Fällan under Stensholm


Fällan under Stensholm: Kartposition N: 6405550 O: 1411950.

Liksom många andra torp i Hakarp var även Fällan bostad åt en och annan vapenhantverkare från Husqvarna Gevärsfaktori. Vigselboken från 1723 talar om att bajonettsmeden Nils Svensson ingått äktenskap i maj månad det året.

Fällan brukades som dagsverkstorp med 154 dagsverken om året, till 1905 då Stensholms betrodde rättare, Anders Lorentz Johansson, friköpte stället som därmed blev en egen jordbruksenhet. Efter honom blev sonen Helge ägare till Fällan. Han var den siste lantbrukaren i Hakarp som använde sig av oxar som dragare i jordbruket. Han hade också fyra kor, men ingen häst (1940).

Numera ägs marken och byggnaderna av Carlfors Bruk, som har några lösgående så kallade biffkor som betar och håller markerna vid Fällan och Erikstorp öppna.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1723

   
Bajonettsmed Nils Svensson    
hustru Maria Andersdotter    
       
 

Nämnda 1725-1741

   
Torpare och faktorismed Sven Ambjörnsson 1682 16/9 1759
hustru Maria Nilsdotter 2/2 1699  
son Ambjörn 17/11 1725  
dotter Kerstin 10/12 1728  
son Olof 16/1 1732  
dotter Ingeborg 22/2 1735  
son Johan 23/2 1738  
son Samuel 10/1 1741  
       
  Sven Ambjörnsson och hustrun blev inhyseshjon på Fällan.    
       
 

Nämnda 1742 och 1744

   
  Erik Kusoffski 10/9 1726 1799
"löskeqvinnan" Catharina Svensdotter    
dotter Maria 19/3 1744 22/4 1744
       
  Måns blev 4 veckor gammal. Erik Kusoffski var son till ”polacken” Johan Kusoffski på torpet Glasberga. Barnen är antecknade i förteckningen över ”oäkta barn”. Erik Kusoffski var bara 16 år då dottern föddes. Han flyttade sedan från Hakarp, blev militär och slutade som fältväbel vid Jönköpings Regemente. Erik gifte sig, men inte med Catharina Svensdotter. Han avled 1799 i Stengårdshult (F) socken.    
       
 

Nämnda 1748-1764

   
Skomakare Jacob Andersson 26/8 1726  
hustru Ingegerd Larsdotter 25/3 1724  
dotter Catharina 29/12 1751  
son Lars 11/4 1754 19/2 1758
dotter Catharina 10/6 1757  
dotter Margareta 29/12 1759  
dotter Magdalena 2/2 1762  
dotter Elisabeth 20/9 1764  
       
  Familjen flyttade till närbelägna torpet Erikstorp.    
       
 

Nämnda 1753-1771

   
Torpare Ambjörn Svensson 17/11 1725 17/2 1771
hustru I Annica Svensdotter   1/9 1760
son Olof 11/9 1754  
dotter Christina 29/12 1756 27/2 1757
son Nils 13/12 1757  
son Sven 15/7 1760 1/9 1760
       
hustru II Karin Jönsdotter 1725 21/1 1769
dotter Annica 1/5 1762  
dotter Brita 28/6 1767  
       
hustru III Ingeborg Mårtensdotter 1735  
       
  Torpare Svensson var född på Fällan. Ambjörn Svensson var son till Sven Ambjörnsson som brukade Fällan 1728-1741. Ambjörns första hustru avled samma dag som den 2 månader gamla sonen Sven.    
       
 

1771-1783

   
Torpare Peter Svensson 2/9 1742  
hustru Elin Danielsdotter    
son Magnus 13/2 1770  
dotter Helena 10/6 1771  
       
inhyses änka Maria Nilsdotter 2/2 1699  
       
 

1783-1806

   
Torpare John Esaiaesson 1744  
hustru Carin Persdotter 1757  
dotter Britta 3/4 1780  
son Peter 21/11 1783  
dotter Maja 25/8 1790  
       
inhyses änka Lena Esaiaesdotter 1739  
son Per 1772  
       
  Familjen John Esaiaesson flyttade till närbelägna torpet Erikstorp.    
       
 

Nämnda 1788

   
  Anders Norman 1737  
hustru Brita Tyberg 1742  
son Anders 1769  
       
 

1806-1813

   
Torpare Peter Jönsson 23/1 1770 1/5 1813
hustru Lisa Jonasdotter 7/8 1766  
son Jonas 26/2 1800  
son Anders 1805  
       
 

1813-1838

   
Torpare Jonas Jaensson 6/8 1778 1842
hustru Stina Månsdotter 6/12 1783 2/9 1834
son Johan 1/2 1813  
dotter Lena 28/2 1820  
dotter Johanna 11/2 1824 10/12 1839
       
  Sonen Johan var född på Spelebo under Gunnestorp. Hustrun Stina Månsdotter och
fem andra hakarpsbor dog i kolera 1834; samma år som koleran skördade 1 352 offer i
Jönköping. Sonen Johan övertog torpet och fadern bodde kvar hos honom.
   
       
 

1838-1847

   
Torpare Johan Jonasson 1/2 1813  
hustru Karin Svensdotter 29/6 1812  
dotter Britta Stina 6/7 1839  
son Johan Magnus 6/3 1844  
son Carl Fredrik 7/2 1847  
       
  Torpare Jonasson var född på Spelebo under Gunnestorp. Familjen flyttade till Lilla
Tokarp, backstugan Qvarnagården.
   
       
 

1845-1850

   
Torpare Carl Johan Svensson 2/8 1821  
hustru Sara Gustafsdotter 18/12 1822  
son Sven August 4/8 1843  
dotter Christina 27/11 1845  
son Johan Alfred 7/10 1848  
       
  Torpare Svensson var född i Järsnäs (F) socken och hustrun Sara, son Sven August och dottern Christina var födda i Lekeryd (F) socken. Familjen kom från Lekeryd år 1845, flyttade till Tyskängen
år 1850.
   
       
 

1852-1888

   
Torpare Nils Carlsson 28/11 1808  
hustru Greta Persdotter 14/3 1812  
dotter Anna Christina 4/9 1843  
dotter Maria Lovisa 31/10 1845  
son Carl Magnus 16/8 1851  
son August Edvard 26/2 1855  
       
  Torpare Carlsson var född i Öggestorp (F) socken och hustrun Greta i Järstorp (F) socken. Carlsson och hans familj kom från Öggestorp och där var de tre äldsta barnen födda. Sonen August Edvard blev grenadjär. Som åldringar bodde Nils Carlsson och hustrun på Källebäcken. Nils Carlsson på Fällan hade sin far inneboende. Denne hade varit soldat (men inte i Hakarp) och hette Häll. När den gamle soldaten (92 år) avled hade Jönköpings-Posten en minnesruna om honom (JP 5/4 1872). Under 1808-1809 års krig var Häll med i striderna vid Sävar och Ratan. År 1812 var han i Tyskland och kämpade mot Napoleon. Hans sista krigsäventyr var fälttåget mot Norge där han fick lukta krut vid Trögestad. Han fick avsked 1834 med betyget: ”sig utmärkt väl skickat”. Häll var född 20/3 1779
i Fryele och avled på torpet Fällan den 6/3 1872. Nils Carlsson och hustrun fick flytta till Källebäcken, som inhysta.
   
       
 

1888-1897

   
Torpare Johannes Andersson 19/7 1843 15/6 1891
hsutru Lisa Johansdotter Kjell 12/8 1844  
dotter Hanna Mathilda 3/4 1870  
son Anders Johan 30/12 1871  
son Frans Gustaf 28/12 1873  
son Carl 22/10 1875  
son Axel 23/10 1877  
son Alfred 19/8 1879  
son Ernst 23/12 1881  
son Hugo 13/12 1888  
son Viktor 13/12 1888  
       
  Torpare Andersson var född i Gällaryd (F) socken och hustru Lisa i Värnamo (F) socken. Alla barnen utom de båda yngsta (tvillingarna) var födda i Fryele (F) socken. Flera av sönerna fick anställning i Ebbes Bruk, minst en av dem, Axel, tog sig namnet Bexell. Han reste till Amerika 1922.    
       
 

1897-1900

   
Torpare Emanuel Ros Edholm 16/12 1865  
hustru Augusta Karolina Brorsdotter 3/4 1871  
dotter Elsa Signe Augusta 10/8 1893  
dotter Edit Julia Karolina 25/8 1895 31/8 1897
       
  Torpare Edholm var född i Kalmar (H) och hustru Augusta Karolina i Rumskulla (H) socken. Flickorna var födda i Lönneberga (H). Torparen kallades före detta soldaten. De kom från Kalmar län.    
       
 

1901-1905

   
Torpare Anders Lorentz Johansson 24/5 1853  
hustru Tilda Rundberg 9/11 1860  
son Johan Bernhard 11/4 1887  
son Edvin Yngve 3/10 1889  
dotter Dora Elsa Gunhild 5/8 1891  
son Helge Emanuel 27/2 1895  
dotter Greta Mathilda 13/8 1897  
son Bertil Filip Efraim 1/5 1900  
       
  Torpare Johansson var född i Ödestugu (F) socken och hustru Tilda i Rogberga (F) socken. Yngste sonen var född på Stensholm, de övriga barnen var födda i Rogberga. Torparen friköpte Fällan 1905. Efter Anders Lorrentz´ död ägdes och brukades Fällan av sonen Helge och dottern Greta.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-28 18:36:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-01 21:26:45) Kontakta föreningen