Tokarp


Stora Karta och Lilla: Andra boställen på gården: Grenadjärtorp nr 38 - Berget, Hägnen, Pinnefjäll, Skogen eller Jonsbo, Slätten, Torpängen och Ängen.

Jönköpings stads tänkebok 1458: Tokatorp, jordebok 1542: Tokarp, 1544: Tokorp. Förleden är det fornsvenska mansnamnet Toke.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Stora Tokarp, i databasen kallat Tokarp, 1 mantal skatte. Gården är upptagen som nummer 1 bland jordebokens för år 1542 upptagna skattehemman. År 1631 innehades den av Jöran Nilsson på kaptenskap. 1645 kom den i Isak Skyttes ägo. 1658 omnämndes Swen Jonsson kyrkospånare. 1677 hör den till Jakob Skyttes arvingar. Skatterätten såldes 1677 till Måns Christoffersson. Dennes söner, Johan och Gabriel, sålde 1696 hälften i gården till Jonas Granbeck, sedermera kyrkoherde i Urshult, vilken 1692 köpt andra halvparten av bokhållare Jonas Green, vars mor, Karin Jonsdotter, var hans faster. Kronobefallningsman Jonas Asperot bortbytte den 2 januari 1724 skatterusthållet Stora Tokarp mot Nystorp i Lommaryd socken till "Capitainen, välborne Herr Erich Georg Walderström, född 1689 och död 1730, och dess fru, välborna Maria Ridderståhle, född 1696 och död den 5 augusti 1731", Walderström var son till kyrkoherden i Näs, Georius Erici Browallius, född i Falun 1665 och död 1705, och hans hustru Ingrid Nilsdotter Knutsson. Hans farfar var kyrkoherden i Gagnef, Ericus Mattiae Browallius, född av Matz Jonsson i Browallen 1620 och död 1694, gift med Brita Göransson, död 1716. Fru Walderström var dotter till ägaren av Riddersberg, i Rogberga socken, cornetten Håkan Ridderståhle och hans hustru Christina Hornaeus, kyrkoherdedotter från Rogberga socken. Ridderståhles far var den rike jönköpingsborgaren, rådman Håkan Månsson Ståhle.

Ägare till Stora Tokarp blev, sedan kapten Walderströms sterbhus innehaft gården en tid, äldste sonen sedermera fältväbeln Lago Haqvin Walderström, född den 22 februari 1726 och död den 30 mars 1773. Han var gift första gången med Maria Aurora von Diedrichs, född den 17 januari 1720 och död den 29 maj 1770.

Han gifte sig andra gången med Maria Christina Handberg, född 1743, och kaptensdotter från Sörsjö vid Värnamo.

I sista äktenskapet föddes sonen Johan Reinhold den 29 mars 1773, furir, gift med Eva Maria Kempf, född den 1 januari 1769 som dotter till hovpredikanten, kontraktsprosten, teologie doktorn Carl Johan Kempf i Alsheda och Christina Agneta Sundberg. De hade en son, Carl Johan Haqvin Wallerström, född den 1 januari 1795, kronofogde, från vilken många smålandssläkter stamma på fädernet eller mödernet, såsom Hjelmerus, Hellerström, Seth, Essén, Lindstam och Wallerström.

År 1788 ägdes gården av änkefru Maria Wibohm, född Ulmgren år 1814 av sekreterare Sam Oyens, född den 23 april 1753 och gift med Maria Charlotta Göthenstjerna, född den 1 maj 1760 och död den 8 augusti 1833. År 1843 ägdes gården av direktör J P Lundström (se Göransberg).

Av intresse kan följande anteckning från år 1705 vara:
"Wissmålens åbor skola gjort åwerkan från Älgahall till Printzfällorna, därifrån till Hwitasteen, sedan till en wisare i Hwissmålens hägnad, därifrån åt Moolijen wid Hwissmåhls bro och så i Swäckre-måsse, sedan i söder till råsen Klåfsteen eller Lynneberg och sist i Hanaberget". "Stenön i Tofwe måsse" och en "kaflebro kallad Laggarebro" omtalas även.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
       
Kapten Eric Georg Wallerström 1689 1730
hustru Maria Ridderståhle 1696 5/8 1731
son Lago Haguinus 22/2 1726  
son Jakob Vilhelm 5/9 1729  
       
       
Beredare Jonas Persson Eskegren    
hustru Kerstin Jönsdotter    
son Jöns 18/8 1733  
son Per 5/2 1735  
son Johan 25/7 1736  
son Jonas 1/10 1738  
son Samuel 11/9 1740  
       
Danneman Johan Eriksson    
hustru Annika Mattisdotter    
son Erik 30/10 1734  
       
       
Danneman Mikael Johansson    
hustru Maria Håkansdotter    
son Håkan 1/4 1739  
       
       
Danneman Lars Jonsson    
hustru Karin Larsdotter    
son Jon 14/12 1744  
       
       
Danneman Erik Jonsson    
hustru Karin Eriksdotter    
dotter Katarina 20/2 1747  
       
       
Volontär, Förare Lago Haqvin Wallerström 22/2 1726 30/3 1773
hustru I Maria Aurora von Diedrick 17/1 1720 29/5 1770
dotter Margareta Kristina 26/8 1754  
son Karl Gustav 10/10 1756  
dotter Katarina 14/9 1758  
son Fredrik Vilhelm 8/11 1760  
dotter Vendela 15/1 1762  
dotter Aurora 11/6 1763  
dotter Maria Kristina 29/12 1764  
       
hustru II Margareta Kristina Hanberg 1743  
son Johan Reinholt 3/12 1771  
son Dödfödd gosse 3/12 1771  
son Lago Hagvin 29/3 1772  
       
       
  Erik Wallerström    
hustru Ingeborg Svensdotter    
son Erik 25/2 1757  
       
       
Danneman Karl Abrahamsson    
hustru Anna Månsdotter    
dotter Maria Greta 15/9 1758  
       
       
  Hans Mattsson    
hustru Maria Jönsdotter    
son Erik 13/2 1760  
       
       
Danneman Måns Abrahamsson    
hustru Ingrid Johansdotter    
dotter Kristina 2/4 1763  
       
       
Danneman Håkan Johansson    
hustru Kristina Andersdotter    
son Anders 3/10 1777  
dotter Maria 25/9 1779  
       
       
Danneman Jon Larsson    
hustru Elin Larsdotter    
dotter Katrina 18/2 1778  
son Lars 28/12 1779  
dotter Maria 21/4 1783  
       
       
Danneman Måns Andersson    
hustru Elisabet Johansdotter    
son Johan 20/12 1778  
       
       
Rättare Johan Gustavsson    
hustru Lisa Magnusdotter    
son Gustav 9/2 1835  
       
       
Rättare Johan Svensson    
hustru Brita Månsdotter    
dotter Sofia 30/9 1839  
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-23 17:07:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-10-31 11:19:38) Kontakta föreningen