Brunstorp


Karta. Andra boställen på gården: Hagstensgärde, Rået, Sjöaslätt, Sjöbacken och Sjöbo.

Skrives i jordeböckerna från 1550-talet och senare Brunstorp med enstaka undantag, så 1642: Brönnstorp, 1680 och 1700: Bronstorp. I Jönköpings stads tänkebok finns för år 1530 ett Brönistorp, som möjligen syftar på denna gård. I tiondelängden för år 1600 heter den Brönestorp. Dess senare form tyder på att förleden inte är det fornsvenska mansnamnet Brun utan det fornsvenska Brunolf. I Sveriges ortnamn Älvsborgs län, Band 14, sid 46, behandlas ett Brunstorp (i Hällstads socken), vars förled ursprungligen är Brunolof. Utvecklingsgången anges där ha varit: Brunolfs-, Brunels-, Brunils-, Brunis-, Bruns-.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

1/4 mantal skatte, var år 1580 utjord. Som torp är det upptaget 1627. Skatteköpt år 1631 av en viss Anders för fri roteringsskjuts och gästning efter K. Brev. Håkan Andersson, den föregåendes son, var den, som upptog Brunnstorp av skogsrot. År 1640 gav Håkan sin son Anders hustru hälften av Brunnstorp "av välvilja för att denne gick i krigstjänst för sin fader". Deras son, advokaten Håkan Andersson Wettersten, innehade gården en tid. Han har utan tvivel bragt gården i gott stånd. Det ser ut som om han låtit uppföra de hus, som ännu utgör corps de logis. I stenfoten på den södra byggnaden är insatt en sandsten med inhuggna initialer till denne Wetterstens och hans hustrus, Sara Knutsdotter Dreffling från Smedstorp, född 1622 och död 1711, namn med årtalet 1686. År 1689 sålde deras arvingar gården till krutbruksinspektorn Sven Hallonqvist i Huskvarna för 456 daler silvermynt. Här hänger oljemålningar av prosten och prostinnan Bergman i Hakarp, utförda av konterfejaren Johan Petersen år 1793.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.

Nämnda 1680-1694

Matronan, Sara Knutsdotter från Smedstorp, född år 1622, död år 1711

Britta, fadder 1688

Elvira, fadder 1689

Sigrid Hansdotter, född den 14 maj 1680

Hans Jönsson, född år 1682

Advokat, Haqvin Wettersten, fadder 1688

Jöns, fadder 1694

 

Nämnda 1682

Johan Hansson
hustru, Anna Hansdotter

Johan och Anna vigdes 1682.

 

son, Hans, född den 14 april 1682 på Brunstorp i Hakarp

 

Bosatta -1765

Direktören, Per Bremer, född den 29 februari 1683, död den 25 juli 1765 på Brunstorp i Hakarp

 

Bosatta -1773

Änka, Christina Hallonquist, född år 1711, död av bröstfeber den 30 augusti 1773 på Brunstorp i Hakarp

Fru, Hedvig Sophia Eneroth, född år 1729

Murmästare, Jonas Lindberg
hustru, Katarina Ahlander

 

son, Jonas, född den 25 mars 1793 på Brunstorp i Hakarp

 

1800-

Daniel Nilsson, född den 20 november 1755
hustru I, Cathrina Zachrisdotter, född 12 januari 1753

dotter, Cathrina, född år 1784
dotter, Stina, född år 1787
dotter, Maria, född år 1793

Familjen inflyttade till Brunstorp från Rogberga socken 1800.

hustru II, Stina Jönsdotter, född den 12 januari 1874.

Murmästare, Nils Fogel
hustru, Maja Lisa Lindeström

 

dotter, Johanna, född den 18 juni 1817 på Brunstorp i Hakarp

Danneman, Nils Johansson
hustru, Stina Danielsdotter

 

son, Nils Fredrik, född den 13 april 1821 på Brunstorp i Hakarp
son, Sven Magnus, född den 15 november 1823 på Brunstorp i Hakarp
dotter, Matilda Sofia, född den 21 april 1826 på Brunstorp i Hakarp
son, Frans Ludvig, född den 13 juli 1830 på Brunstorp i Hakarp

Arbetskarl och fiskare, Johan Larsson
hustru, Johanna Samuelsdotter

 

dotter, Inga, född den 2 maj 1864 på Brunstorp i Hakarp
son, Alfred, född den 5 september 1867 på Brunstorp i Hakarp
dotter, Anna, född den 3 augusti 1870 på Brunstorp i Hakarp
son, Karl Gustav, född den 29 december 1872 på Brunstorp i Hakarp

 

Arbetskarl, Alfred Johansson
hustru, Ida Charlotta Danielsdotter

 

dotter, Signe Matilda, född den 5 augusti 1894 på Brunstorp i Hakarp

 

Banvakt, Johannes Svensson
hustru, Amanda Ottilia Johansdotter

 

dotter, Ellen Alfrida, född den 6 september 1897 på Brunstorp i Hakarp

 

Arrendator, Johan Teodor Johansson, född den 9 september 1863 på Stickelösa Västergård i Skärstad socken som son till bonden Johan Olofsson och Maria Svensdotter.
hustru, Matilda Björkman, född den 29 november 1868 på Hemmingstorp Norrgård i Järsnäs socken som dotter till hemmansägare Karl Björkman och Brita Lisa Andersdotter.

Johan Teodor och Matilda gifte sig den 5 november 1898 i Skärstad socken, han som arrendator på Brunstorp i Hakarp och hon som hushållerska på Lyckås i Skärstad.

son, Karl Teodor Bennfors, född den 6 januari 1900 på Brunstorp i Hakarp, avled som änkling den 21 maj 1985 på Hyltan i Rogberga socken. Gift den 5 mars 1927 med Brit Sigrid, född den 15 juli 1899 på Västra Trädgården nr 7 i Sofia i Jönköping som dotter till bokhållaren Lars Gran och Signe Bernhardina Lindeberg, avled den 14 januari 1974 på Hyltan i Rogberga socken.
son, Sven Gustav Bennfors, född den 15 februari 1902 på Brunstorp i Hakarp, avled den 19 juni 1977 på Blomstervägen nr 28 i Mariestad i Göteborgs och Bohus län. Han gifte sig den 11 augusti 1933 med Iris, född den 15 september 1904 i Norge, avled den 9 juni 2004 på Klostergatan nr 33 A i Eskilstuna i Södermanlands län.

 

Hemmansägare, Johan Peter Nilsson, född den 12 mars 1826 på Vireda Västergård i Lekeryd socken som son till hemmansägaren Nils Larsson och Maja Lisa Svensdotter.
hustru, Brita Johannesdotter, född den 16 januari 1830 på Rudu Kronogård i Skärstad socken som dotter till hemmansägaren Johannes Johannesson och Maria Eriksdotter.

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-08-23 21:37:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Jacques Kalbermatten (2012-08-21 18:02:42) Kontakta föreningen