Om oss

Den 9 dec 1953 bildades Hålanda Fornminnes- och Hembygdsförening. Detta skedde vid en sammankomst i Livered skola.

Hålanda Hembygdsförenings historia.     Christer Damm 2009. Rev 2016:3

På kartor från 1750-talet fanns utmärkt, en såg med vattenhjul, i ett fall i Grönån tillhörande Drottninggärdet i Hålanda församling. Ursprungligen har det...

Läs mer >