Bron under Stensholm


Bron (Broen) under Stensholm: Kartposition N: 6407250 O: 1410870.

Den tidigaste noteringen i Hakarps kyrkböcker angående torpet Bron finns i födelseboken från 1685, och då rör det sig om ett så kallat oäkta barn som Johan Månsson på Bron var far till:

Den 19 maj Christnades Sara, olofligen aflad af Johan Månsson vidh Broen på Stensholm och Anna, som kallas Stultandillan, på Stensholm. Sara blef död 1687 om sommaren och begrofs i Hakarp.

Den nämnda (oloflige) barnafadern, Johan Månsson, gifte sig i oktober 1686, inte med ”Stultandillan”, utan med en annan kvinna.

Ivar Meurling har antytt att torpet Bron kan ha varit bostad för brovakten. Torpet låg norr om gamla landsvägen drygt 100 meter väster om bron, som gick under namnet Rädzla bro. Rester från det äldre brofästet kan fortfarande anas cirka 50 meter nedströms den nuvarande Broholmsbron. Ruinen efter torpstugan hittar man på ängen ovanför det gamla brofästet. Säkerligen var Bron en så kallad parstuga, eftersom ganska mycket folk bodde i stugan samtidigt. En period kallades en del av stugan för Krogen.

År 1811 sammanlades torpen Brostugan och Bron. Stugan på det sistnämnda torpet blev sedan bostad för arbetskarlar och inhyses personer fram till 1873. Därefter blev stugan riven.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1685-1706

   
  Johan Månsson    
hustru I Annica Pedersdotter   28/3 1692
dotter Sara 12/1 1689  
dotter Maria 12/1 1689 21/12 1690
       
hustru II Karin Johansdotter    
dotter Maria 10/2 1703 3/5 1703
dotter ej namngivet   16/9 1706
       
  Johan och Annica vigdes den 24 oktober 1687. Johan och Karin gifte sig den 29 oktober 1693. Johan Månsson vidh Broen "har en dotter Sara olovligen avlad med Anna som kallades Stultandillan på Stensholm".    
       
Johans dotter Sara 1685 26/6 1687
       
 

Nämnda 1712

   
Torpare Pär Nilsson    
hustru Sara Johansdotter    
dotter Kierstin 30/12 1712  
       
 

Nämnda 1723-1728

   
Beredare Måns Kihlgren 20/3 1687  
hustru I Annica Bengtsdotter Lilia 1674 1761
son Olof 7/11 1716  
dotter Christina 26/3 1720  
dotter Margareta 20/1 1723  
son Jonas 1/9 1725  
       
  Kihlgren med familj flyttade till torpet Fråsynen under Bråneryd.    
       
 

Nämnda 1728-1729

   
  Pähr Håkansson    
hustru Kerstin Bengtsdotter    
son Håkan 20/10 1729  
       
  Pähr och Kerstin vigdes 1728.    
       
 

Nämnda 1730-1764

   
Torpare Johan Pährsson   11/12 1768
hustru Maria Knutsdotter 1697 13/11 1757
son Johan 3/10 1730  
son Daniel 1/9 1733  
son Pär 19/11 1736  
dotter Karin 19/11 1736  
dotter Kerstin 9/7 1740 8/3 1741
dotter Maria 19/11 1742  
dotter Kerstin 3/6 1748  
       
  Sonen Daniel blev sedermera torpare på Bron.    
       
 

Nämnda 1750-1764

   
Torpare Sven Bergström 1710 1758
hustru Karin Gabrielsdotter 28/7 1715  
dotter Helena 13/3 1747  
dotter Cathrina 14/4 1749  
       
  Familjen hade tidigare bott på Abrahamstorp och där var de båda döttrarna födda. Efter torparens död bodde änkan och döttrarna i Krogen, troligen en del av stugan som tjänade som krog för dem som färdades på Östra Holavägen, som gick förbi torpet.    
       
 

1764-1782

   
Torpare Daniel Johansson 1/9 1733  
hustru Kirstin Bengtsdotter 1722  
son Peter (Pär) Andersson 30/1 1751  
       
  Torpare Daniel var född på Bron. Sonen Peter blev torpare på Bron, och blev därmed tredje generationen brukare på torpet.    
       
 

1782-1811

   
Torpare Peter (Pehr) Andersson 30/1 1751  
hustru Maria Johansdotter 1742 3/12 1808
dotter Maja (Maria) 30/7 1775  
dotter Kierstin 12/12 1777  
dotter Catharina 1/2 1782  
son Daniel 1785  
son Johannes 10/3 1791  
       
  Barnen var födda i Bron. Torparen Peter blev på äldre dagar inhyseshjon på torpet Stora Lyckorna hos dottern Catharina som var torparhustru där.    
       
inhyses änka Kerstin Bengtsdotter 1722  
  Peter Johansson 1730 3/12 1794
änka Annica Jönsdotter 1732  
piga Annica Persdotter 19/8 1773  
son Johan Peter 10/8 1802  
       
 

1792-1805

   
  Nils Fagergren 1/5 1744  
hustru Maria Pärsdotter 1/5 1756  
son Carl 1781  
son Per 1782  
son Anders 5/5 1784 22/12 1796
dotter Maja Stina 18/12 1792  
       
  Nils var född på Fagerslätts soldattorp och hans hustru Maria på Bjursbäcken under Stensholm. Fagergren var soldatson. Han hade brukat torpet Ekåsen under Stensholm.    
       
 

Nämnda som inhyses 1815-1835

   
  Annica Petersdotter 19/8 1773 6/9 1834
son Johan Petter 10/8 1802  
dotter Maja Catharina 4/3 1807  
dotter Stina 27/2 1809  
dotter Anna 30/9 1811  
       
  Alla fyra barnen var födda i Bron, utom äktenskap, enligt prästen.    
       
inhyses änka Britta Jönsdotter 1/9 1756  
förre torpare Jonas Larsson 17/2 1752 20/9 1815
       
  Jonas var född på Vedermödan under Stensholm. Han hade varit torpare på Stora Lyckorna.    
       
änka Lena Gustafsdotter 28/3 1772 3/11 1843
  Catharina Nilsdotter 3/2 1764 6/6 1851
änka Lisa Jonasdotter 7/8 1766  
son Anders Pettersson 1805  
       
 

Nämnda 1841-1845

   
inhyses Johan Zackrisson 20/3 1819  
hustru Anna Stina 24/1 1821  
       
  Johan Larsson 25/9 1791  
son Gustaf 15/2 1823  
       
 

Nämnda 1850-1857

   
Arbetskarl Lars Jönsson Ljungström 9/2 1818  
hustru Stina Blom 10/7 1813  
dotter Lotta Maria 25/6 1842  
son Johan August 15/9 1846  
son Nils Petter 1851 29/8 1851
son Frans Oskar 18/10 1853  
son Carl Gustaf 5/2 1857  
       
  Familjen hade tidigare brukat torpet Brostugan. De flyttade till Jönköping 1857.    
       
 

Nämnda 1854-1873

   
Förre torpare Sven Larsson 10/3 1789 17/2 1870
       
  Kommunala protokoll från 1864 berättar att Sven, som var inhyseshjon, fick 58 öre till ett par byxor. Sara Magnidotter fick en riksdaler för att hålla Sven ren. Han hade i yngre dagar varit brukare av Tyskängen.    
       
Förre torpare Carl Andersson 21/10 1812  
hustru Sara Magnidotter 6/3 1811  
dotter Charlotta 7/6 1839  
son Johannes 25/8 1844  
son Carl Gustaf 10/2 1847  
son Johan Alfred 24/4 1855  
       
  Carl Andersson var född i Ölmstad (F) socken och hustru Sara i Gränna (F) socken. Carl Andersson hade
brukat torpen Abrahamstorp och Tyskängen. 1873 blev han nattväktare på Stensholms Pappersbruk.
   
       
inhyses arbetskarl Anders Carlsson 17/7 1832  
hustru Stina Larsdotter 25/10 1826  
dotter Augusta Sophia 23/9 1858  
       
  Anders Carlsson var född på Skogen under Råmarp och Stina i Skärstad (F) socken.    
       
änka Charlotta Magnidotter Hjort 15/8 1821  
       
  Charlotta var född i Ödestugu (F) socken.    
       
änka Greta Israelsdotter 2/9 1791  
       
  Greta var född i Lekeryd (F) socken.    
       
piga Maja Larsdotter 25/8 1825  
       
  Maja var född på Lyckorna.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-26 09:26:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-10-31 13:56:31) Kontakta föreningen