Axet


Det officiella namnet är GudhemsAxet och är registrerad som periodisk tidskrift. Den utkommer med fyra nummer per år. Årets första nummer utkommer den 1 februari och är enligt vår utgivningsplan ett tunt nummer på 20 sidor, de två följande numren är på 52 sidor och utkommer den 1 april resp. den 1 september. Årets sista utgåva kallar vi Årsaxet och det utkommer den 1 december och är på 84 sidor. Totalt omfattar en årgång av Axet 208 sidor.

Syftet med Axet är att kunna hålla kontakt med våra medlemmar. Detta insåg styrelsen redan vid starten 1986 och gav ut ett enkelt stencilerat blad i A5-format. Redan året därpå utkom Axet i A4-format. Det första Årsaxet utkom före jul 1987. Stencilformatet höll vi fast vid till och med 2010. 2011 registrerades Axet som posttidning med fyra nummer per år i tryckt form.

Image

Redaktionskommitté för Axet                      


Vi tar gärna emot era artiklar

Lars-Erik Kullenwall sammankallande   Vår adress är:
Margaretha Fridh   GBHF, Box 4185,
Ingemar Fägerlind   521 04 GUDHEM
Lennart Moberg    
Gun-Britt Salomonsson   070-531 85 47
Lennart Swahn       [email protected]
Gudrun Wäpling
 

 

Förening:

Gudhemsbygdens Hembygdsförening

Skapad av: Rikard Gustavsson (2018-08-09 15:03:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rikard Gustavsson (2019-02-22 15:39:51) Kontakta föreningen