Norrängen under Ammarp


Image

Norrängen under Ammarp: Kartposition N: 6410850 O: 1412080.

Första noteringen, i husförhörslängden, om torpet Norrängen, är från år 1831 då sockenskomakaren Isak Ljungqvist och hans maka blev skrivna där.

Familjen bodde på Norrängen i några år, men sedan byggde Ljungqvist en egen stuga på Brunstorps ägor nere vid Vätterstranden, och 1847 flyttade de till Sjöbacken, som deras nya stuga kallades.

Klockaren, Johan Hagström, som ägde och bebodde sin föräldragård Kämparp, ägde också Ammarp. Sedan Ljungqvist flyttat från torpet bosatte sig familjen Hagström på Norrängen. Från denna tid berättas om hur det gick till då den sista vargen i Hakarp blev avlivad. Det var Hagströms 22-åriga dotter Anna Lena som år 1847 med en lodbössa sköt vargen - genom  fönsterrutan.

När klockare Hagström år 1853 sålde gården Ammarp förbehöll han sig Norrängen som bostad i sin och hustruns livstid. Sedan makarna avlidit, Hagström 1868 och hustrun 1877, återgick torpet till Ammarps ägare.

Jonas Johansson på Berghem blev intresserad av att överta Norrängen och skaffade sig förpantningsrätt på fastigheten, och bosatte sig på Norrängen. Efter några år blev det aktuellt att Jonas dotter och måg också skulle flytta till Norrängen. Eftersom stugan var i minsta laget för två familjer lät man bygga på en våning. Byggnadens propotioner blev därigenom inte så estetiskt tilltalande, men utrymmet för de båda familjerna blev ju tillfredsställande. Jonas måg övertog sedermera förpantningsrätten.

Förre kyrkoväktaren Jonas Johansson, som hela sitt liv bott på Ammarps marker, avled 93 år gammal år 1901. Han hade då varit änkeman i tre år. Jonas måg Anders Johan Andersson, dog 1904 och dennes änka bodde kvar i stugan, ett stycke in på 1920-talet.

År 1921 flyttade, förre skomakaren, Johan Nyström, från Ammarpstorp till Norrängen. Sedan Nyström gått ur tiden 1925 har Norrängen bytt ägare flera gånger. Byggnaden är nu mer än 160 år gammal och fortfarande bebodd.

av Ragnar Karlsmo i 1992 års Hakarps Krönika.

Image

Boende i stugan

 

1831-1847

Sockenskomakare, Isac Ljungqvist, född den 17 juni 1810 på Norrängen under Sanna i Ljungarum socken som son till skomakare Sven Ljungqvist och Lisa Larsdotter. Död den 22 september 1883 på Sjöbacken under Brunstorp i Hakarp.
hustru, Inga Cathrina Nilsdotter, född den 18 september 1808, död av barnsbörd den 12 april 1848 på Sjöbacken under Brunstorp i Hakarp.

Isac och Inga Cathrina gifte sig den 26 oktober 1834, han som skomakare och hon som piga på Stensholm i Hakarp.

son, Sven August, född den 8/9 1835 på Norrängen under Ammarp, emigrerade 1853 till Norra Amerika och avled 1903.
son, Johannes, född den 16/2 1837 på Norrängen under Ammarp, blev urmakare i Stockholm, avled 1902.
dotter, Lisa Catrina, född den 8/11 1839 på Norrängen under Ammarp
son, Lars Johan, född den 31/3 1842 på Norrängen under Ammarp
son, Lars Johan, född den 19/3 1843 på Norrängen under Ammarp. Han utvandrade till Amerika den 22 oktober 1861 från Sjöaslätt under Sjöbacken i Hakarp. Han var då ogift. Kallade sig John i USA. Brodern Sven utvandrade 1853 akt 4. Fick liksom brodern Sven arbete på en skofabrik i Brockton, där han stannade i fem år. Därefter dräng på en farm i Iowa i två år, då han gifte sig med dottern på farmen och tog över denna. De fick fem barn.
dotter, Johanna Matilda, född den 8/10 1845 på Norrängen under Ammarp, emigrerade den 4 maj 1869 till Norra Amerika, avled 1913.
son, dödfödd, född och död den 9/4 1848 på Norrängen under Ammarp

Familjen flyttade till Sjöbacken under Brunstorp i Hakarp.

1847-1877

Klockare, organist, Johan Hagström, född den 21 december 1789 på Råmarp i Hakarp som son till dannemannen Abraham Persson och Karin Nilsdotter, död den 25 februari 1868 på Norrängen under Ammarp
hustru, Lisa Hakberg, född den 19 september 1788 på Hakarp i Hakarp som dotter till organisten Anders Hakberg och Annika Johansdotter, död den 25 juli 1877 på Norrängen under Ammarp

dotter, Anna Lena, född den 2/6 1825 i Hakarp
dotter, Mathilda, född den 13/1 1829 i Hakarp
son, Carl Fredrik, född den 25/9 1833 i Hakarp

1877-1901

Kyrkoväktare, Jonas Johansson, född den 10 augusti 1808 på Ammarpstorp under Ammarp som son till Johan Nilsson och Maria Månsdotter. Avled den 20 januari 1901 på Norrängen under Ammarp.
hustru III, Britta Nilsdotter, född den 21 oktober 1819 på Gestra i Skärstad socken som dotter till Nils Jansson (1790-1870) och Anna Jonasdotter (1780-1858). Hon avled den 9 juli 1898 på Norrängen under Ammarp.

Jonas och Britta gifte sig den 11 november 1855 i Skärstad socken, han som änkling från Hakarp socken och hon som piga från Drättinge i Skärstad socken.

son, Frans August, född den 16/9 1856 på Berghem  under Ammarp.
dotter, Edla, född den 7/4 1858 på Berghem  under Ammarp.
son, Per Alfred, född den 1/1 1860 på Berghem  under Ammarp.

1889-1921

Snickare, Anders Johan Andersson, född den 17 januari 1831 på Uddebo under Hakarp säteri som son till torparen Anders Pettersson och Lisa Eliaedotter, död den 17 mars 1904 på Norrängen under Ammarp
hustru, Hedda Maria Jonasdotter, född den 12 januari 1833 på Ammarpstorp under Ammarp som dotter till torparen Jonas Johansson och Stina Abrahamsdotter, död den 18 oktober 1921 på Norrängen under Ammarp.

son, Carl Edvard, född den 4 juli 1868 på Råmarp i Hakarp
dotter, Kristina Emilia, född den 26 februari 1871 på Råmarp i Hakarp, flyttade till Forserum socken den 9 mars 1901 och hon hade gift sig den 9 december 1900 i Hakarp med Otto Emil Johannsson Nord. Han var då fabriksarbetare från Forserum socken och hon hemmadotter på Norrängen.
dotter, Sofia Elisabet, född den 27 mars 1873 på Råmarp i Hakarp. Hon gifte sig den 9 mars 1901 i Hakarp med Axel Vilhelm Hall. Han var då vapenarbetare från Huskvarna och hon sömmerska från Norrängen.
son, Gustaf Simon Johansson, född den 22 september 1878 på Gransäng i Barkeryd socken, död den 15 juli 1967 på Torsgatan nr 32 B i Huskvarna. Gift den 11 mars 1905 med Anna Hildur Abrahamsdotter, född den 15 september 1877 på Hävryd i Bottnaryd socken som dotter till hemmansägaren Abraham August Abrahamsson och Johanna Kristina Edström, död den 27 november 1968 på Torsgatan nr 32 B i Huskvarna.

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-01 19:47:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2022-07-26 15:32:51) Kontakta föreningen