Lyckorna under Stensholm


Lyckorna under Stensholm: Kartposition N: 6408310 O: 1410900.

De båda torpen Stora och Lilla Lyckorna låg på området norr om där mangårdsbyggnaden till Fagerslätts gård nu ligger. Lilla Lyckorna hette tidigare Qvarnhemmet. På en karta från år 1636 är ”Lyckorne” namngivna. Fram till 1781 hörde dessa torp till Hakarps säteri; därefter lydde de under Stensholm.

Efter en fastighetsaffär 1846, då området kring Lyckorna sammanlades med Fagerslätts gård, upphörde de båda torpen att vara dagsverkstorp under Stensholm. Efter 1853 nämns de inte i några handlingar.

Den äldre röda stugan som låg norr om vägen vid Fagerslätts gård (och som blev nedriven 1999) var en gång boningshus på Stora Lyckorna. Den gamla magasinsbyggnaden som låg på området, och som flyttades till Hembygdsgården under år 1999 har tillhört ett av torpen på Lyckorna. År 2000 uppfördes en modern villa på området där Qvarnhemmet samt Stora och Lilla Lyckorna har legat.

av Ragnar Karlsmo i Hakarps Krönika 2003

Bosatta i torpen

1773-1783

Torpare Peter Månsson, född 15/9 1718
hustru Stina Larsdotter, född 16/2 1724, död 6/3 1795

Topare Månsson föddes på Ekåsen och hustrun Stina Hallen, båda under Stensholm. Makarna hade tidigare brukat torpet Ekåsen. Som åldringar fick de sluta sina dagar som inhyses på Ekåsen.

1783-1809

Torpare Jonas Larsson, född 17/3 1752
hustru Britta Jönsdotter, född 1/9 1756

son Lars, född 22/6 1783
son Jonas, född 23/5 1786
dotter Cathrina, född 23/5 1786
dotter Maria, född 13/5 1788
son Johannes, född 15/6 1796

Torpare Larsson var född på Vedermödan under Stensholm. Äldste sonen Lars övertog torpet. Makarna Jonas och Britta flyttade som åldringar till Bron under Stensholm. Sonen Jöns blev soldat och kallade sig Spång, men tog ganska snart avsked och blev, 1812, torpare på Skogen under Stensholm.

inhyses Peter Andersson, född 30/1 1751

1809-1829

Torpare Lars Jonasson, född 22/6 1783, död 20/3 1829
hustru Cathrina Petersdotter, född 1/2 1782

dotter Maja, född 4/1 1811, död 26/8 1825
son Johannes, född 21/4 1812, död 8/11 1814
son Jöns, född 15/3 1814, död 17/9 1814
son Johannes, född 11/12 1815, död 22/2 1817
dotter Stina, född 23/8 1817
son Johannes, född 24/4 1819, död 20/5 1820
son Johan, född 14/2 1821
son Anders, född 26/10 1823
dotter Maja Cathrina, född 25/8 1825
dotter Britta Lena, född 25/9 1827, död 27/2 1829

Cathrina var född på Bron under Stensholm. Änkan , föddbodde kvar på torpet med sina barn men flyttade senare som inhyses till Abrahamstorp, som också hörde till Stensholm. Sonen Johan blev torpare på Stensholmstorpet Nyholm 1846.

inhyses Peter Andersson, född 30/1 1751, död 14/3 1822

Peter var svärfar till torparen och hade tidigare brukat Bron.

1829-1840

Torpare Petter Johansson, född 21/11 1783, död 23/12 1834
hustru Greta Israelsdotter, född 2/5 1791

son Johan, född 9/2 1813
dotter Lena Catharina, född 8/10 1815
son Isak, född 31/1 1821
son Johannes, född 7/12 1823
son Anders, född 30/12 1826
dotter Lena, född 30/12 1826
dotter Inga Stina, född 5/8 1830, död 13/4 1831

Torpare Petter var född på Fällan under Stensholm. Hustrun Greta och barnen Anders och Lena var födda i Lekeryd (F) socken. Barnen Johan, Lena Catharina, Isak och Johannes var födda på Erikstorp under Stensholm. Petter Johansson hade förut varit torpare på Erikstorp, men även bott i Lekeryd (F) några år. Sonen Johan blev torpare på Stora Lyckorna 1840.

inhyses piga Lena Eliaedotter, född 1796
piga Maja Lisa Andersdotter, född 23/10 1809

Nämnda på 1830-talet

Baljmakare Jöns Eliasson, född 1/3 1801
hustru Maria Brandqvist, född 1803

son Elias, född 31/5 1830

Jöns var född på Ebbes kvarn. Baljmakaren och hans familj bodde också en tid i torpet Ekåsen under Stensholm.

inhysespiga Lena Andersdotter, född 5/2 1820
Maja Lisa Andersdotter, född 1809
flicka Johanna, född 9/6 1833
Maja Christina Larsdotter, född 25/8 1825

1840-1846

Torpare Johan Pettersson, född 9/2 1813
hustru Maja Gustafsdotter, född 2/4 1810

dotter Maja Cathrina, född 1842, död 2/2 1842
son Per Gustaf, född 16/2 1843, död 30/11 1843
son Per Johan, född 23/4 1844
dotter Mathilda, född 19/1 1849

Torpare Pettersson var född på Erikstorp under Stensholm. Johan Pettersson var son till Petter Johansson på Stora Lyckorna. 1846 flyttade han och familjen till Brostugan under Stensholm.

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-30 16:46:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-03 14:28:31) Kontakta föreningen