Soldattorp nr 59 under Slögestorp


Soldattorp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550.

Soldattorpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente.

Gården Slögestorp var stamrote för soldat nummer 59 vid Jönköpings Regementes livkompani. Övriga gårdar i Hakarp som var skyldiga att bidraga till soldatens underhåll var Läxarp och Gunnestorp. Soldattorpet blev anlagt så långt bort från gården som möjligt, nära gränsen mot Ammarp.

Eftersom inga husförhörslängder fördes i Hakarp före 1764 har vi inga kompletta uppgifter om vilka människor som bodde i torpstugorna före det året.

En genomgång av ministerialböckerna (födda, vigda, döda) ger oss dock åtskilliga namn på torpets innevånare, redan från slutet av 1600-talet. Då kallades soldattorpet för Mossestugan.

Den benämningen upphörde i början av 1700-talet och prästen skrev sedan bara Slögestorps soldattorp. Namnet Mossestugan tyder väl på att den stugan var lågt belägen, nära en mosse. Förmodligen byggdes en ny stuga på högre belägen mark. Den soldattorpsruin som är känd i våra dagar ligger högt och luftigt och förtjänar inte att kallas Mossestugan.

Den förste soldaten på rote nummer 59 var korpralen Lars Nilsson. Han är omnämnd 1685. Förmodligen slutade han sina dagar i Tyskland.

Soldaternas öden är i många fall okända. En och annan av dem slutade väl sitt liv på slagfältet medan många andra drabbades av någon smittosam sjukdom som grasserade i förläggningen. Några soldater överlevde krigsårens strapatser och återvände till Hakarp, där de fick en blygsam pension när de kom upp i femtioårsåldern. De soldater som tjänstgjorde efter 1814 behövde inte ge sig ut på krigsäventyr, eftersom vårt land inte var inblandade i några strider efter det årtalet.

Det förekom att soldaterna fick namn som anknöt till gårdsnamnet. Inte mindre än fyra av Slögestorps knektar bar namnet Slöberg.

Slögestorps sista soldat blev Anders Snygg. Han var soldatson från Bälaryd. Fadern, som hette Sven Puff, hade sju söner och en dotter. Av sönerna blev fem soldater vid Jönköpings Regemente. Två av dem kom att bosätta sig i Hakarp; Anders Snygg på Slögestorps soldattorp och Sven Kron i Dalskog. En gång när kungen, Karl XIV Johan, gästade Jönköpings Regemente fick soldaten Puff visa upp sig tillsammans med sina fem söner. Majestätet överlämnade då en snusdosa av äkta silver till den stolte soldaten Puff. Dosan gick i arv till Anders Snygg.

Anders Snygg bodde i soldattorpet under 35 år, till 1872 då han byggde sig en egen bostad sydväst om soldattorpet. Sin nya bostad kallade han Berget.

Eftersom indelningsverket skulle avvecklas flyttade ingen soldat in i torpet efter Anders Snygg. Stugan blev då uthyrd till skräddare Samuelsson. Efter honom inflyttade änkan Stina Lisa Andersdotter som hade fem barn. De bodde kvar där till 1890.

Sedan stod stugan tom ett antal år. Därefter såldes den till torparen på Lilla Kleven under Hakarps Säteri, Oskar Karlstedt, som år 1897 monterade ned timmerstugan och använde virket när han uppförde en stuga på Fagerängsområdet på Egnahem (Egnahemsvägen 23). Även den byggnaden är nu riven.

av Ragnar Karlsmo i 2001 års Hakarps Krönika

Titel Boende år och namn född död
__________   __________ __________
 

Nämnda 1681

   
Dräng Pädher Andersson    
pigan Marith Andersdotter    
       
  Pädher och Marith vigdes 1681.    
       
 

Nämnda 1685

   
Korpral Lars Nilsson    
hustru Rangil    
dotter Maria   1/3 1685
       
 

Nämnda 1686-1700

   
Soldat Lars Svensson    
hustru I Elin Johansdotter   21/4 1690
dotter Anna 3/10 1686  
dotter Ingeborg 2/11 1688  
       
hustru II Ingeborg    
dotter Karin Larsdotter 1690  
       
hustru III Kerstin Börjesdotter    
son nöddöpt 23/3 1692 24/4 1692
son Johan 1696 12/1 1698
       
  Lars och Kerstin vigdes den 3 juni 1691. Karin Larsdotter döptes den 6 november 1690. Soldaten var närvarande vid mönstringarna 1694 och 1700, vilka skedde i Wismar. Därefter finns inga anteckningar om honom.    
       
 

Nämnda 1690

   
Torpare Nils    
hustru Elisabeth Johansdotter    
son Anders 28/12 1690  
       
 

Nämnda 1699

   
Soldat Peter Larsson    
hustru      
barn ej namngivet 10/6 1699  
       
 

Nämnda 1704

   
Soldat Johan    
hustru      
barn dödfödd 12/4 1704 12/4 1704
       
Inhyses änka Elin Larsdotter   24/8 1697
       
 

Nämnda 1712

   
Soldat Anders Olofsson    
hustru Karin    
son Olof 23/11 1712  
       
 

Nämnda 1714-1716

   
Torpare Johan Pärsson    
hustru Kerstin Larsdotter    
son Gustaf 3/4 1715  
dotter Marta   9/11 1726
       
  Att det nu bodde en torpare i soldatstugan berodde nog på att knekten hade försvunnit under Karl XII:s krigsäventyr och att någon ny soldat inte blivit anställd. Blev Johan Pärsson soldat och kallades Jon Slöberg?    
       
 

Nämnda 1716-1726

   
Gardiesoldat Lars Persson Mobäck 1689 ? /9 1726
hustru Elin Svensdotter    
son Daniel 24/1 1725  
       
  Född på roten. Var förmodligen med vid belägringen av Fredrikstens fästning i Norge.    
       
 

Nämnda 1714-1723

   
Dragon Jon Persson Slöberg    
hustru Kerstin Larsdotter    
dotter Cathrina 3/2 1718 14/4 1718
son Lars 12/9 1720  
       
  Dragonen Jon Slöberg kan vara samma person som tidigare bodde på torpet och som då kallades Johan Pärsson. Var det så att torparen Pärsson blev soldat och fick namnet Slöberg ?    
       
 

1729-1742

   
Soldat Christer Slöberg 1710 12/10 1742
hustru Åsa Jönsdotter    
son Jöns 10/8 1730 30/8 1730
son Samuel 6/9 1731 2/7 1732
dotter Annica 27/5 1734  
       
  Christer och Åsa vigdes den 16/11 1729.

 

Soldaten hette tidigare Johansson. Han avled ombord på sjukfartyget Johannes.

   
       
 

1743-1770

   
Soldat Nils Slöberg 1718  
hustru I Elisabeth Erlandsdotter 1713 25/10 1768
dotter Susanna 1742 5/7 1744
son Anders 8/6 1744 20/4 1746
dotter Susanna 7/2 1746 2/1 1753
son Anders 26/11 1747  
son Erik 13/7 1750  
dotter Brita 29/5 1755  
son Jonas 20/11 1756  
       
hustru II Maria Jönsdotter 1724  
       
  Mönstringsrullan talar om att soldaten var östgöte och kallades Andersson. Han tog avsked från militärlivet 1775.    
       
 

1770-1777

   
Soldat Petter Slöberg 1749 5/7 1777
hustru Annica Jonsdotter 1740  
dotter Sara 1770  
dotter Elin 26/12 1775  
       
  Petter var soldatson. Hans far hette Anders Lustig och var soldat för Lutarp i Svarttorp. Petter Slöberg dog hemma, av tvinsot.    
       
 

1778-1803

   
Soldat Måns Hesselgren 19/7 1756  
hustru I Stina Ingevaldsdotter 1754 12/10 1791
son Lars 24/3 1784  
dotter Catharina 1/1 1787  
dotter Brita 1780  
dotter Stina 1781 7/4 1783
       
hustru II Ingrid Jonasdotter 1762 14/12 1809
dotter Brita 1793  
dotter Kerstin 1794  
dotter Maja Lisa 1797  
       
  Soldaten var son till krutdrängen Sven Christiansson i Huskvarna. Hesselgren var blesserad vid mönstringen år 1800. Han beviljades därför avsked och flyttade med sin familj till Spelebo under Gunnestorp.    
       
 

1804-1805

   
Soldat Johan Ferm 1775 14/12 1805
hustru Lisa Månsdotter 1779  
son Peter 25/10 1797  
dotter Cathrina 31/12 1800  
son Måns 8/5 1804  
       
  Ferm var en av de längre soldaterna, han var sex fot, cirka 180 cm. Han dog i Stralsund. Hade tidigare varit torpare på Abrahamstorp, och hette då Persson. Änkan och barnen flyttade till Lilla Tokarp.    
       
 

1806-1808

   
Soldat Sven Stör 4/7 1779  
hustru Stina Augustinidotter   17/3 1809
       
  Soldatfamiljens vidare öden är inte kända.    
       
 

Nämnda 1808-1809

   
Torpare Peter Svensson 8/4 1774  
hustru Stina Nilsdotter 13/9 1778  
son Johannes 2/3 1800  
dotter Agneta Maria 18/7 1802  
dotter Cathrina 2/5 1804  
son Carl 21/3 1807  
       
  Förmodligen var soldattjänsten vakant, eftersom torparen bodde i soldatstugan. Torparen Peter Svensson hade tidigare varit danneman i Slögestorp, och alla barnen var födda på den gården. Familjen flyttade till Stora Björnåsen, där mannen kallades Peter Hak. Vid ett par tillfällen har prästen skrivit att Peter Hak var soldat, vid andra tillfällen kallas han torpare.    
       
 

1818-1837

   
Torpare Nils Andersson Blom 16/9 1788  
hustru Maja Jonasdotter 13/5 1788  
dotter Stina 10/7 1813  
dotter Cathrina 6/4 1821  
son Anders Johan 26/11 1823  
dotter Johanna 14/7 1826  
dotter Anna Maja 17/3 1830  
       
  År 1837 flyttade familjen till en stuga i Kikstorp, där mannen försörjde sig som skräddare.    
       
 

1837-1872

   
Soldat Anders Snygg 15/8 1821  
hustru Stina Cathrina Nicolaidotter 1/1 1816  
son Carl Johan 16/12 1841  
son Johannes 14/10 1843  
dotter Christina Mathilda 30/10 1845  
dotter Carolina 18/12 1848  
dotter Augusta 5/7 1851  
dotter Emma Charlotta 8/4 1854 12/10 1857
son August 23/8 1856  
       
  Anders Snygg blev den siste soldaten på rote nummer 59.    
       
 

1872-1875

   
Skräddare Samuel Samuelsson 1830  
hustru Gustafva Larsdotter 5/2 1842  
son Carl August 11/3 1865  
dotter Ida Christina 24/6 1871  
dotter Anna Sophia 23/5 1873  
       
  Familjen kom från Sörängen under Ammarp 1872 och flyttade till Åkersberg under Stutstorp 1875.    
       
 

1874-1890

   
Änka Stina Lisa Andersdotter 20/3 1828 15/6 1912
dotter Johanna Maria 1/11 1857  
dotter Mathilda Christina 21/11 1859  
son Johan (Gustafsson) 29/12 1862  
son Anders Gustaf 1/11 1868  
       
  Alla barnen var födda i Barnarp. Döttrarna Johanna och Mathilda utvandrade till Amerika (Nebraska) 1879 respektive 1883. Deras mor avled på Fattighuset 15/6 1912.    
Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-31 16:34:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-08-27 19:27:33) Kontakta föreningen