Slögestorp


Karta. Andra bostället på gården: Berget, Lundholmen och Soldattorp nr 59 - Mossestugan.

1543 Lit. A: Slötztorp, Lit. B: Slestorp, 1545: Slustorp, 1546: Slöestorp, 1559: Slöstorp, 1561: Slögestorp, 1600 (tiondelängd): Slustorp, 1612: Slöjstorp, 1680, 1715, 1733: Slögestorp, 1790: Slöggestorp. Förleden är möjligen ett tillnamn bildat av adjektivet slög, fornsvenska slögher, som betyder händig, konstfärdig, skicklig, av samma stam, som ingår i "slöjd". (Se Laur Petri övers av profeten Jesaja 40:20: "En slögh mestare, then honom gör itt belete"). Förleden kan också tänkas vara adjektivet slö, som stundom i äldre språk och i dialekter har formen slög=slö, svag, trög.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Slögestorp, 1/2 mantal frälse. "Slestorp" tillhörde 1543 skrives namnet Slusstorp. År 1628 ligger det till Skålabro. Från 1627 till omkring 1700 är ägarna desamma som till Baggarp. Omkring 1765 tillträddes gården av Anders Jönsson, född den 25 april 1716.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnd 1690

   
  Anders Persson   1/7 1690
       
 

Nämnda 1686-1700

   
  Peder Andersson    
hustru Ingeborg    
dotter Kierstin 24/1 1686  
son Måns 18/12 1687  
son Lars 23/2 1690  
son Anders 3/7 1692  
son Ej namngiven   1694
son Johan 10/6 1700  
       
 

Nämnd 1694-1695

   
Sara, Eriks dotter i Slögestorp, fadder 1694 och 1695
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-22 19:54:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-08-28 22:47:51) Kontakta föreningen