Fintorp under Stensholm


Fintorp under Stensholm: Kartposition N: 6405760 O: 1411370.

Fintorp och Vedermödan var dubbeltorp med ett gemensamt bostadshus som var 14 meter långt och sex meter brett, en så kallad parstuga där vardera familjen disponerade varsitt rum, men fick samsas om det gemensamma köket som låg mitt i huset. Stundom blandade prästen ihop begreppen, och skrev in personer ömsom på Fintorp och ömsom på Vedermödan.

Vardera torpet hade sitt eget jordbruk och de fungerade som två skilda dagsverkstorp fram till år 1884 då Vedermödans jord sammanlades med Fintorps. Därefter brukades den utökade arealen som en enhet till 1907 då herrgården övertog skötseln av jorden.

Namnet Vedermödan får väl betecknas som en något skämtsam benämning på ett torp med besvärliga odlingsförhållanden. Kanske kan man se namnet Fintorp som ett torp med bättre möjligheter att bedriva jordbruk. Alltså ett fint torp. I varje fall blev torpens skämtsamma namn vedertagna och inskrivna kyrkböckerna.

Själva boningshuset stod tomt från 1907 till 1911 då byggnaden togs i bruk som epidemisjukhus för Hakarp. Stugan revs 1921 och virket användes när arbetarebostaden Fridhem 2 uppfördes framme vid herrgården.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1725-1731

   
Sockenskomakare Jacob Svensson    
hustru Anna Persdotter 1700 1748
son Sven 29/9 1725  
son Abraham 5/9 1731  
       
  Sonen Abraham blev torpare på Fintorp när han vuxit upp. Han kallade sig Stenholm,
troligen efter herrgården.
   
       
 

Nämnda 1725

   
Pipvällare Sven Sjöberg    
hustru Lisken Johansdotter    
son Gabriel 28/7 1725  
       
inhyses änka Anna Pährsdotter 1648 3/11 1728
änka Elisabeth Johansdotter 1684 9/2 1729
       
 

Nämnda 1736-1737

   
Torpare Erik Larsson    
hustru Sara Johansdotter    
son Lars 16/8 1737  
       
inhyses änka Sigrid Johansdotter 1661 16/10 1737
       
 

Nämnda 1753-1793

   
Torpare och skomakare Abraham Jacobsson Stenholm 5/9 1731  
hustru Brita Andersdotter 23/12 1734  
dotter Annica 3/7 1753  
dotter Christina 30/4 1755  
dotter Cathrina 14/3 1759  
son Peter 13/6 1763  
dotter Maria 24/6 1766  
dotter Merta 28/2 1769 11/5 1770
       
  Skomakare Stensholm var född på Fintorp och hans hustru Brita i Huskvarna. Abraham var född och uppvuxen i Fintorp. Britas far var tunnbindaren Anders Slöberg. Under Krutbrukets tid i Huskvarna fanns det arbete för ganska många tunnbindare. Sonen Peter övertog torpet efter fadern.    
       
 

1793-1824

   
Torpare Peter Stenholm 13/6 1763  
hustru Carin Johansdotter 29/7 1763  
son Johan 13/4 1793  
dotter Märta Cathrina 17/2 1795  
son Per Aron 14/4 1799  
son Isac 28/11 1804  
       
inhyses Abraham Stensholm 5/9 1731 7/9 1808
hustru Brita Andersdotter 23/2 1734 2/9 1808
       
  Torpare Peter var född på Fintorp. Torparen Peter Stenholm blev barnalärare i Hakarp 1805. Hans son Johan övertog torpet år 1824.    
       
 

1824-1846

   
Torpare Johan Petersson 13/4 1793  
hustru Carin Jönsdotter 12/11 1788  
       
inhyses Peter Stenholm 13/6 1763 5/5 1826
hustru Carin Johansdotter 29/7 1763  
       
  Torparen Johan Petersson tog inte faderns namn, Stenholm, men han var fjärde generationen som brukade Fintorp. På äldre dagar fick de bo på Tuvan och på Bäcken.    
       
 

1846-1849

   
Torpare Peter Ax 4/1 1814  
hustru Brita Syrén 26/10 1811  
dotter Augusta Elisabeth 25/10 1847  
       
  Familjen kom från Skärstad (F) socken år 1846 och flyttade till Jönköping (F) 1849.    
       
 

1849-1855

   
Torpare Johan Jaensson 1/6 1819  
hustru Britta Jaensdotter 16/5 1820  
dotter Maja Stina 29/7 1849  
son Johan August 18/8 1854  
       
  Torpare Jaensson var född i Svarttorp (F) socken och hans hustru Britta i Skärstad (F) socken. Familjen kom från Skärstad 1849 och flyttade till gården Svineryd i Hakarp 1855.    
       
 

1855-1859

   
Torpare Magnus Gustafsson 24/5 1824  
hustru Anna Svensdotter 29/3 1821  
dotter Christina 26/6 1852 30/8 1857
dotter Mathilda 28/3 1854  
son Nils Magnus 5/9 1856  
son Frans August 15/11 1858  
       
  Torpare Gustafsson var född i Skärstad (F) socken, det var också flickorna Christina och Mathilda. Familjen kom från Skärstad 1855 och återvände dit 1859.    
       
 

1859-1866

   
Torpare Johan Danielsson 3/1 1828  
hustru Maria Månsdotter 6/3 1832  
dotter Augusta 9/7 1858  
son August 17/5 1860  
dotter Johanna Sofia 31/12 1862  
son Frans Oskar 18/10 1865  
       
  Torpare Danielsson och dottern Augusta var födda i Svarttorp (F) socken. Hustrun Maria var född i Skärstad (F) socken. Familjen Danielsson flyttade till Svarttorp 1866.    
       
 

1866-1874

   
Torpare Anders Johan Magnusson 11/2 1830 10/5 1869
hustru Britta Stina Månsdotter 17/3 1832  
son Magnus Alfred 19/7 1857  
son Carl August 19/2 1859  
son Lars Peter 21/1 1861  
dotter Maria Charlotta 24/10 1862  
son Johan Theodor 7/5 1865  
son Sven Viktor 18/10 1867  
       
  Hustrun Britta Stina var född i Skärstad (F) socken. Familjen hade flyttat in från Skärstad 1866, och där var alla barnen födda, utom den yngste. Sedan Britta Stina blivit änka skaffade hon sig en dräng som skötte torpet och utförde dagsverkena på herrgården. Efter några år gifte hon sig med drängen, som därmed blev torpare på Fintorp. Det är känt att sönerna Magnus, Carl och Johan fick anställning på Stensholms Pappersbruk. Magnus kallade sig Rosén och byggde sig senare ett hus i Ebbes. Lars tog anställning i Ebbes Kvarn, Sven flyttade till Flisby (F) socken. Dottern Maria Charlotta blev gift med J W Moberg på Egnahem.    
       
 

1874-1907

   
Torpare Anders Peter Larsson 28/10 1847  
hustru Britta Stina Månsdotter 17/3 1832 3/11 1907
dotter Alfrida Ottilia 21/11 1874  
       
  Torpare Larsson var född i Habo (R) socken. Änkan Britta Stina hade gift sig med drängen, A P Larsson. Hennes barn från förra äktenskapet bodde också på Fintorp. Sedan Anders Peter blivit änkeman flyttade han till Rosenholm i Ebbes.    
       
hyresgäster Johan Wictor Moberg 17/3 1863  
hustru Maria Charlotta Johansdotter 24/10 1862  
       
  Moberg var född i Fryele (F) socken och hustrun Maria Charlotta i Skärstad (F) socken. Maria Charlotta var uppvuxen i Fintorp. Hon och maken flyttade till Fagerängsområdet på Egnahem. Moberg blev en duktig amatörbotanist, och kallades Blomsterkungen.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-28 19:46:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-01 21:16:34) Kontakta föreningen