Abrahamstorp under Stensholm


Abrahamstorp under Stensholm: Kartposition N: 6407040 O: 1410680.

Inom ortnamnsforskningen anförs ofta teorin att gårdar och torpställen i vårt land fått sitt namn efter den förste bebyggaren, som en gång bröt upp jorden och besådde den.

Abrahamstorp är ett exempel som ger belägg för att den förste torparen gav namn åt torpstället. I knapphändiga anteckningar i tidiga kyrkböcker kan man läsa att torparen på Abrahamstorp på 1690-talet hette Abraham. Förmodligen hade han bott där en tid eftersom han hade en son som dog 1693.

Abrahamstorp fungerade som dagsverkstorp till 1875, då det tillsammans med några närbelägna torp sammanslogs till en platsgård med namnet Broholm.

Stugan på Abrahamstorp låg ungefär där boningshuset Ljungstigen 5 nu ligger, ovanför Församlingshemmet. På den tiden gick stora landsvägen, Östra Holavägen, alldeles intill torpstugan. Några lämningar efter byggnaden finns inte numera, eftersom det nyss nämnda huset Ljungstigen 5 uppfördes på platsen, år 1913.

av Ragnar Karlsmo

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1693 och 1701

   
  Abraham Olsson "Abraham på Abrahamstorp"    
hustru Sara Svensdotter    
son Isaac 1/5 1689  
son Jacob   1693
son Jacob 12/3 1695  
son Essias 3/11 1701  
       
 

Nämnda 1715-1737

   
Beredare Jon Bergström 1685 1738
hustru I Helena Svensdotter 1688 17/4 1737
son Sven 1710  
dotter Catharina 3/3 1715  
dotter Maria 22/5 1717  
son Gustaf 1/5 1720  
son Johan 7/2 1724  
dotter Elisabeth 20/7 1728 3/6 1733
       
hustru II Maria Andersdotter    
       
  Jon och Maria vigdes den 28 december 1737. Beredare var en yrkesbeteckning vid Gevärsfaktoriet i Huskvarna. Bergström hade säkerligen en dräng anställd som skötte jordbruket och utförde dagsverkena på herrgården. De båda sönerna Gustaf och Johan blev också beredare. Sonen Sven kallades smed.    
       
 

Nämnda 1740-1749

   
Smed Sven Johan Bergström 1710  
hustru Karin Gabrielsdotter 1715  
son John 7/10 1740  
son Johan 1/11 1742 15/6 1744
son Gustaf 26/10 1744  
dotter Helena 13/3 1747  
dotter Catharina 14/4 1749  
       
  Sven Johan var son till företrädaren på torpet. Familjen flyttade till torpet Bron 1750. Sonen Gustaf blev beredare i Huskvarna.    
       
 

-1787

   
Torpare Gustaf Jönsson 1716 11/12 1785
hustru Kerstin Jonsdotter 1714  
       
 

1787-1798

   
Torpare Johan Månsson 1758  
hustru Ingrid Månsdotter 1746  
son Magnus 1791  
       
  Hustrun var änka efter mjölnaren Sven Persson i Ebbes kvarn.    
       
 

1798-1802

   
Torpare Johan Persson 1775  
hustru Lisa Månsdotter 1779  
son Peter 1/10 1797  
dotter Catharina 31/12 1800  
       
  Johan Persson blev soldat och flyttade till soldattorp nummer 59 under Slögestorp. Han antog soldatnamnet Ferm. Peter föddes på Lilla Tokarp.    
       
 

1802-1819

   
Torpare Lars Johansson 24/5 1763 6/3 1818
hustru Cathrina Nilsdotter 3/2 1764  
son Johan 25/9 1791  
dotter Maria 4/3 1794  
son Peter 12/11 1796 2/2 1806
dotter Cathrina 24/5 1799  
       
  Hustrun Cathrina var född på Glasberga. Alla barnen var födda i Svineryd. Sonen Johan övertog torpet efter faderns död.    
       
 

1819-1838

   
Torpare Johan Larsson 25/9 1791  
hustru Christina Månsdotter 12/11 1787 6/12 1837
son Lars 25/7 1819  
son Lars Magnus 15/2 1821  
dotter Lena 4/12 1822  
son Peter 21/5 1825  
son Gustaf 15/2 1828  
son Carl 25/4 1830 27/4 1830
       
  Torparen Johan var född på Svineryd. Änkemannen Johan Larsson blev inhyses på torpet Bron 1841.    
       
 

1838-1846

   
Torpare Carl Andersson 21/10 1812  
hustru Sara Magnidotter 6/3 1811  
dotter Anna Britta 30/5 1837  
dotter Charlotta 7/6 1839  
son Anders Gustaf 31/3 1842 2/9 1844
son Johannes 25/8 1844  
       
  Familjen flyttade till Tyskängen 1846 och till Bron 1854.    
       
 

1846-1849

   
Torpare Nils Andersson 20/11 1814 6/2 1849
hustru Britta Svensdotter 8/9 1815  
dotter Christina 14/6 1845  
son Johan August 26/11 1847  
       
  Änkan Britta Svensdotter gifte om sig 1851 med skräddaren Jonas Johansson på Berghem under Ammarp.    
       
 

1852-1857

   
"Fiskaren vid Stensholm" Johannes Samuelsson 24/11 1812  
hustru Stina Larsdotter 31/8 1817  
dotter Johanna 26/9 1848  
dotter Maria 1849  
dotter Mathilda 30/10 1852  
       
  Familjen hade tidigare bott på Bäcken under Stensholm där döttrarna Johanna och Maria var födda. Jorden på Abrahamstorps brukades under denna tid av Carl Svensson på Tyskängen.    
       
inhyses änka Cathrina Petersdotter 1/2 1782  
dotter Maja Larsdotter 25/8 1825  
       
  Cathrina var änka efter Lars Jonasson på Lyckorna under Stensholm.    
       
 

1857-1860

   
Torpare Johannes Nilsson 24/4 1826  
hustru Karin Petersdotter 20/10 1823  
son Johan Peter 3/3 1855  
dotter Jenny Terese 2/2 1857  
dotter Inga Vilhelmina 21/10 1858  
       
  Johan Peter föddes på Svineryd. Familjen flyttade till Järsnäs (F) socken 1860.    
       
 

1860-1874

   
Torpare Lars Nilsson Klar 31/1 1820 6/3 1872
hustru Britta Cathrina Persdotter 25/2 1825  
son Nils Magnus 22/6 1846  
dotter Maja Stina 30/1 1851  
dotter Anna Charlotta 20/6 1857  
dotter Augusta 9/10 1859  
son Johan 25/9 1863 12/1 1864
       
  Klar hade flyttat in från Skärstad (F) socken, och där var alla barnen, utom Johan, födda. Det blev ingen ny torpare sedan Klar dött. Torpet sammanlades med andra torp varigenom platsgården Broholm bildades.    
       
 

1876-1881

   
Snickare Johannes Magnusson Nöjd 8/1 1845  
hustru Anna Charlotta Larsdotter 20/7 1857  
dotter Gerda Emilia 10/6 1877  
son Oskar Enok 31/12 1878  
       
  Familjen flyttade till Kävsjö (F) socken.    
       
 

Omkring 1891-1899

   
Arbetare Johannes Carlsson 25/8 1844  
hustru Inga Kristina Vig 12/11 1848  
son Conrad Filippus 8/1 1878  
son Gustaf Adolf 12/3 1882  
       
  Arbetare Johannes var född på Abrahamstorp och hans hustru Inga Kristina i Ljungarum (F) socken. Carlsson arbetade i Ebbes Bruk. Han hade en tid bott i Bottnaryd (F) socken, och där var de båda sönerna födda.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-25 19:00:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-10-31 13:21:35) Kontakta föreningen