Bli medlem

Genom att bli medlem i Gudhemsbygdens hembygdsförening bidrar du till vår verksamhet och får möjlighet att vara med i en av Västergötlands största hembygdsföreningar. Vårt hembygdsförbund Västergötlands Hembygdsförbund är också det största förbundet i Sveriges Hembygdsförbund.

För endast 120 kr per person blir du medlem och erhåller vår medlemsskrift GudhemsAxet som utkommer med fyra nummer per år. Med hjälp av 25 roteombud delas Axet ut till medlemmarna i våra närmaste socknar och i Falköping. Av dem vi måste skicka Axet med post tar vi ut en subventionerad portoavgift på 50 kr per år.

För barn och unga under 18 år är medlemskapet gratis.