Bjursbäcken under Stensholm


Bjursbäcken under Stensholm: Kartposition N: 6405570 O: 1412610.

Säkerligen bodde det människor i området kring Bjursbäcken redan på 800-talet.

Här har funnits ett järnåldersgravfält med 42 gravhögar. Gravfältet var inventerat och beskrivet i slutet av 1800-talet. Flitiga odlare har sett till att gravhögarna blivit bortodlade, de sista togs bort så sent som 1905. Namnet Bjursbäcken är mycket gammalt och betyder Bäverbäcken.

Självfallet känner man inte till vilka som bott i Bjursbäcken förrän kyrkböckerna började föras i slutet av 1600-talet. Då ser vi att torparen hette Peder Jönsson. Efter honom har en lång rad torpare brukat jorden. Bjursbäcken var ett av de större torpen, omkring år 1900 stadgade torpkontraktet att innehavaren av torpet skulle göra 206 dagsverken om året (fyra dagsverken i veckan) på Stensholms herrgård.

Bjursbäcken upphörde som dagsverkstorp 1910; dåvarande torparen friköpte stället och Bjursbäcken blev egen gård. Enligt uppgifter från 1940 födde gården två hästar, fem kor, två ungdjur samt svin och höns. Arealen uppgavs till cirka 22 hektar, därav nära nio hektar åker. Ett nytt boningshus uppfördes 1922.

År 1959 återköptes Bjursbäcken och blev åter en del av Stensholms säteri. Åkrarna runt det gamla torpet brukas inte numera, och boningshuset från 1922 finns inte kvar; det har ersatts med en mindre byggnad.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1693-1706

   
Torpare Peder Jönsson   7/1 1706
hustru I Märith   7/3 1697
dotter Maria 21/3 1683 25/3 1683
       
hustru II Ingrid    
dotter Marit 13/5 1700  
dotter Anna 28/9 1702  
       
  Peder och Ingrid vigdes den 21 mars 1698.    
       
 

Nämnda 1721-1754

   
Torpare Jonas Pärsson 1661 18/8 1751
hustru I okänd 1652 24/12 1721
       
hustru II Anna Knutsdotter 1687 23/6 1754
       
 

Nämnda 1746-1760

   
Torpare Lars Jönsson    
hustru Elisabeth Eriksdotter    
son Pehr 5/12 1747  
son Anders 23/9 1750  
dotter Annica 21/6 1753  
dotter Maria 1/5 1756  
dotter Catharina 13/2 1759  
dotter Kerstin 3/11 1760  
       
 

1756-1788

   
Torpare Peter Johansson 1730  
hustru Annica Jonsdotter 1732  
dotter Maria 1/5 1756  
dotter Cathrina 17/2 1759  
dotter Kierstin 3/11 1760  
son Johan 31/8 1764  
dotter Brita 2/1 1769  
dotter Annica 1/4 1774  
       
  Makarna flyttade som inhyses till Bron.    
       
 

1785-1808

   
Torpare Abram Larsson 12/5 1758 15/3 1820
hustru Stina Jacobsdotter 1751 28/12 1805
dotter Sara 2/3 1785  
dotter Maja 15/10 1789  
       
  Dottern Sara och hennes make övertog torpet 1808. Hennes far bodde kvar hos Sara resten av sin levnad.    
       
 

1808-1839

   
Torpare Abram Nilsson 4/8 1782  
hustru Sara Abramsdotter 2/3 1785  
dotter Stina 7/11 1809 3/9 1834
son Nils 23/4 1811  
son Carl 14/8 1815  
       
  Sara var född på Bjursbäcken. Sonen Nils övertog torpet. Dottern Stina dog i kolera 1834; det året då minst 620 personer i Jönköping avled i den sjukdomen.
Föräldrarna bodde kvar som inhyses.
   
       
 

1839-1846

   
Torpare Nils Abramsson 23/4 1811  
hustru Brita Abramsdotter 5/7 1811  
son Carl Fredrik 3/11 1840 27/4 1841
son August 22/4 1842  
son Fredrik 18/8 1843  
dotter Anna Stina 8/4 1845  
       
  Torpare Nils var född på Bjursbäcken och hans hustru Brita på Läxarp. Familjen flyttade till Erikstorp, som också hörde till Stensholm.    
       
Inhyses före detta torpare Abram Nilsson 4/8 1782  
hustru Sara Abramsdotter 2/3 1785 20/10 1850
       
 

1846-1859

   
Torpare Jonas Johannisson 23/10 1812 30/9 1857
hustru Ulrica Larsdotter 6/3 1815  
son Johannes 12/2 1837  
dotter Augusta Maria 5/12 1841  
dotter Hedda Christina 2/3 1845 30/9 1857
dotter Johanna Mathilda 5/5 1849 23/2 1850
dotter Johanna Mathilda 21/3 1852 20/9 1857
son Frans Edvard 16/11 1855 20/11 1855
dotter Johanna Sofia 24/2 1858  
       
  Torpare Jonas var född i Adelöv (F) socken, det var också hans två äldsta döttrar Augusta Maria och Hedda Christina. Hustru Ulrica var född i Ölmstad (F) socken och sonen Johannes i Skärstad (F) socken. Jonas Johannisson och två döttrar dog i den stora rödsotsepidemin 1857. Yngsta dotter föddes efter faderns död. Änkan gifte om sig med Lars Nilsson från
Erikstorp, som mist nära nog hela sin familj i rödsot. Nilsson flyttade till Bjursbäcken och övertog brukningen av det torpet.
   
       
 

1859-1872

   
Torpare Lars Nilsson 18/12 1821  
hustru Ulrica Larsdotter 6/3 1815  
mannens dotter Christina Augusta Larsdotter 30/10 1851  
hustruns dotter Johanna Sofia Jonasdotter 24/2 1858  
       
  Torparen Lars var född i Svarttorp (F) socken och hans dotter Christina Augusta i Ölmstad (F) socken. Lars Nilsson hade förut brukat Erikstorp men förlorat nära nog hela sin familj i rödsot 1857. Han gifte sig med Ulrika. År 1872 flyttade de till Skärstad (F) socken.    
       
 

1872-1886

   
Torpare Peter Magnus Andersson 1/2 1841  
hustru Johanna Petersdotter 5/6 1835  
dotter Hanna Augusta 3/2 1864  
son Gustaf Emil 23/1 1866  
son Carl Lambert 5/10 1868  
dotter Anna Charlotta 23/2 1871  
son Per Arvid 30/4 1874  
dotter Alma Elisabet 7/5 1877  
       
  Torpare Peter Magnus var född i Haurida (F) socken och hans hustru Johanna i Rogberga (F) socken. Dottern
Hanna Augusta var född i Huskvarna (F) socken och sönerna Gustaf Emil, Carl Lambert och dottern Anna Charlotta var födda i Rogberga (F) socken. Dottern Hanna Augusta utvandrade till USA 1886. Familjen flyttade till Stensholmstorpet Norra Glasberga. Under ett par år brukades Bjursbäcken av gårdens folk, innan en ny torpare tillträdde.
   
       
 

1888-1902

   
Torpare Johan Alfred Löfgren 29/3 1861  
hustru Johanna Gustafsdotter 2/3 1859  
son Carl Alfred 9/7 1890  
son Klas Oskar Emanuel 14/8 1892  
dotter Ester Kristina 28/12 1894  
       
  Torpare Johan Alfred var född på Ammarp och hans hustru i Bälaryd (F) socken.    
       
Inneboende Clara Kristina Löfgren 10/8 1869  
son Johan Oskar Leonard 2/4 1893  
       
  Clara Kristina var född i Lekeryd (F) socken och hennes son på Stensholm. Familjen Löfgren köpte en gård i Vissmålen, Hakarp och flyttade dit.    
       
 

1902-1908

   
Torpare Karl Johan Johansson Säf 4/11 1870  
hustru Amanda Karloina Larsdotter 7/4 1870  
dotter Hulda Maria 21/5 1894  
son Karl Gunnar Emanuel 7/6 1896  
dotter Ellen Amanda 4/8 1898  
dotter Signe Elisabet 21/5 1901  
son Johan Erik Samuel 8/6 1905  
       
  Familjen kom från Ölmstad (F) socken och återvände dit några år senare.    
       
 

1908-1910

   
Torpare Viktor Andersson 19/3 1861  
hustru Augusta Josefina Gustafsdotter 3/3 1861  
son Knut Erik 31/1 1888  
son Carl Gilbert 22/2 1890  
son Sven Rudolf 14/6 1892  
son Gustaf Einar 15/9 1894  
dotter Marta Ina Genoveva 26/2 1896  
son Oskar Henrik 30/9 1897  
dotter Alma Maria 7/7 1900  
dotter Ester Elisabet 13/10 1901  
       
  Familjen kom från Svarttorp (F) socken. De friköpte Bjursbäcken som därmed upphörde att vara torp under Stensholm.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-26 06:51:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-10-31 13:39:40) Kontakta föreningen