Broholm under Stensholm


Broholm under Stensholm: Kartposition N: 6407090 O: 1410820.

Under kriget mot ryssarna, som slutade med freden i Fredrikshamn 1809, då Sverige förlorade Finland, deltog ägaren till Stensholm, Erik Gustaf Queckfeldt (den yngre). Han var en hög officer och slutade sin militära bana som överstelöjtnant. Fyrtiofem år gammal tog han pension.

Under sina krigiska äventyr hade han en underlydande som hette Johan Granbom. Efter fredsuppgörelsen kom Queckfeldt hem till Stensholm tillsammans med Granbom, som fick anställning på godset som trädgårdsmästare.

Efter Queckfeldts död upprättades en inteckningshandling till förmån för Granbom. Den förvaras i tingsrättens arkiv och har följande lydelse:

Såsom belöning för trädgårdsmästaren J Granboms välförhållande under sin mångåriga tjänst på Stensholm, även som för hans mot vår Salige morbror Överstelöjtnanten Queckfeldt visade trohet i 1808 års krig, hans möda och farligheter varom vår morbroder i livstiden yttrade, vilja vi här igenom åt Granbom och hans hustru upplåta den å Stensholms ägor belägna stuga som de hava hittills innehaft, samt med kålgård, bebo och begagna under deras livstid, även med nödig vedbrand efter uthuggning på gården ägor. Dock åligger det dem att underhålla berörda hus i stånd.

24 november 1821

Handlingen är undertecknad av representanter för syskonen Printzensköld som var arvtagare efter Queckfeldt.

Stugan som reserverades för Granbom och hans hustru var belägen drygt hundra meter väster om ån. (Platsen för Granboms stuga kan man ana, norr om vägen, mittför det nerlagda mejeriet på Hakarpsvägen 112).

När stugan uppfördes är inte känt, men när inteckningshandlingen upprättades år 1821 nämndes både Granbom och hustrun och att de redan bott där en tid. Efter hustruns död hade Johan Granbom en hushållerska. Huset kallades i början för Granboms. Senare skrev man in namnet Broholm i kyrkböckerna.

Efter Johan Granboms död 1872 togs stugan i bruk som mangårdsbyggnad till platsgården Broholm som bildats genom sammanläggning av torpen Brostugan, Bron och Abrahamstorp.

Den förste brukaren av den nybildade platsgården (som lydde under Stensholm) var Anders Magnusson som förut varit torpare på Brostugan och ännu tidigare tjänstgjort som mjölnare vid Ebbes Kvarn. År 1888 sammanlades även torpet Tyskängen med Broholm. Magnusson och hans familj bodde på Broholm till 1901, då de bosatte sig i Tyskängen.

En ny arrendator flyttade in på Broholm år 1901. Han hette Karl August Persson och var från Malmbäck socken. Han stannade endast två år på Broholm. K J Gustafsson (som senare blev riksdagsman) hade nu blivit ägare till Stensholms säteri, och han sålde platsgården Broholm till sin bror, August Gustafsson. Därmed blev Broholm en egen, självständig gård, omfattande 31,5 hektar. En ny mangårdsbyggnad uppfördes omkring 1913 i närheten av där Abrahamstorp tidigare legat. Av en uppgift från 1940 vet vi att gården Broholm födde ett par hästar och 8-10 nötkreatur. Gårdsbyggnaden, som ännu finns kvar, har adressen Ljungstigen 5.

av Ragnar Karlsmo

Boende i stugan:

Omkring 1820-1872

Trädgårdsmästare, Johan Granbom, född den 18 juli 1788 i Gränna socken på Västanå torpet Nybygget, död den 28 januari 1872 i Hakarp på Stensholm torpet Broholm
hustru, Brita Nilsdotter Ljungberg, född den 29 januari 1775 i Hakarp på Rosendala, död den 28 september 1851 i Hakarp på Stensholm torpet Broholm

Barn:
son, Lars Peter Granbom, Född F län i Hakarp på Hagen 1813-1813
dotter, Britta Stina Granbom, Född F län i Hakarp på Hagen 1814
dotter, Johanna Granbom, Född F län i Hakarp 1816
dotter, Gustava Granbom, Född F län i Hakarp 1819-1887

Trädgårdsmästare Granbom var född i Gränna socken och hans hustru Brita på Rosendala.
Efter 1851 inflyttade hushållerskan, änkan Anna Catharina Jönsdotter född den 25 juni 1797 i Askeryd socken och död den 9 januari 1872.

1872-1901

Brukare, Anders Magnusson, född den 15 maj 1825 i Järsnäs socken på Dala Mellangård, död den 17 mars 1903, i Hakarp på Stensholm längenheten Marieholm
hustru, Johanna Andersdotter, född den 27 januari 1838, i Skärstad socken på Berghem

Barn:
dotter, Edla Kristina Andersdotter, f ödd den 6 februari 1860 i Hakarp på Stensholm på Ebbes kvarn
dotter, Sofia Vilhelmina Andersdotter, född den 1 oktober 1861 i Hakarp på Stensholm på Ebbes kvarn
son, Karl Viktor Andersson, född den 2 januari 1864 i Hakarp på Stensholm på Ebbes kvarn
son, Johan Simon Andersson, född den 27 augusti 1866 i Hakarp på Stensholm torpet Brostugan
dotter, Hilda Kristina Andersdotter, född den 13 februari 1870 i Hakarp på Stensholm på Ebbes kvarn
dotter, Maria Matilda Andersdotter, född den 22 september 1872 i Hakarp på Stensholm på Ebbes kvarn
son, Gustav Adolf Andersson, född den 27 april 1875 i Hakarp i Huskvarna
son, Ludvig Fingal Andersson, född den 2 oktober 1877 i Hakarp på Stensholm torpet Broholm
dotter, Ester Amanda Andersdotter, född den 13 september 1879 i Hakarp på Stensholm torpet Broholm

Brukare Magnusson var född i Järsnäs (F) socken och hans hustru Johanna i Skärstad (F) socken. Barnen var födda på Ebbes Kvarn, på Brostugan och på Broholm. Makarna bodde på äldre dagar på Tyskängen. Sonen Johan Simon reste till Amerika 1893, men kom hem efter några år. Den 12 mars 1901 var det auktion i Broholm då Magnusson upphörde med jordbruket. Då såldes bland annat: Ett sto, 2 par oxar, 13 kor, 1 tjur, 4 ungnöt, 7 får, 25 höns och en järnspis!

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-26 07:03:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-10-31 13:49:03) Kontakta föreningen