 1769  
       
 

1771-1783

   
Mjölnare Sven Persson 1746  
hustru Ingrid Månsdotter 1746  
dotter Stina 8/1 1774 16/6 1776
dotter Elisabet 11/6 1775  
       
  I bouppteckningen efter mjölnaren ser vi att han varit ägare till bland annat 2 kor, 4 får, 1 bagge och 1 sugga.    
       
 

1783-1787

   
Mjölnare Lars Berggren 1753  
hustru Ingegerd Ericsdotter 1754  
       
 

Nämnda 1787-1796

   
Mjölnare Cornelius Persson 7/5 1751  
hustru Sara Johansdotter 12/11 1766  
dotter Stina 1790  
son Sven 6/7 1792  
dotter Cathrina 18/1 1795  
       
  Familjen flyttade till Tyskängen under Stensholm.    
       
 

1800-1805

   
Mjölnare Elias Jönsson 1761 8/4 1805
hustru Maria Håkansdotter 18/3 1772  
dotter Lisa 22/2 1796  
dotter Cathrina 19/1 1799  
son Jöns 1/3 1801  
dotter Sara 20/9 1803 16/10 1803
dotter Sara 13/12 1804 16/4 1805
       
  Familjen kom från Huskvarna kvarn, där döttrarna Lisa och Cathrina är födda. Sonen Jöns blev baljmakare vid Faktoriet, han bosatte sig på Lyckorna och på Ekåsen under Stensholm.    
       
 

1806-1811

   
Mjölnare Lars Månsson 11/8 1756  
       
 

1811-1813

   
Mjölnare Sven Hellström 4/1 1764  
hustru Beata Hildebrand 5/10 1764  
son Carl Olof 1794  
son Sven Niclas 20/2 1798  
dotter Beata Sophia 12/4 1800  
son Otto Wilhelm 14/8 1802  
       
 

1813-1816

   
Mjölnare Jöns Zackrisson 1767  
hustru Svea Stina Andersdotter 8/1 1780  
dotter Stina 3/9 1801  
dotter Maja Lisa 26/2 1805  
son Carl Johan 8/12 1812  
son Anders 9/11 1815  
       
 

1816-1822

   
Mjölnare Carl Fredrik Ekblom 5/6 1789  
hustru Britta Greta Ruberg 3/12 1795  
son Fredrik Johan 14/9 1817  
son Carl Peter 9/1 1822  
       
  Britta Greta Ruberg var dotter till faktorismeden Harald Ruberg. Sönerna Fredrik och Carl blev stockmakare i Gevärsfaktoriet.    
       
 

1822-1824

   
Mjölnare Carl Magnus Lallerman 3/5 1773  
hustru Maja Svensdotter 16/1 1774 29/5 1825
dotter Maja Lena 9/10 1809  
son Carl Fredrik 10/1 1811  
son Gustaf 13/4 1817  
       
 

1824-1832

   
Mjölnare Sven Jaensson 2/1 1776  
hustru Maja Andersdotter 11/2 1780  
son Jonas 12/5 1807  
son Carl Fredrik 24/3 1812  
dotter Inga Stina 25/9 1814  
son Anders 15/9 1817  
       
 

1832-1839

   
Mjölnare Jonas Håkansson 10/2 1807  
hustru Maja Stina Magnidotter 27/10 1802  
dotter Christina 10/1 1836  
dotter Maja Lena 12/4 1837  
son Johan 23/2 1839  
       
  Familjen flyttade till Lilla Lyckorna under Stensholm.    
       
 

1839-1840

   
Mjölnare Anders Isacsson 6/3 1813  
hustru Anna Maja Andersdotter 25/3 1812  
son Johan 1839  
       
  Isaksson kallas också torpare.    
       
 

1840-1845

   
Mjölnare Sven Pettersson 11/7 1798  
hustru Märith Andersdotter 1796 3/5 1844
       
 

1845-1846

   
Mjölnare Johannes Magnus Andersson Törn 1816  
hustru Catharina Larsdotter 28/10 1818  
son Gustaf 7/3 1844  
son Carl Johan sep 1846  
       
  Johann Magnus och hans hustru var båda födda i Malmbäck (F) socken. Familjen flyttade till Malmbäck 1846.    
       
 

1846-1857

   
Mjölnare Johannes Larsson 26/9 1790  
hustru Maria Larsdotter 26/10 1791  
son Jonas 11/9 1827  
dotter Ingrid 8/3 1832  
       
  Johannes var född i Skärstad (F) socken. Prästen har skrivit att kvarnen är utrustad med tre par stenar.    
       
 

1857-1860

   
Torpare Magnus Pettersson 3/10 1823  
hustru Inga Lisa Johansdotter 27/9 1824  
son Johan August 26/3 1850  
son Per Alfred 23/5 1851  
son Clas Viktor 16/10 1857  
       
  Torpare Pettersson och hans söner Johan August och Per Alfred var född i Skärstad (F) socken, medan hustrun var född i Öggestorp (F) socken. Pettersson kallas torpare, inte mjölnare. Familjen flyttade till Järsnäs (F) socken år 1860.    
       
 

1858-1872

   
Mjölnare Anders Magnusson 15/5 1825  
hustru Johanna Andersdotter 27/1 1838  
dotter Edla Christina 6/2 1860 9/6 1860
dotter Sofia Vilhelmina 17/10 1861  
son Carl Viktor 2/1 1864  
son Johan Simon 27/2 1866  
dotter Hilda Christina 7/1 1870  
dotter Maria Mathilda 22/9 1872  
       
  Mjölnare Magnusson var född i Järsnäs (F) socken och hans hustru Johanna i Skärstad (F) socken. Det förefaller som om Magnussons familj bodde tidvis i Brostugan och tidvis i Ebbes Kvarn. Troligen var kvarnen under ombyggnad.    
       
 

1860-1869

   
Mjölnardräng Fredrik Johansson 5/10 1838  
hustru Johanna Eriksdotter Prakt 3/6 1844  
son Carl Ludvig 27/1 1871 23/10 1871
       
  Fredrik var född i Lekeryd (F) socken och hans hustru Johanna i Järsnäs (F) socken. Fredrik flyttade till Bäckalyckan under Ammarp.    
       
 

1865-1872

   
Byggmästare Carl Johan Pohl 29/11 1815  
hustru Sara Hjertstedt 11/5 1815  
son August 9/9 1845  
son Otto 22/12 1847  
dotter Anna Lovisa 24/2 1850  
son Carl Edvard 22/3 1852  
dotter Sophia Carolina 16/1 1854  
son Gustaf Wilhelm 15/6 1856  
       
  Byggmästare Pohl var född i Ljuder (G) socken och hustrun i Aringsås (G) socken. Barnen Anna Lovisa, Carl Edvard och Sophia Carolina var född i Öja (G) socken. Gustaf Wilhelm i Östra Torsås socken. Pohl hade varit verkmästare och konstruktör vid Stensholms Pappersbruk. Troligen var det hans uppgift att bygga om kvarnen. Det uppges att renoveringen kostade 10 000 kronor. Enligt
husförhörslängden är kvarnen nu försedd med fyra par stenar och såg. Pohl flyttade till Sörängen under Ammarp.
   
       
 

1873-1894

   
Mjölnare Sven Magnus Nilsson 19/12 1832 3/4 1894
hustru Johanna Wallin 5/7 1840  
dotter Mathilda Wilhelmina 25/5 1860  
son Axel Einar 6/5 1862  
dotter Alma 11/7 1868  
son Ernst Wilhelm 12/2 1871  
dotter Jenny Emilia 15/9 1873  
dotter Ellen Augusta 9/12 1875  
son Sven Aron 29/12 1877  
dotter Anna Elisabeth 28/11 1879  
       
  Mjölnare Nilsson var född på Bäckaskog under Eskilstorp, där även Alma var född. Hustru Johanna i Svarttorp (F) socken. Ernst Wilhelm och Jenny Emilia var födda på Huskvarna Kvarn. Sven Magnus var son till Nils Magnus Larsson i Bäckaskog under Eskilstorp. Det var under Nilssons tid kvarnen brann ned och åter blev uppbyggd. Han hade tidigare varit mjölnare i Huskvarna. Döttrarna Anna och Alma reste till Amerika 1894, respektive 1896. Sonen Ernst Wilhelm blev soldat och tog sig namnet Lönn, han blev senare anställd vid Ebbes Bruk. Flera av hans efterlevande bor fortfarande i Hakarp.    
       
 

1895-1896

   
Mjölnare Johan Alfred Gustafsson 23/5 1862  
hustru Maria Johannisdotter 6/12 1864  
dotter Helena Maria Alfrida 25/10 1893  
       
  Mjölnare Gustafsson var född i Habo (R) socken, hans hustru i Skärstad (F) socken och dottern i Jönköping (F). Familjen kom från Jönköping och flyttade till Rogberga (F) socken.    
       
 

1896-1898

   
Mjölnare Lars Peter Johansson Landin 21/1 1861  
hustru Louise Vennerström 20/1 1859  
son Karl Hjalmar Sigfrid 21/? 1885  
dotter Alma Axia Alfrida 25/3 1887  
son Lars Viktor Gottfrid 15/11 1888  
son Axel Theodor Gunnar 18/11 1891  
son Gustaf Adolf Thure 29/7 1896  
dotter Svea Hilda Regina 29/7 1896  
dotter Göta Hilma Maria 27/5 1899  
       
  Mjölnare Landin var född i Skärstad (F) socken och hans hustru Louise i Tofteryd (F) socken. Karl Hjalmar Sigfrid i Flisby socken, Alma Axia Alfrida i Järsnäs (F) socken och Lars Viktor Gottfrid i Lekeryd (F) socken. Landin kom till Ebbes Bruk 1891 och arbetade på Bruket några år. Sedan blev han mjölnare tills kvarnverksamheten upphörde någon gång vid sekelskiftet. Därefter återvände han till Ebbes Bruk.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-27 21:15:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-10-31 14:39:23) Kontakta föreningen