Norra Glasberga under Stensholm


Norra Glasberga unders Stensholm: Kartposition N: 6406850 O: 1413000.

Torpet Glasberga var, på 1600-talet, bostad för djurvaktaren på Stensholms djurgård. Det var brukligt att förmögna adelsmän och andra storgodsägare anlade en djurgård där godsets höga gäster kunde jaga hjort i inhägnat område. Stensholms djurgård var belägen i området norr och öster om Lundaberget. Än i dag talar äldre hakarpsbor om Djurgårdsmossen, och då avses mossen väster om skjutbanan.

I en rättegångshandling från 1660-talet omtalas att djurvaktaren då hette Håkan Jönsson och var bosatt på Glasberga. I samband med en tjuvjakt i Stensholms djurgård blev Håkan så svårt skottskadad av en tjuvskytt att han avled. I handlingarna omnämns också att djurvaktarens bror hette Bengt Jönsson.

Denne man var också bosatt i Glasberga; han levde till 1699 då han avled, 68 år gammal. (Se Hakarps Krönika 1986.)

Bland alla de namn på torpare som brukat Glasberga lägger man märke till en man som bär det ovanliga namnet Johan Kusoffski. Han var, av allt att döma, polack och hade kommit i tjänst, som uppassare, hos Erik Gustaf Qveckfeldt, som var officer i Karl XII:s arme. Kusoffski hade i späda år kommit till svenskarnas förläggning i Polen, fått sin försörjning där och tjänstgjort som dräng eller hästskötare åt svenska officerare, och följde därefter med svenskarna under fälttåget i Ryssland. Han tillhörde också den styrka som efter nederlaget vid Poltava följde konungen till Bender. Omkring 1712 kom han i tjänst hos kornetten Erik Gustaf Queckfeldt. När denne kommit hem från krigen och blivit ägare till Stensholm hade han med sig sin uppassare, Johan Kusoffski, som då fick då bosätta sig på Glasberga. Han fortsatte som betjänt hos sin husbonde.

Polacken blev förälskad i en flicka från Stensholm. Hon hette Ingrid Eriksdotter. De båda ungdomarna planerade att ingå äktenskap, men Kusoffski var katolik och prästen i Hakarp kunde inte acceptera polackens trostillhörighet. Erik Gustaf Quckfeldt, Johans husbonde, var dock en inflytelserik person och han drev igenom ett tillstånd för Kusoffski att gifta sig med sin Ingrid. Vigseln skedde 6 januari 1726, och de nygifta bosatte sig på Glasberga.

År 1760 inrättades ännu ett nytt torp vid Glasberga. För att skilja de båda torpen från varandra kallade man det nya torpet för Södra, och det gamla för Norra Glasberga. Under mer än 120 år fanns det alltså två Glasbergatorp, men år 1887 sammanlades de båda torpen, och därmed blev Glasberga det största torpet under Stensholm. Enligt en förteckning som är upprättad i slutet av 1800-talet, och som finns i Hembygdsföreningens samlingar skulle brukaren av Glasberga utföra 374 dagsverken om året på Stensholm. Det blev ju mer än sju dagsverken i veckan, och brukaren av Glasberga fick därför avlöna en dräng som hade full sysselsättning på herrgården.

År 1911 friköptes Glasberga från Stensholm. Det var sonen till en av torparna som köpte Norra och Södra Glasberga samt torpet Nybygget. Enligt en tidningsnotis från den tiden var priset 15 500 kronor. Då födde Glasberga sju kor, en häst och ett par stutar. Gustaf Svensson bedrev ett intensivt uppodlingsarbete och efter ett antal år födde gården 15 kor, tre arbetshästar och ett antal ungdjur. En ny och vacker mangårdsbyggnad uppfördes 1912. Senare har gården Glasberga återgått till Stensholms säteri, men boningshuset med tomt är friköpt och finns kvar.

av Ragnar Karlsmo i Hakarps Krönika 2003

Bosatta på torpet

Nämnda 1659

Djurvaktare Håkan Jönsson, född 30/9 1659
hustru Elin Svensdotter

Håkan Jönsson dog av ett vådaskott från en tjuvskytt den 30 september 1659.

Nämnda 1659-1699

Djurvaktare Bengt Jönsson, född1615, död 30/4 1699
hustru I Karin Larsdotter, född ca 1641, död 6/1 1689

Bengt dog 84 år gammal och Karin blev 47 år gammal. Karin var född i Skärstad (F) socken på Krubbarp.

hustru II Anna Håkansdotter

Bengt och Anna vigdes annandag påsk 1692. Djurvaktarna Bengt och Håkan Jönsson var bröder.

Nämnda 1681-1683

Johan Jönsson, född 1696
hustru Sara Bengtsdotter

dotter Christina, född 5/11 1682, död 14/1 1683

Johan och Sara vigdes 1681.

Nämnda 1689

Anders Johansson

dotter Karin, född 24/11 1689

Karin dog 23 veckor gammal.

Nämnda 1694-1702

Johan Olsson
hustru Kierstin

son Måns, född 26/12 1694
son Jöran, född 1/5 1700
dotter Karin, född 28/9 1702

Nämnda 1694-1698

Elin i Glasberga, fadder 1694
Anna Håkonsdotter i Glasberga, fadder 1695, 1697
Eric i Glasberga, fadder 1698

1700-1729

Torpare Pär (Peder) Bengtsson, född 1674, död 19/10 1729
hustru I Sissla, död 18/4 1715

son Bengt, född 30/9 1700
dotter Karin, född 27/4 1702
dotter Annica, född 30/3 1705
dotter Sissla, född 18/4 1715
son Erik, född 6/4 1715, död 18/4 1715

Pär var fadder 1694. Pär och Sissla vigdes midsommar 1700.

hustru II Gunnel Svensdotter, född 17/3 1717

Pär och Gunnel vigdes den 28 december 1715.

hustru III Elin Håkansdotter, född 15/3 1724

dotter Elisabeth, född 1/1 1719, död 30/10 1720
dotter Maria, född 22/7 1721

Pär och Elin vigdes den 29 december 1717.

hustru IV Sara Jönsdotter

Pär och Sara vigdes den 15 maj 1725. Pär Bengtssons tre första hustrur dog i barnsängsfeber. Samma dag som torparen miste sin hustru Sissla, den 18/4 1715, avled också två av barnen.

Nämnda 1704

Ryttare Christian i Glasberga
hustru

barn Ej namngivet, född 20/4 1704

Kierstin i Glasberga, fadder 1688
Karin Bengtsdotter i Glasberga, fadder 1688

1726-1750

Uppassare Johan Kusoffski, född 1688 ?, död 9/3 1750
hustru Ingrid Eriksdotter, född 1689, död 2/6 1757

son Erik, född 10/9 1726
son Johan, född 16/10 1732

Johan och Ingrid vigdes den 6 januari 1726. Sonen Erik bodde ett par år på Stensholmstorpet Fällan (1742-1744).

Nämnda 1731 och 1733

Torpare Torsten Jonsson
hustru Maria Svensdotter

son Jöns, född 3/5 1731
son Johan, född 18/12 1733

Nämnda 1738

Pär Johansson, född 1703, död 3/4 1738
hustru Catharina Håkansdotter

dotter Sara, född 7/2 1736, död 25/6 1738
dotter Ingeborg, född 22/4 1738

Sara föddes i Ratens by.

Nämnda 1742-1748

Jon Nilsson
hustru Catharina Jönsdotter

son Nils, född 12/12 1742
son Jonas, född20/5 1748

Nämnda 1764

Nils Jonsson
hustru Maria Jönsdotter

dotter Catharina, född 3/2 1764

Nämnda 1764-1797

Torpare Håkan Jonasson, född 1727
hustru I Catharina Jonsdotter, född 3/3 1715

Catharina var född på Abrahamstorp.

hustru II Karin Olofsdotter, född 9/4 1725

Karin var född i Ratens by.

1797-1818

Torpare Anders Johansson, född 1746, död 3/8 1807
hustru Åsa Carlsdotter, född 19/7 1745, död 26/1 1818

son Olof, född 1774
dotter Maja, född 1776
son Carl, född 1779
dotter Sara, född 11/11 1782
son Anders, född 2/5 1787
son Johannes, född 6/10 1790

Sonen Anders övertog torpet 1818.

inhysesänka Karin Olofsdotter, född 1724
före detta torpare Abraham Larsson, född 1752
före detta torpare Bengt Svensson, född 17/1 1750, död 10/3 1819
hustru Kerstin Arfvedsdotter, född 15/7 1742, död 29/1 1819
dotter Britta, född 29/4 1782

Nämnda 1818-1847

Torpare Anders Andersson, född 2/5 1787
hustru Stina Mattsdotter, född 22/2 1798

son Anders Johan, född 24/2 1819
dotter Maja, född 21/7 1821
dotter Lena, född 6/2 1823
son Lars Magnus, född 26/2 1825, död 19/9 1825
dotter Christina, född 22/2 1826
dotter Sara Lisa, född 21/2 1828, död 22/12 1830
dotter Lovisa, född 9/10 1830, död 22/12 1830
son Carl Gustaf, född 24/10 1831, död 1/8 1832

1847-1862

Torpare Håkan Jonasson, född 19/10 1810
hustru Maja Gustafsdotter, född 13/9 1815

dotter Hedda, född 4/2 1843
son Johan, född 8/8 1845
dotter Christina, född 29/5 1848
dotter Augusta, född 24/4 1851
dotter Tilda Maria, född 12/6 1854

Barnen Hedda och Johan var födda i Skärstad (F) socken. Familjen kom från Skärstad 1847 och återvände dit 1862.

1862-1886

Rättare Lars Magnus Sten, född 22/10 1824
hustru I Anna Gustafsdotter, född 12/3 1826, död 10/5 1859

son Anders Johan, född 30/3 1851
son Carl Henrik, född 13/11 1852
dotter Mathilda Sofia, född 25/5 1854
son Frans August Wilhelm, född 2/2 1855
son Lars Magnus, född 24/10 1857
dotter Christina Emilia, född 9/5 1859, död 15/4 1860

Rättare Sten var född i Ljungarum (F) socken och hustru Anna i Forserum (F) socken.

hustru II Maja Lisa Svensdotter, född 1/1 1817

hennes barn:
dotter Maria Christina Andersdotter, född 3/9 1844
dotter Johanna Sofia Andersdotter, född 25/7 1848
son Johannes August Andersson, född 4/8 1851

Maja Lisa var född i Malmbäck (F) socken och hennes tre barn i Ratens by (Dalskog). Lars Magnus Sten kom från Ljungarum (F) socken till Stensholms herrgård som rättare år 1856. Efter några år bosatte sig familjen på Norra Glasberga. Stens andra hustru hade bott i Ratens by, i sitt förra äktenskap. Lars Magnus Sten slutade som rättare 1886 och flyttade till Ekelunden, som han uppfört för att trygga ålderdomen. Hans son Lars Magnus (den yngre) värvade sig, blev fanjunkare och senare bokhållare på Ebbes Bruk. En annan son, Carl Henrik blev apotekare.

1886-1889

Snickare Sven Peter Johansson, född 7/2 1852
hustru Maria Johansdotter, född 10/1 1856, död 11/5 1888

son Johan Simon, född 24/10 1876
son Oskar Abel, född 27/6 1888
son Carl Hjalmar, född 3/10 1880
dotter Julia Elise, född 28/12 1882
dotter Signe Edit, född 30/4 1885
son Knut David, född 28/11 1887

Föräldrarna och sönerna Johan Simon och Oskar Abel var född i Lekeryd (F) socken. Barnen Carl Hjalmar, Julia Elise och Signe Edit var födda i Svarttorp (F) socken. Snickaren Johansson var anställd vid Stensholms Fabrik. Familjen kom från Svarttorp (F) 1886. De bodde också en tid i Dalskogs soldattorp, Jonsbo. År 1903 köpte Johansson torpstugan Hallen.

1889-1893

Torpare Peter Magnus Andersson, född 1/2 1841
hustru Johanna Petersdotter, född 5/6 1835

dotter Hanna Augusta, född 3/2 1864
son Gustaf Emil, född 23/1 1866
son Carl Lambert, född 5/10 1868
dotter Anna Charlotta, född 23/2 1871
son Per Arvid, född 30/4 1874
dotter Alma Elisabeth, född 7/2 1877

Torpare Andersson var född i Haurida (F) socken, dottern Hanna Augusta i Huskvarna. Hustru Johanna, Gustaf Emil, Carl Lambert och Anna Charlotta i Rogberga (F) socken. Per Arvid och Alma Elisabeth var födda på Bjursbäcken. Familjen kom från Stensholmstorpet Bjursbäcken 1889. De lät bygga huset Skogslund i Ebbes och flyttade dit 1893. Sonen Per Arvid blev anställd vid Ebbes Bruk. Dottern Anna Elisabeth utvandrade till Amerika (New York) 1893.

1894-1911

Torpare, änkeman Sven Peter Jonasson, född 7/8 1847

dotter Hanna Ottilia, född 24/8 1872, död 15/3 1901
son Gustaf Henning, född 24/2 1875
son Ernst Teodor, född 21/1 1877
dotter Ester, född 16/5 1879
dotter Frida Elisabeth, född 22/12 1881
son David, född 12/5 1883
son Anton Ivar, född 12/1 1886
dotter Tyra Mathilda, född 22/8 1888
dotter Emy Kristina, född 2/3 1891

Hela familjen var född i Svarttorp (F) socken. Äldste sonen, Gustaf, friköpte Norra och Södra Glasberga samt torpet Nybygget och bildade gården Glasberga år 1911.

 

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-30 17:01:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-02 11:25:43) Kontakta föreningen