Erikstorp under Stensholm


Erikstorp under Stensholm: Kartposition N: 6405480 O: 1411810.

I husförhörslängderna från 1764 och till 1700-talets slut talas det om Nybygget vid Fällan och längre fram i tiden har nybygget fått namn och heter Erikstorp.

Detta faktum är lite förbryllande ty redan 1712, 1713 och 1715 finns noteringar i ministerialböckerna om barn som blivit födda i Erikstorp och äldre personer som avlidit där. Det finns också ett torparpar från Erikstorp som blivit vigda.

Kanske fanns det en liten stuga i början av 1700-talet som förföll och blev ersatt med ett nybygge 1764. Från 1890-talet vet vi att brukaren av Erikstorp fick göra 185 dagsverken om året, det blir i genomsnitt 3,5 dagsverken per vecka. Erikstorp fungerade som dagsverkstorp till 1905 då det sammanlades med Fällan och blev friköpt från Stensholm.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1713

   
Dräng Mattheus Hansson    
qvinfolket Catharina    
oäkta sonen Hans 27/8 1713  
       
 

Nämnda 1712-1715

   
Torpare Anders Andersson    
dotter okänd   8/3 1713
       
änka Giertrud    
dotter okänd   22/5 1715
       
Smed Göran Nilsson    
hustru Ingeborg Andersdotter    
       
  Göran och Ingeborg vigdes den 15 juni 1713.    
       
  Kerstin Svensdotter    
       
  Kerstin var dopvittne den 6 augusti 1712.    
       
 

1764-1769

   
Skomakare Jacob Andersson 26/8 1726 13/1 1765
hustru Ingegerd Larsdotter 25/3 1724  
son Anders 24/7 1749  
dotter Cathrina 10/6 1757  
dotter Margareta 2912 1759  
dotter Elisabet 20/9 1764  
       
  Familjen kom från torpet Fällan 1764, där också alla barnen var födda. Sonen Anders övertog Erikstorp.    
       
 

1769-1788

   
Torpare Anders Jacobsson 24/7 1749  
hustru Kerstin Johansdotter 1750  
       
  Anders var född på Fällan. Torparens mor och syskon bodde kvar på torpet en tid. Anders och hustrun flyttade 1788 till Krokabo under Svineryd.    
       
 

1788-1806

   
  Erikstorp ej nämnt i husförhörslängden.    
       
 

1806-1810

   
Torpare Johan Esaieasson 1744 24/5 1807
hustru Carin Svensdotter 1757 4/6 1810
son Peter Svensson 1772  
son Peter 21/11 1783  
dotter Maja 25/8 1790  
       
  Familjen kom från Fällan. Sonen Peter (född 1783) övertog torpet.    
       
 

1811-1826

   
  Peter Jaensson 21/11 1783  
hustru Greta Israelsdotter 9/5 1791  
son Johan 9/2 1813  
dotter Lena Cathrina 8/10 1815  
son Isac 30/1 1821  
son Johannes 7/12 1823  
       
  Peter var född på Fällan och hustrun Greta i Lekeryd (F) socken. Familjen flyttade till Lekeryd 1826, men återkom till Hakarp 1829 och blev bosatta på Stora Lyckorna under Stensholm. Sonen Isac blev torpare på Erikstorp 1860. Sonen Johannes blev soldat i Hakarp och bosatt på Svineryds soldattorp; han fick soldatnamnet Rickard.    
       
 

1826-1843

   
Torpare Johannes Bengtsson 15/5 1799  
hustru Stina Petersdotter 21/9 1798  
dotter Maja Lisa 21/12 1826  
dotter Gustafva 16/2 1829  
dotter Johanna 26/10 1838  
       
  Torpare Bengtsson var född på Vedermödan under Stensholm.    
       
 

1843-1846

   
Torpare Gustaf Petersson Tropp 3/11 1813  
hustru Maja Cathrina Jonasdotter 24/4 1817  
son Anders Johan 12/2 1844 2/3 1844
son Per August 16/12 1844  
son Carl Fredrik 17/5 1846 17/10 1846
       
  Torparhustrun var dotter till rättaren på Stensholm, Jonas Petersson.    
       
 

1846-1854

   
Torpare Nils Abrahamsson 23/4 1811  
hustru Britta Abrahamsdotter 5/7 1811  
son Carl Fredrik 3/11 1840  
son August 22/4 1842  
son Fredrik 18/8 1843  
dotter Anna Stina 8/4 1845  
son Anders Johan 1/1 1847  
son Carl Peter 29/6 1848  
dotter Hedda Maria 23/11 1850  
       
  Torpare Abrahamsson var född på Bjursbäcken under Stensholm och hustrun på Läxarp. Familjen kom från Bjursbäcken och där var alla barnen utom de två yngsta födda. De flyttade till torpet Holmalyckan under Stensholm 1854.    
       
 

1855-1859

   
Torpare Lars Nilsson 18/12 1821  
hustru Maja Stina Jonasdotter 25/12 1820 18/9 1857
dotter Maria 24/2 1847 23/9 1857
son Johan August 25/2 1849 29/9 1857
dotter Christina Augusta 30/10 1851  
dotter Johanna Charlotta 1/6 1854 15/8 1855
son Carl Magnus 7/8 1856 25/9 1857
       
  Torpare Nilsson var född i Svarttorp (F) socken och hustru Maja Stina i Skärstad (F) socken. Familjen hade tidigare bott på torpet Hallen under Stensholm. Under rödsotsepidemien 1857 dog hustrun
och tre av barnen och Lars Nilsson blev ensam med dottern Christina. Efter ett par år gifte han om sig med änkan på Bjursbäcken som också förlorat make och barn i rödsoten.
   
       
 

1860-1878

   
Torpare Isac Petersson 30/1 1821  
hustru Stina Andersdotter 2/4 1814  
son Anders Johan 9/4 1851  
dotter Mathilda 29/1 1854  
       
  Torpare Petersson var född på Erikstorp under Stensholm. Hustru Stina var född i Öggestorp (F) socken. Anders Johan på Svineryd och Mathilda på Kikstorp. Isak var född och uppvuxen på Erikstorp. Han och hans familj en tid bott på en del andra ställen iHakarp. De kom närmast från torpet Spelebo under Gunnestorp.    
       
 

1878-1897

   
Torpare Anders Johan Nilsson 11/2 1838  
hustru Christina Maria Jonasdotter 14/9 1851  
dotter Frida Ottilia 25/7 1873  
son Per August 25/7 1873  
dotter Alma Josefina 28/5 1876  
dotter Anna Augusta Emilia 18/3 1884  
dotter Adelina Christina Emilia 20/3 1886  
       
  Torpare Nilsson var född i Lekeryd (F) socken och hustrun i Gällaryd (F) socken. Anders Johan hade förut varit dräng på Stensholm. Familjen flyttade till Lekeryd (F) socken år 1897.    
       
 

1897-1905

   
Torpare Per August Dahl 1/3 1852  
hustru Inga Carolina Andersdotter 19/8 1850  
son Gustaf Albin 14/6 1880  
son David Isidor 21/12 1883  
dotter Ellen Axia 9/4 1886  
son August Hjalmar 24/8 1890  
       
  Torpare Dahl var född i Rogberga (F) socken och hustrun Inga Carolina i Åker (F) socken. Dahl hade
tidigare varit grenadjär. Samtliga barn var födda i Lekeryd (F) socken. Torpkontrakt.
   
       
inhyses änka Anna Greta Andersdotter 30/12 1825  
son Johan Wilhelm Malm 23/10 1857  
       
  Anna Greta var född i Nydala (F) socken och sonen Johan Wilhelm i Hagshult (F) socken. Anna Greta och sonen kom från Stensholmstorpet Nyholm.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-28 16:46:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2022-05-19 19:35:46) Kontakta föreningen