Berghem under Ammarp


Image

Berghem under Ammarp: Foto: Börje Elengård, kartposition N: 6410670 O: 1412510.

Torparen Jonas Johansson på Ammarpstorp var händig med nål och tråd och blev alltmer anlitad för skrädderiarbeten. Följden blev att han fick knappt om tid för att sköta sina dagsverken framme på gården. Det blev även svårt att sköta det egna jordbruket på Ammarpstorp.

Ägaren till Ammarp, organisten Johan Hagström, tyckte bra om Jonas och han ordnade så att Jonas fick tjänsten som orgeltrampare och kyrkoväktare. Han lät också bygga en stuga där Jonas och hans stora familj kunde bo. Det nya torpstället kallades Berghem, eftersom det var beläget nedanför ett högt berg.

Stugan var inflyttningsfärdig 1845 och som hyra skulle Jonas göra 36 dagsverken om året. Befattningen som kyrkoväktare innebar lite extraförtjänst för Jonas, som nu kunde ägna mera tid åt sitt skrädderiyrke än tidigare, när han hade ett jordbruk att sköta.

Vägen mot Stutstorp och de andra gårdarna i nordöstra Hakarp strök alldeles förbi stugan i Berghem, och de vägfarande förhållandevis många.

När Hagström ett par år senare sålde Ammarp och flyttade över till Norrängen förbehöll han sig, att de dagsverken som Jonas avtalat skulle utföras på Norrängen.

Hustrun på Berghem, Stina Abrahamsdotter, avled år 1850 och Jonas blev ensam med  små barn att dra försorg om. Lyckliga omständigheter gjorde dock att han snart blev omgift, och därigenom fick Jonas en maka och barnen en fostermor. Den nya makan, Britta Svensdotter, hade tidigare bott på Abrahamstorp, under Stensholm, men blivit änka. Hon hade två små barn, som nu fick ett nytt hem hos Jonas.

I detta äktenskap föddes en dotter, Emma, vid midsommartiden 1852. Julafton samma år avled hustrun och Jonas var på nytt änkeman. Denna gång med tre barn ytterligare; dels Brittas två barn från hennes tidigare äktenskap och dels den dotter Britta och Jonas hade gemensamt.

Även denna gång löstes problemen genom att Jonas ingick ett nytt äktenskap. Hustrun nummer tre hette Britta Nilsdotter och kom från Skärstad. Jonas och hans tredje maka fick tre barn under den tid de bodde på Berghem. År 1861 flyttade de från Berghem till   Bäckalyckan, som också hörde till Ammarp men som arrenderades av Jonas måg.

En annan skräddare, Samuel Fredrik Samuelsson, flyttade nu in i stugan på Berghem. Han kallades allmänt för "Sammel". Han och hans familj bodde kvar till 1868, då de flyttade till backstugan Sörängen - också den belägen på Ammarps mark.

Året 1869 flyttade Jonas Johansson tillbaka till Berghem. I kyrkoboken är han antecknad som "egare" till stugan. Ett bra tillfälle att skaffa sig en bättre bostad fick Jonas år 1877 då organistänkan Hagström på Norrängen avled; då fick Jonas och hans familj flytta dit.

Stugan på Berghem blev tom och revs väl ganska snart. Men fortfarande kan man utskilja grundstenarna efter stuga.

Av Ragnar Karlsmo i 1992 års Hakarps Krönika.

Boende i stugan

 

1845-1861

Skräddare, Jonas Johansson, född den 10/8 1808 på Ammarpstorp under Ammarp som son till Johan Nilsson och Maria Månsdotter. Avled den 20 januari 1901 på Norrängen under Ammarp.
hustru I, Stina Abrahamsdotter, född den 7/12 1809 på Bjursbäck som dotter till torparen Abraham Nilsson och Sara Abrahamsdotter, död av lungsot den 28/7 1850 på Berghem under Ammarp.

Jonas och Stina gifte sig den 17 oktober 1830 i Hakarp, han som torpare från Ammarpstorp och hon som piga från Läxarp i Hakarp.

son, Johan Fredrik, född den 5/11 1831 på Ammarpstorp under Ammarp.
dotter, Hedda Maria, född den 12/1 1833 på Ammarpstorp under Ammarp, död den 18 oktober 1921 på Norrängen under Ammarp. Hon gifte sig med Anders Johan Andersson, född den 17 januari 1831 på Uddebo i Hakarp som son till Anders Petersson (1793-1866) och Lisa Eliasdotter (1796-).  De fick barnen: Karl Edvard född den 4 juli 1868 på Råmarp i Hakarp, Kristina Emilia, född den 26 februari 1871 på Råmarp i Hakarp, Sofia Elisabet, född den 27 mars 1873 i Hakarp och Gustav Simon, född den 22 september 1878 på Gransäng i Barkeryd socken.
son, Carl August, född den 24/11 1834 på Ammarpstorp under Ammarp, död av slag den 26/11 1834 på Ammarpstorp under Ammarp.
dotter, Britta Stina, född den 7/1 1836 på Ammarpstorp under Ammarp.
dotter, Anna Maria, född den 26/3 1838 på Ammarpstorp under Ammarp.
dotter, Johanna Sofia, född den 24/6 1841 på Ammarpstorp under Ammarp.
dotter, Charlotta, född den 30/6 1843 på Ammarpstorp under Ammarp.
dotter, Matilda, född den 15/8 1845 på Ammarpstorp under Ammarp.
son, Victor, född den 11/4 1848 på Berghem  under Ammarp.

Familjen kom från Ammarpstorp under Ammarp.

hustru II, Britta Svensdotter, född den 8/9 1815 på soldattorp nr 53 under Jakobstorp i Svarttorp socken, som dotter till Sven Vall och Stina Adolfsdotter.

dotter, Emma, född den 26/6 1852 på Berghem  under Ammarp.

Britta Svensdotters barn från tidigare äktenskap med Nils Andersson, som var född i Skärstad socken den 20 november 1814 och avled på Abrahamstorp under Stensholm i Hakarp den 6 februari 1849:

dotter, Christina Nilsdotter, född den 14/6 1845 på Abrahamstorp under Stensholm i Hakarp.
son, Johan August Nilsson, född den 26/11 1847 på Abrahamstorp under Stensholm i Hakarp.

hustru III, Britta Nilsdotter, född den 21/10 1819 på Gestra i Skärstad socken som dotter till Nils Jansson (1790-1870) och Anna Jonasdotter (1780-1858). Hon avled den 9 juli 1898 på Norrängen under Ammarp.

Jonas och Britta gifte sig den 11 november 1855 i Skärstad socken, han som änkling från Hakarp socken och hon som piga från Drättinge i Skärstad socken.

son, Frans August, född den 16/9 1856 på Berghem under Ammarp.
dotter, Edla, född den 7/4 1858 på Berghem under Ammarp.
son, Per Alfred, född den 1/1 1860 på Berghem under Ammarp.

Familjen flyttade från Berghem till Bäckalyckan, som också hörde till Ammarp men som arrenderades av Jonas måg.

 

1861-1868

Skräddare, Samuel Fredrik "Sammel" Samuelsson, född den 1/10 1830, död den 9 oktober 1902 i Hakarp på Stutstorp backstugan Åkersberg.
hustru, Gustava Larsdotter, född den 5/2 1842 på Gestra i Skärstad socken som dotter till Lars Karlsson och Johanna Danielsdotter.

Samuel Fredrik och Gustava gifte sig den 23 oktober 1863 i Hakarp socken, han som skräddare från Ammarp och hon som piga från Höggärdet i Hakarp.

son, Carl August, född den 11/3 1865 på Berghem  under Ammarp.

Familjen flyttade till torpet Sörängen under Ammarp i Hakarp socken.

 

1869-1877

Kyrkoväktare, Jonas Johansson, född den 10/8 1808 på Ammarpstorp under Ammarp som son till Johan Nilsson och Maria Månsdotter. Avled den 20 januari 1901 på Norrängen under Ammarp.
hustru III, Britta Nilsdotter, född den 21/10 1819 på Gestra i Skärstad socken som dotter till Nils Jansson (1790-1870) och Anna Jonasdotter (1780-1858). Hon avled den 9 juli 1898 på Norrängen under Ammarp.

Jonas och Britta gifte sig den 11 november 1855 i Skärstad socken, han som änkling från Hakarp socken och hon som piga från Drättinge i Skärstad socken.

son, Frans August, född den 16/9 1856 på Berghem  under Ammarp.
dotter, Edla, född den 7/4 1858 på Berghem  under Ammarp.
son, Per Alfred, född den 1/1 1860 på Berghem  under Ammarp.

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-01 19:30:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2022-07-26 15:23:07) Kontakta föreningen