Nyholm under Stensholm


Nyholm under Stensholm: Kartposition N 6404790 O 1411520.

Torpet Nyholm tillkom 1846, när Skärstadprästen Johan Magnus Almqvist hade köpt Stensholms säteri av syskonen Printzensköld. Fastighetsbeteckningen för torpet Nyholm är Lilla Tokarp, och man kan väl räkna med att den jord som brukades till det nyanlagda torpet tidigare hade brukats av innehavaren av Lilla Tokarps kvarn.

Den förste torparen på Nyholm blev Johan Johansson. Han var född och uppvuxen på Stensholmstorpet Stora Lyckorna.

Den siste dagsverkstorparen på Nyholm blev Henning Albin Larsson. Han var inflyttade från Vireda 1907. Efter ett par år som torpare köpte han Nyholm och därmed bildades gården 1/8 mantal Lilla Tokarp Nyholm. Arealen blev drygt 18 hektar, där av nära 5 hektar åker. Gården födde 1 häst och 4 kor år 1940. Byggnaderna finns fortfarande kvar och de sista åren har fårskötsel förekommit.

av Ragnar Karlsmo

Bosatta på torpet

1846-1877

Torpare Johan Johansson, född 15/2 1821
hustru Maja Persdotter, född 20/5 1816

dotter Anna Stina, född 27/5 1843
son Per August, född 4/8 1844
son Carl Johan, född 22/12 1846
son Johannes, född 3/5 1849, död 18/5 1849
son Frans Edvard, född 4/10 1850
dotter Tilda Maria, född 7/2 1853
dotter Johanna Sophia, född 15/8 1855
son Clas Alfred, född 7/7 1858

Torpare Johansson var född på Stora Lyckorna och hustru Maja i Lekeryd (F) socken. Anna Stina var född på Brostugan och Per August i Vissmålen. När Johan hade brukat torpet i 30 år blev han ladugårdskarl på Stensholm och bosatt på Holmalyckan som låg närmare herrgården. Dottern Tilda blev gift med svarvare Carlsson Ebbes Bruk.

1877-1881

Torpare Clas Emanuel Hammarström, född 5/9 1841
hustru Carolina Mathilda Johansdotter, född 12/3 1842

dotter Augusta Ottilia, född 28/7 1870
son Johan August, född 27/12 1872
son Oskar Henning, född 9/9 1876

Torpare Hammarström var född i Byarum (F) socken och hustrun i Bredestad (F) socken, där också Augusta Ottilia var född. Oskar Henning var född på Källebäcken. Familjen hade brukat torpet Källebäcken under Stensholm tidigare. De flyttade fram till nyuppförda lantarbetarebostaden Fridhem 1881.

1881-1901

Torpare Carl Johan Snygg, född 16/12 1841
hustru II Lovisa Kristina Andersdotter, född 24/10 1848

dotter Ida Mathilda, född 26/7 1869
dotter Augusta Albertina, född 29/12 1871
son Johan August, född 8/3 1874
son Carl Gustaf, född 29/4 1882
son Oskar Emanuel, född 6/9 1884
dotter Anna Elisabet, född 8/12 1886
son Sven Hjalmar, född 26/11 1889

Torpare Snygg var född på Slögestorps soldattorp och hustrun i Örsås socken. Ida Mathilda Svineryd, Augusta Albertina Norrängen under Dalskog och Johan August Prästgården. Efter att ha arbetat som dräng på några gårdar i Hakarp blev Snygg torpare på Nyholm. Tjugo år senare flyttade familjen Snygg till Risängen under Göransberg

I kommunalstämmans protokoll av den 17 december 1883 beslöts att Snygg skulle få  ersättning genom hundskattemedel för att han mistat en oxe förliden sommar. Den 15 mars 1901 var det auktion på Nyholm efter K J Snygg. Då såldes bland annat 1 par oxar, 1 stut, 2 goda mjölkkor och diverse jordbruksredskap.

1901-1907

Torpare Otto Svensson Malm, född 19/6 1823, död 23/3 1907
hustru Anna Greta Andersdotter, född 30/12 1825

dotter Vilhelmina, född 23/10 1855
son Johan Vilhelm, född 11/12 1857

Anna Greta var född i Nydala (F) socken och Johan Vilhelm i Hagshult (F) socken. Svensson Malm var 78 år gammal när han flyttade in från Lekeryd (F) socken. Efter hans död flyttade änkan och sonen till Erikstorp som inhyses.

1907-1910

Torpare Henning Albin Larsson, född 13/10 1880
hustru Ida Maria Nilsson, född 29/8 1878

dotter Elna Maria, född 12/3 1905
son Arvid Rudolf, född 27/3 1907
dotter Elin Dorotea, född 6/2 1911
son Erik Lennart, född 24/2 1913
son Carl Georg Allan, född 11/1 1916
son Bertil Emanuel, född 26/9 1921

Torpare Larsson var född i Haurida (F) socken. Ida Maria och Elna Maria var födda i Ölmstad (F) socken. Arvid Rudolf i Vireda (F) socken. Larssons familj flyttade in från Vireda (F) socken. Han blev den siste torparen på Nyholm eftersom han friköpte stället som därmed blev egen gård.

Förening:

Hakarps Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-30 19:50:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hakarps Hembygdsförening (2020-11-03 09:07:25) Kontakta föreningen