Skogen under Stensholm


Skogen under Stensholm: Kartposition N 6406490 O 1412010.

Torpet Skogen var tidigt bostad för vapenhantverkare vid Husqvarna Gevärsfaktori. Det var ganska vanligt att hantverkare arrenderade ett torpställe och på sätt hade självhushåll, vad livsmedel beträffar. De brukade jorden med hjälp av en dräng, som också fick göra dagsverkena på herrgården. På torpet Skogen hade vi en smeddräng och en pipvällare under tidigt 1700-tal.

Senare blev Skogen boplats för mera jordbundna torpare. Ända fram till 1913 var Skogen ett av de större dagsverkstorpen under Stensholm. Torpets innehavare fick göra 207 dagsverken om året på herrgården; det blir fyra dagar i veckan. Torpet Skogen låg mellan herrgården och Arvidstorp. Från början var huset anlagt med endast en våning men senare har man byggt ytterligare en våning med brutet tak. Stugan står fortfarande kvar och utgör en bra och trevlig åretruntbostad med naturen in på knutarna.

av Ragnar Karlsmo

Boende på torpet

Nämnda 1713-1717

Smedjedräng Jonas Hufusson
hustru Kerstin Nilsdotter

son Nils, född 1713
dotter Ingeborg, född 12/9 1714
dotter Brita, född 2/2 1717

Jonas var lärogesäll när oäkta sonen Nils döptes den 11 maj 1713.

Nämnda 1714

Jonas Johansson
hustru Kierstin Nilsdotter

dotter Ingeborg, född 12/9 1714

Nämnda 1713-1732

Pipvällare Lars Sjöberg
hustru Karin Larsdotter

son Lars, född 17/11 1713, död 13/1 1714
dotter Ingeborg, född 27/11 1714
son Pär, född 12/11 1717, död 15/5 1720
dotter Maria, född 16/2 1725, död 10/3 1728
dotter Christina, född 10/6 1729

Nämnda 1751

Nils Johansson
hustru I Annica Jönsdotter

son Johan, född 1/11 1740

hustru II Ingeborg Nilsdotter

dotter Christina, född 6/4 1751

1753-1790

Torpare Nils Persson, född 13/1 1725
hustru Rebecka Svensdotter, född 1724

son Per, född 14/2 1754
dotter Sara, född 6/7 1755
son Per, född 12/5 1758
dotter Elisabeth, född 1/5 1760
son Sven, född 21/5 1762

Sonen Sven övertog torpet 1790.

1790-1800

Torpare Sven Nilsson, född 21/5 1762
hustru Lisa Larsdotter, född 1755

Sven var född på Skogen.

1800-1812

Torpare Abram Larsson, född 15/12 1771
hustru I Maria Andersdotter, född 1771, död 8/4 1799

son Sven, född 7/1 1798

Torpare Larsson var född på Lilla Björnåsen under Hakarps säteri och sonen Sven i Huskvarna.

hustru II Stina Svensdotter, född 1768

son Anders, född 10/12 1803
dotter Inga Maja, född 7/11 1811

1812-1846

Torpare Jöns Spång, född 23/5 178631/1 1860
hustru I Stina Jönsdotter, född 7/4 1778, död 1/7 1825

hustru II Lisa Persdotter, född 12/5 1794, död 26/10 1848

son Johan Peter, född 14/5 1827
dotter Johanna Jönsdotter, född 5/4 1829, död 30/5 1829

Jöns Spång var född på torpet Stora Lyckorna. En kort tid hade han varit soldat, antagit sitt knektnamn, men tagit avsked från militärtjänsten. Hans son Johan övertog torpet Skogen och fadern bodde kvar hos honom.

1846-1905

Torpare Peter Jönsson Spång, född 14/5 1827
hustru Britta Stina Israelsdotter, född 27/6 1830, död 31/3 1904

dotter Mathilda Sofia, född 25/4 1856, död 20/7 1857
son Fredrik Vilhelm, född 8/2 1858, död 23/2 1858
dotter Anna Maria, född 18/6 1859
dotter Tilda Sofia, född 9/7 1862
son Fredrik Vilhelm, född 28/2 1865
dotter Augusta, född 9/1 1868
dotter Hedvig, född 27/8 1870
son Otto Herman, född 3/3 1873
dotter Frida Elsie, född 15/9 1875

Torpare Spång är född här på Skogen. Johan Peter Spång var en betrodd person; han blev 1863 ordningsman för Stensholmsroten och skulle rapportera till kommunalnämndenom det förekom något olovligt inom roten. Han lät 1905 bygga ett flerfamiljshus på det område som senare blev Egnahem. Huset kallades rätt och slätt Spångens. Senare blevhuset sommarhem för missionsföreningen i Huskvarna och fick då namnet Klippan. Nu är adressen Egnahemsvägen 2.

1905-1910

Torpare Henning Edvard Karlsson, född 3/1 1876
hustru Alma Augusta Jonsson, född 29/11 1876

dotter Edit Ingeborg, född 5/8 1901
son Karl Edvard Martin, född 24/1 1903
dotter Elsa Gunhild Linnéa, född 31/5 1908

Torpare Karlsson var född på Källerödjan under Hakarps säteri. Familjen Karlsson flyttade till Huskvarna. De var komna från Svarttorp (F) socken.

1910-1913

Torpare Karl Oskar Gustafsson, född 20/5 1875
hustru Amanda Sofia Thuddén, född 24/2 1871

hustruns barn:
son Karl Gunnar Thuddén, född 1894
dotter Anna Linnéa, född 1896

Torpare Gustafsson var född i Järsnäs (FI socken och hustru Amanda Sofia i Skärstad (F) socken. Karl Gunnar i Gränna (F) socken och Anna Linnéa i Svarttorp (F) socken. Gustafsson blev den siste torparen på Skogen. Han flyttade till Hagaslätt vid Pettersberg.

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-25 13:41:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-03 10:03:58) Kontakta föreningen